Учебно посещение на тема „Инициатива за отворени данни в България“

22 Април 2019

На 15.04.2019 г. Институтът по публична администрация (ИПА) посрещна делегация от държавни служители от РепублиКосово в рамките на учебно посещение за обмяна на опит на тема: „Инициатива за отворени данни в България“. Визитата беше организирана от Държавна агенция „Електронно управление“ по молба на Министерството на публичната администрация на Косово. Г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, представи пред гостите дейността на Института и визията за развитието му.

В срещата се включиха представители на Национален статистически институт, Столична община (Асоциация за развитие на София), които активно работят по политиката за отворените данни и споделиха с присъстващите своя богат опит в тази област. В оживената дискусия участваха и представители на частния, и неправителствения сектор – НПО Линкс и Data Science Society. 

Вторият ден от посещението продължи със срещи в Министерски съвет. Там гостите се запознаха с функционалностите на новият национален портал за отворени данни.