23 Октомври 2017

Във връзка с публикуваната на 11.10.2017 г.  покана за подбор на лектори за разработване на обучителни модули за Академия по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), ИПА обявява, че срока се удължава до 3.11. 2017 г., включително.

 

За повече информация, може да видите оригиналното обявление тук.