Втора група от висши ръководители започна обучение по програмата "Управление, ориентирано към резултати"

На 22 април започна обучението на нова група от висши ръководители по модулната програма "Управление, ориентирано към резултати". Групата включва 20 главни секретари от министерства и агенции. До края на м. юни участниците ще преминат обучение по 4-те модула на програмата, единият от които ще се проведе в ирландския Институт по публична администрация в Дъблин. Обучението по програмата включва разработване и представяне на лидерски проект за подобряване на организационното изпълнение.