Втора група от висши ръководители започна обучение по програмата "Управление, ориентирано към резултати"

23 Април 2015

На 22 април започна обучението на нова група от висши ръководители по модулната програма "Управление, ориентирано към резултати". Групата включва 20 главни секретари от министерства и агенции. До края на м. юни участниците ще преминат обучение по 4-те модула на програмата, единият от които ще се проведе в ирландския Институт по публична администрация в Дъблин. Обучението по програмата включва разработване и представяне на лидерски проект за подобряване на организационното изпълнение.