11 Май 2017
 
Международната организация за миграция (IOM) организира второ издание на курс по международно миграционно право, който ще се проведе от 30 май до 2 юни 2017 г. в Женева, Конфедерация Швейцария.
 
Обучението е предназначено за служители от държавната администрация. Разходите за такса за участие (възлизаща на 200 долара), настаняване, храна и транспорт се поемат от изпращащата институция.
 
Повече информация можете да намерите на интернет-страницата: