01 Юни 2020

В периода 1-30 юни 2020 г. Институтът по публична администрация провежда второто национално онлайн проучване на нагласите на служителите в държавната администрация, наречено „Барометър на ангажираността“.

Целта на това ежегодно проучване е да се установи какви са мненията и нагласите на служителите към някои ключови аспекти на работата в администрацията  като лидерство, екипност, ангажираност, удовлетвореност, мотивация и др. Тази година, в отделна секция са включени и въпроси, свързани с нагласите на служителите към дистанционната форма на работа.

Обобщените резултати от проучването ще бъдат публикувани в доклад на ИПА през  септември 2020 г. Освен това, близо 90 администрации заявиха изготвяне на отделни доклади с резултатите от проучването сред техни служители. Тези доклади ще бъдат изготвени до края на септември 2020 г.

За повече информация: Сава Стефанов, s.stefanov at ipa.government.bg