24 Юли 2015

На 24 юли 2015 г. в „Гранд хотел София“, с участието на повече от 70 представители на централната и местната администрация, се проведе второто публично обсъждане на Бялата книга: „ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: ПОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ“, разработена по проект на ИПА. След краткото представяне на отделните части на Бялата книга, бяха проведени дискусии в групи по отделните приоритети в нея:

·         „Статут на държавния служител – права и задължения"

·        „Организационно развитие на администрацията – структура и функциониране“

·         „Административно обслужване“

·         „Прозрачност, отчетност и партньорство с представителите на гражданите и бизнеса“.

Участниците в обсъждането направиха интересни и полезни препоръки  към проблемите и възможните решения, които ще бъдат съобразени и включени по подходящ начин във финалната версия на книгата. Целта е Бялата книга да отразява в максимална степен действителните проблеми на държавната администрация в България и да дава идеи и препоръки за тяхното решаване, които се базират на принципите на доброто управление.

Участниците могат да дават своите конкретни препоръки на адрес не по-късно от 29 юли 2015 г.

1. ppt_forum_bqla_kniga_2_ipa_et_za_24072015_org_dev.ppt

2. ppt_white_paper_1_24_07_2015_statut_civil_service.ppt

3. ppt_white_paper_3_24.07.2015_administrative_service.ppt

4. ppt_white_paper_4_second_open.ppt

5. bqla_kniga_v_2_22_07_2015.docx