03 Октомври 2016

От началото на октомври 2016 г., в изпълнение на своята политика за социална отговорност, ИПА  въвежда онлайн оценка на проведените обучения. С тази нова практика се цели оптимизиране на процеса на оценка чрез съкращаване на разходите за отпечатване на анкетни карти и спестяване на времето за обобщаване на попълнените анкети.

 

Използваната досега анкета за непосредствена оценка на обученията вече е в електронен вариант и е достъпна за попълване, както чрез настолен компютър/лаптоп, така и чрез различни мобилни устройства. Като предоставя нови и по-гъвкави възможности за даване на обратна връзка, екипът на ИПА се надява тази инициатива да получи активна подкрепа от всички участници в обученията. Конкретни насоки за попълване на анкетата ще бъдат давани в края на всяко обучение.

 

От 2016 г. ИПА се стреми чувствително да намали употребата на хартия в своята работа. Електронизирането на анкетите ще спести над 2 000 часа работа на експертите в Института и ще намали потреблението на хартия с около 10 000 листа на година.