10 Декември 2018

Програма Millennium Fellowship е една от основните програми на Atlantic Council - неправителствена американска организация със седалище Вашингтон, САЩ, работеща в областта на лидерството и международните отношения в рамките на Атлантическата общност за осигуряване на мир и сигурност. Атлантическият съвет е създаден през 1961 г. въз основа на граждански асоциации, подкрепящи работата на НАТО. Организацията е на много високо ниво като гости на нейните събития са високопоставени политически лица като президенти, премиери и други  лидери – от различни държави и организации.

 

Millennium Fellowship е уникална програма с насоченост към глобалните проблеми. Тя подкрепя изграждането и развитието на  мрежа от млади лидери от цял свят, които споделят общи ценности като международната ангажираност към глобалните предизвикателства, спазването на човешките права, демократичното развитие, гражданското общество, търговията и икономическото развитие. Програмата е двугодишна с частична ангажираност на избраните кандидати, които участват в различни дейности като: срещи със световноизвестни лидери, специални обучения (Master Class sessions), работни посещения, конференции, индивидуални задания и проучвания. Всяка година организираните работни посещения са на различни места – горещи точки на световни проблеми. През 2019 г. работното посещение ще бъде организирано като двуседмична лятна програма през м.май 2019 г. в Колумбия, Южна Америка.

 

По-подробна информация за програмата може да намерите на следния линк: www.millenniumfellowship.org

 

Целева група

Програмата е насочена към млади и амбициозни хора на възраст 25-35 години, които се интересуват активно от лидерството, световните проблеми и международната ангажираност за тяхното решаване. Програмата е отворена към кандидати с различен профил от различни страни - представители на правителствата и на държавната администрация, на академичните среди, на бизнеса, на медиите, на изкуството и активисти в различни области.

 

Информация за процеса на кандидатстване

Програмата е отворена за кандидатстване до 1 февруари 2019 г. Кандидатстването е на конкурсен принцип като всяка година се избират около 20 участници в нея. Интересът към програмата е голям – така например миналата година са получени 650 заявления от 100 държави.

 

Формулярът за кандидатстване може да бъде изтеглен оттук -  https://form.jotform.com/83025422548151(#MillenniumFellowshipApp.)

 

Отговорно за програмата лице

 

Daniel Haverty| Millennium Leadership Program, Atlantic Council

1030 15th Street, NW, 12th Floor | Washington, DC 20005

E: dhaverty@atlanticcouncil.org

www.facebook.com/AtlanticCouncil| @AtlanticCouncil | www.AtlanticCouncil.org