20 Септември 2016

Министерството на външните работи на Сингапур съвместно с Училището по публична администрация (Civil Service College) на страната организират курсове за държавни служители от държави, включени в Сингапурската програма за сътрудничество. Министерството на външните работи на България и дирекция „Азия, Австралия и Океания“ са определени за национален координатор по програмата и организират процедурата по подбор на служители.

 

Към момента за България са отворени за кандидатстване следните курсове:

1.       Education – Excellence in Public Schools–  период на провеждане: 5 – 9 декември 2016 г., краен срок за кандидатстване – 1 ноември 2016 г. Документите се изпращат до  МВнР, дирекция „ААО“.

2.       Port Development and Competitiveness–  период на провеждане: 12 – 16 декември 2016 г., краен срок за кандидатстване – 10 октомври 2016 г. Документите се изпращат до МВнР, дирекция „ААО“.             

 

Обученията са насочени към  служители на експертни длъжности в областта на образованието и морския транспорт. Програмата покрива разходите на участниците за престой и такса участие. Транспортите разходи са за сметка на Изпращащата институция.  

Документите за кандидатстване в програмата са качени на адрес: https://www.scp.gov.sg/content/scp/courses_offered_applicationprocedure/application_procedure.html

 

Повече информация  можете да намерите на официалната интернет страницата на Програмата за сътрудничество на Сингапур: https://www.scp.gov.sg/content/scp/index.html