26 Май 2016

Европейският институт към университета в Цюрих (EIZ) и Държавният секретариат за образование, научни изследвания и иновации (SBFI) в Швейцария осигуряват две изследователски стипендии в Woodrow Wilson Center(WWC) във Вашингтон, Съединени американски щати, в рамките на 4 месеца за извършване на проучване/изследване.

Общи условия за участие:

Конкурсът е отворен за изследователи (докторанти, членове на изследователски институти, представители на държавната администрация), които искат да надградят своите научни изследвания в някои от следните области: История, Политически науки, Международни отношения, Администрация и управление и Право.

Приоритет ще бъде даден на кандидати, работещи по теми свързани с приоритетите на в Woodrow Wilson Center (WWC) и Програмата за Глобална Европа.

Кандидатите следва да притежават валиден паспорт и да имат право на виза J-1 за САЩ. Задължително изискване е кандидатите да владеят английски език на много високо ниво.

Възможности:

Изследователските стипендии се осигуряват в изпълнението на Програма за обмен на учени. Размерът на стипендията е 5,200 USD на месец или общо за четирите месеца на стипендията – 20 800 USD. Тя покрива разходите за наемане на жилище, битови сметки, храна, самолетни билети и здравна застраховка.

Допълнителни условия за участие:

Кандидатите следва да представят мотивационно писмо, професионална автобиография и кратък план (до 5 стр.) на научното изследване.

Крайният срок за подаване на заявление за участие до EIZ е 1 юни 2016г.

 

Лице за връзка:

Carrie Bührer

Europa Institut at the University of Zurich

Hirschengraben 56

CH-8001 Zürich

Switzerland

e-mail:

tel.: +41 44 634 48 91

 

Подробна информация за програмата можете да откриете на интернет адрес:

http://www.eiz.uzh.ch/wilson-center/

и на посочените връзки:

https://www.wilsoncenter.org/article/the-europa-institute-wilson-center-scholar-exchange-program

https://www.wilsoncenter.org/program/global-europe-program

 

ИПА осигурява публичност на програмата в рамките на Меморандум за сътрудничество с висшите училища със специалност „Публична администрация“ и не се ангажира с допълнителна информация.