Възможности за обучение в ENA, Франция

13 Юни 2019

ИПА напомня, че българските държавни служители имат възможност да кандидатстват за участие в обучения на ENA в Париж, Франция и през 2019 г. (за т.нар. CISAP: Международни специализирани обучения по публична администрация).

 

Ето предстоящите планирани курсове, за които българските държавни служители могат да кандидатстват:

Обучение

Език на обучение

Период на обучението

Срок на кандидатстване

Линк за онлайн регистрация

Управление на промяната в администрацията

Френски език

2-13.09.2019

 до 29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action341/info/

Публични политики: от концепцията до оценката

Френски език

2-13.09.2019

до 29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action342/info/

Иновация и дигитална трансформация на публичния сектор

Френски език

2-13.09.2019

до 29.06.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action343/info/

Управление и защита на правата на човека

Френски език

7-18.10.2019

до 23.08.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action346/info/

 

Подробна информация за всяко от отворените за кандидатстване обучения (цели, съдържание, целева група и практическа информация) се съдържа в пълния Каталог за 2019 ENA CISAP, който може да се изтегли от следния линк: https://www.ena.fr/eng/Formation-continue/International-cycles/cisap. Препоръчително е да се следи и страницата на Френския институт в София.  

 

Важен момент в процеса на кандидатстване е заинтересованите лица да се регистрират и попълнят предварително своето досие в интернет страницата на ENA, като за всяко от посочените обучения е даден съответния линк в таблицата по-горе.

 

Процесът на кандидатстване, подбор и финансиране се осъществява с подкрепата на Френското посолство в България. То осигурява селектираните български кандидати със стипендии, които покриват всички разходи (такси за регистрация, настаняване, дневни разходи и социално осигуряване), с изключение на транспортните разходи до Франция.

 

От кандидатите се изисква да заявят навреме своето желание да кандидатстват за съответния курс и да изпратят нужните за това документи на посоченото по-долу контактно лице, за да преминат през съответната процедура на селекция чрез Френското посолство/Френския институт в България.

 

Лице за контакт за детайлна информация за начина на кандидатстване и подбор:

 

Mrs Aria Ribieras

Institutional and technical cooperation department, French Embassy in Bulgaria – French Institute

Tel.: 02/937 79 11