Възможности за обучение във Франция през 2019 г.

01 Февруари 2019

Възможности за обучения на български държавни служители в Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) през 2019 г.

 

И през 2019 г.българските държавни служители имат възможност да кандидатстват за обучения в Париж, Франция (за т.нар. CISAP: Международни специализирани обучения по публична администрация). Френското посолство подкрепя финансово участието в обученията.

 

Обученията са насочени към държавни служители, които са препоръчани от администрацията, за която работят, имат минимум 3 години опит и са с достатъчно добро ниво на владеене на френски или английски език в зависимост от посочения език на провеждане на обучението.

 

През 2019 г. българските държавни служители могат да кандидатстват за участиев следните международни специализирани обучения на ENA във Франция:

 

Обучение

Език на

 обучение

Период на

 обучението

Срок на

кандидатстване

Онлайн

регистрация

Борба срещу корупцията

Френски

език

25 март-

5 април

до

5.03.2019

Регистрирай се тук

Управление на промяната в администрацията

 

Френски

език

2-13

септември

 до

29.06.2019

Регистрирай се тук

Публични политики: от концепцията до оценката

 

Френски

език

2-13

септември

до

29.06.2019

Регистрирай се тук

Иновация и дигитална трансформация на публичния сектор

 

Френски

език

2-13

септември

до

29.06.2019

Регистрирай се тук

Управление и защита на правата на човека

 

Френски

език

7-18

октомври

до

23.08.2019

Регистрирай се тук

Борба срещу корупцията

 

Английски език

9-20

декември

до

24.09.2019

Регистрирай се тук

Местни власти, модерни градове и отворено управление

 

Английски език

9-20

декември

до

25.09.2019

Регистрирай се тук

Иновация и дигитална трансформация на публичния сектор

 

Английски език

9-20

декември

до

25.09.2019

Регистрирай се тук

 

Подробна информация за всяко от отворените за кандидатстване обучения (цели, съдържание, целева група и практическа информация) се съдържа в пълния Каталог за 2019 CISAP, който може да намерите тук.

 

Още информация може да намерите на страницата на Френския институт.

 

Лице за контакт за детайлна информация за начина на кандидатстване и подбор:

 

Mrs Aria Ribieras

Institutional and technical cooperation department,

French Embassy in Bulgaria – French Institute in Bulgaria

Tel.:02/937 79 11