Възможности за обучения на български държавни служители в Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) през 2020

17 Януари 2020

И през 2020 г. българските държавни служители имат възможност да кандидатстват за обучения в Националното висше училище по администрация на Франция (за т.нар. CISAP: Международни специализирани обучения по публична администрация). Посолството на Франция в България подкрепя финансово участието в семинарите.

Държавни служители, които са препоръчани от администрацията, за която работят, имат минимум 3 години опит и са с достатъчно добро ниво на владеене на френски или английски език в зависимост от посочения език, на който се провежда обучението, могат да участват в предлаганите специализирани курсове във Франция.

За тази година българските държавни служители имат възможността да  кандидатстват за следните обучения:

Обучение

Език на обучение

Период на обучението

Срок на кандидатстване

Линк за онлайн регистрация

Организиране на парламентарната работа

Английски
език

24.02 – 6.03.
2020 г.

до 23.01.2020 г.

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action423/info/

Борба с корупцията

Френски
език

23.03 – 3.04.
2020 г.

 до 17.02.2020 г.

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action432/info/

Организиране на парламентарната работа

Френски
език

25.05 – 19.06.
2020 г.

до 11.05.2020 г.

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action426/info/

Провеждане на реформа в администрацията

Френски
език

15.06 – 26.06.
2020 г.

до 1.06.2020 г.

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action427/info/

Разработване на публични политики: от концепцията до оценката

Френски
език

14.09 – 25.09.
2020 г.

до 31.08.2020 г.

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action431/info/

Управление на проекти

Френски
език

5.10 – 16.10.
2020 г.

до 21.09.2020 г.

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action434/info/

Местно самоуправление и интелигентни градове

Английски
език

19.10 – 30.10.
2020 г.

до 5.10.2020 г.

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action433/info/

Управление на кризи и последващо управление на конфликти

Английски
език

16.11 – 27.11.
2020 г.

до 2.11.2020 г.

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action436/info/

Борба с корупцията

Английски
език

7.12 – 18.12.
2020 г.

до 23.11.2020 г.

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action435/info/

 

Подробна информация за всяко от отворените за кандидатстване обучения (цели, съдържание, целева група и практическа информация)  се съдържа в пълния Каталог за 2020 CISAP, който може да намерите тукhttp://institutfrancais.bg/media/d7/ae/963924a03c3a0d38bb088beb5561/ena_programmes-internationaux_2020.pdf

 

Лице за контакт за детайлна информация за начина на кандидатстване и подбор:

Nicolas Maubec,

Attaché de Coopération institutionnelle et technique

French Embassy in Bulgaria – French Institute in Bulgaria

nicolas.maubec@institutfrancais.bg

tel : 02 937 79 28