Възможности за участие в курсове по линия на програмата ITEC

05 Май 2022

Представители на българската държавна администрация имат възможността за участие в курсове по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество (Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC). Курсовете се провеждат присъствено. Повече информация относно курсовете, сроковете и условията за участие може да бъде намерена на сайта на Indian Technical and Economic Cooperation Programme.

Индийската страна поема пътните разноски до Индия и обратно и таксата за курса на утвърдените от нея кандидати, като предоставя също и стипендия. Обучаващата институция осигурява безплатно на кандидатите подходящо настаняване. Кандидатите за участие в курсовете се одобряват от индийското правителство, като посолството на Индия в София уведомява одобрените кандидати, на които се издава безплатна входна виза за Индия. Кандидатите трябва да предоставят документите си за кандидатстване и в дирекция „Азия, Австралия и Океания ” на МВнР.