07 Август 2017

Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма “Young Leaders’ Program (YLP)“ (до 40 години). Програмата се организира от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио и Посолството на Япония в Република България.

 

Целева група са служители с изявен лидерски потенциал и най-малко 3 години професионален опит в държавната администрация (за предпочитане 5 години или повече). Желаещите да участват в програмата следва да подадат пълен комплект документи в ИПА до 15 септември 2017 г.

 

Информацията за процедурата за кандидатстване, сроковете и необходимите документи за кандидатстване са публикувани на:

http://www.ipa.government.bg/bg/procedura-za-kandidatstvane-za-uchebnata-20182019-godina

 

Лице за контакт:

г-жа Кристина Андреева

главен експерт в ИПА

тел.: 02/ 940 37 58

имейл: