19 Септември 2018

 

 

 

Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма “Young Leaders’ Program (YLP)“ 

 

Програмата се организира от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио и Посолството на Япония в Република България.

 

Целева група са служители с изявен лидерски потенциал до 40 години и най-малко 3 години професионален опит в държавната администрация (за предпочитане 5 години или повече). Желаещите да участват в програмата следва да подадат пълен комплект документи в ИПА до 16 ноемрври 2018 г.

 

Информацията за процедурата за кандидатстване, сроковете и необходимите документи за кандидатстване са публикувани тук.

 

 

Лице за контакт:

Айлин Ниязиева

старши експерт в ИПА

тел.: 02/ 940 2561