16 Септември 2020

Излезе от печат юбилейният сборник на ИПА „Професионално развитие на служителите в държавната администрация 2000 – 2020 г.“ Той се издава по случай отбелязването на 20 години от създаването на Института.

Сборникът не е история на ИПА, нито отчет за дейността му през изминалите години. Неговото съдържание е опит за осмисляне и оценка на усилията за изграждане на професионална държавна администрация у нас и на ролята на Института за резултатите от тези усилия. Затова, основно място в сборника е отделено на мнения и оценки на:

  • политици и висши държавни служители, които през годините са имали ключова роля за разработване и изпълнение на политиките в областта на административната реформа в България;
  • дългогодишни лектори и партньори на ИПА, които активно са допринасяли за изпълнение на неговата мисия и имат преки наблюдения върху работата на Института;
  • служители от първия екип на ИПА, които от перспективата на времето оценяват годините на изграждането на Института в контекста на личния си опит.

В третата част от този сборник са представени някои акценти в основните сфери на дейност на Института през изминалите 20 години.

Изданието ще бъде представено на юбилейна среща с лектори, бивши и настоящи служители на ИПА, която ще се проведе на 23 септември в Учебната база на Института в Банкя.

Цялото съдържанието на сборника може да се намери в секция „Публикации“.