За четвърти път ИПА организира самооценка „Учеща ли е Вашата администрация?“

21 Септември 2021

Инициативата на ИПА „Учеща ли е вашата администрация?“ започва през 2016 г. Тя дава възможност на администрациите да се самооценят по показатели за учеща организация чрез попълване на онлайн въпросник, разработен от екип на Харвадския университет. В периода 2016 - 2018 г. в самооценката участваха над 200 централни и териториални администрации. Резултатите от нея дават възможност на администрациите да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, да се сравняват с най-добрите и да разберат как да станат по-успешни в усилията си за организационно усъвършенстване.

Тази година самооценката ще се проведе в периода 11-30 октомври. Във връзка с това, всички администрации ще получат писма с покана да заяват своето участие до края на месец септември. Всяка от участвалите организации ще получи доклад за нейните резултати, както и насоки за развитие на културата на учене на работното място. Въз основа на резултатите от самооценката, през декември ИПА ще обяви рейтинга на учещите администрации за 2021 г. и на специална церемония ще награди най-добрите от тях.

Какво представлява процесът по самооценка можете да видите в информационното видео "Учещи организации".

 

 

Повече информация за развитието на инициативата можете да намерите на сайта в секция "Учещи организации".