В българската администрация работят не малко експерти с познание на френски език. Тяхната годишна среща предоставя възможност да се запознаят с френския опит в доброто управление и изпълнение, да създадат връзки за обмен и подготвят съвместни проекти за трансфериране на добри практики от френски институции в нашата административна дейност. На срещата са добре дошли и представители на местната администрация, особено тези, които имат преки връзки с градове от френско говорящи държави. Провежда се с подкрепата на френското посолство, Асоциацията на франкофоните и ИФАГ.

Български
прочети повече
31 Mar 2014

Темата на срещата ще бъде посветена на въвеждането на предварителна и последващата оценка на въздействието на нормативни актове.
Място за провеждане: Резиденция Бояна
Участници: ръководители и експерти от правните дирекции на централната и местна администрация.
Такса за участие: 30 лева
Регистрацията за събитието започва в 9.30 ч.

Български
прочети повече
31 Mar 2014

След общи презентации и дискусии в два панела ще се дискутират проблеми и решения на управлението на човешките ресурси в централната и териториалната администрации.
Място за провеждане: Хисар
Участници: ръководители и експерти от звената по човешки ресурси в централна и местна администрация.
Такса за участие: 30 лева

Български
прочети повече
31 Mar 2014

Седем години след присъединяване към ЕС и достъпа до европейските фондове идва време за оценки. През този период, чрез оперативните програми в страната бяха осъществени стотици
проекти, които донесоха големи ползи за обществото.В същото време обаче са налице неравномерност в договарянето, провалени проекти, немалко нередности и финансови корекции.
Програмният период 2007-2013 е вече история, но поуките от него са важни, защото започваме изпълнението на новите оперативни програми: какво ново, как да намалим бюрократичните

Български
прочети повече
31 Mar 2014

В последните няколко години бяха осъществени не малко проекти за повишаване степента на електронизация на административните дейности. Е-документооборот, Е-регистри, Е-портали, електронни консултации на политиките, информационни системи за управление на институционални дейности, онлайн комуникации с бизнеса и други вече запълниха със съдържание компонентите на Е-правителство. Пъзелът обаче не е завършен: какво още и как да постигнем в стадващите години?

Български
прочети повече
31 Mar 2014

На конференцията ще се представи изследване за доброто управление в България: добри резултати,проблеми и виждания за промени.Гости от страни членки на ЕС ще разгледат тяхната
визия и практиката на доброто управление. В два панела ще се разгледа доброто управление на институционално равнище в централната и местна администрация. Презентациите и дискусиите ще ни позволят да си сверим часовника и определим действията за постигане на добро равнище на управление и изпълнение във всяка една институция в България.
Място за провеждане: София

Български
прочети повече
31 Mar 2014
ПРАКТИЧЕСКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Описание

Институтът по публична администрация подготви настоящата Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в публичната администраци

Български
Детайли