Третата заключителна среща по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

24 Октомври 2018
Alt

На 24 октомври 2018 г. в София се проведе третата заключителна среща по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На конференцията бяха представени резултатите от внедряване на CAF втретатавълна от 16 администрации.Присъстваха над 50 представители на внедряващите CAF организации, консултанти по CAF, представители на Националния CAF ресурсен център към ИПА и на екипа по проекта.

 

Изпълнителният директор на ИПА сподели виждането на ИПА и ОП „Добро управление“ относно реализирането на нов проект за внедряване на CAFпрез 2019 г.

 

На срещата беше споделен опитътот внедряването на Модела CAF в Община Банско, Община Челопеч, Областна администрация Русе, Областна администрация Видин и Община Видин, Агенцията за хората с увреждания, Регионално управление на образованието Пловдив, както и на някои консултанти.

 

На конференцията беше представена информация от обратната връзка по прилагането на инструмента, направена за първите 16 администрации. На част от тях ще бъде присъден „Етикет за ефективен CAFпотребител“ на специална конференция, която ще се проведе на 23 ноември 2018 г. в София.

 

Активното участие в дискусията доказа за пореден път, че там където имаме лидерска подкрепа и ангажираност, CAF работи и дава резултати.

 

 

Програма

 

Презентации:

 

Камелия Гашевска

 

Галина Мутафчийска

 

Мими Йотова

 

Елица Петкова - Областна администрация Русе

 

 

                             

 

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.