09 Декември 2020
Alt

 

Публикуван е брой 7 на специализирания електронен бюлетин CAF, в който може да откриете новата версия CAF 2020 на български език както и добрата практика на Министерството на правосъдието. В броя може да се запознаете и с това как преминаха обученията за консултанти по външна оценка, както и останалите ни обучения по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“.

 

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
www.eufunds.bg