09 Ноември 2016

Втората Годишна среща на ръководители и експерти по административно обслужване се проведе на 28.10.2016 г. в Министерския съвет.

 

Годишната среща беше организирана от Института по публична администрация съвместно с дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет. В срещата взеха участие представители на централната и териториалната администрация, пряко ангажирани в процеса на административно обслужване.

 

Срещата беше открита от изпълнителния директор на ИПА – г-н Павел Иванов. Приоритетите на правителството в областта на административното обслужване бяха представени от г-жа Калина Константинова, съветник към Политическия кабинет заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи.

 

По време на срещата г-н Божидар Божанов, съветник към Политическия кабинет заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи представи теми, свързани с възможностите за служебен обмен на данни, както и проект „Трансформация на модела на административно обслужване“. Начините за стандартизация и унифициране на общинските услуги, които са част от дейностите по изпълнение на проекта, бяха представени от г-н Венцислав Кожухаров, експерт от Националното сдружение на общините в Република България.

 

Възможностите за заявяване на услуги на Агенцията по геодезия, кадастър и кадастър от общините бяха представени от г-жа Лазаринка Стоичкова, главен секретар на Агенцията.

 

„Как се получават удостоверения, издавани от НАП на компетентните органи за целите на комплексното административно обслужване“ беше представено от г-жа Боряна Георгиева, директор на дирекция „Обслужване“ в НАП.

 

Презентации от събитието:

Унифицирани услуги

КАО

Трансформация дейности