ИПА открива процедура за подбор на участници в Програма „Еразъм за публичната администрация“

16 Ноември 2015
Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация(EUSA) в Брюксел. Процедурата за кандидатстване за зимния семестър на програмата (март 2016 г.) е с краен срок 27 ноември 2015 г. 
Изискванията към кандидатите са следните:
·   Да са заемали длъжност с функции по въпросите на ЕС в продължение на не повече от 5 години;
·   Да работят ежедневно с досиета на ЕС;
·   Да са служители в държавната администрация;
·  Заеманата длъжност в държавната администрация да отговаря на ниво, равно на администратор в институциите на ЕС;
·    Да не са работили или да не са били на стаж в институции на ЕС или други органи като например, Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз;
·     Да са членове на екипа за подготовка на председателството на ЕС;
·     Да изпратят актуална автобиография (ЕN/BG);
·     Да изпратят мотивационно писмо на английски език до 1 страница формат А4.
Стажовете са с продължителност до 2 седмици и се провеждат в периода 1 – 11 март 2016 г. в Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. EUSA покрива разходите за настаняване в хотел и обучение за посочения период. Изпращащите институции покриват разходите за самолетен билет и командировъчни на служителите.

Институциите номинират за участие свои служители и изпращат необходимите документи към ИПА (CV, мотивационно писмо), най-късно до 27 ноември 2015 г. 

За допълнителна информация, моля да се обръщате към Николай Бизев, старши експерт в ИПА, на служебен тел.: 02/ 940 2561 и имейл  .

Информационна брошура с мнение на служители можете да изтеглите от тук