04 Май 2020
Alt

 

Във връзка с приетия нов Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, който влиза в сила на 8 май 2020 г.,  Институтът по публична администрация разработи модулен е-курс за самообучение на тема „Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти“ със сигнатура П-15.

Лицата за контакт от съответните администрации вече могат да подават заявки за участие  чрез Информационната система на ИПА. Освен това, отделни служители, които имат профил в ИС, могат самостоятелно да подадат индивидуална заявка за своето участие.

Обучението е без такса за участие и ще се провежда по проект „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“ по Оперативна програма „Добро управление“. Курсът включва 3 модула за самообучение с обща продължителност 12 уч. часа.

За допълнителна информация: Радостина Димитрова, r.dimitrova at ipa.government.bg