20 Ноември 2018

На 15 и 16 ноември 2018 г. във Виена се проведе поредната среща на Директорите на институти и училища по публична администрация (DISPA)в Европа. Срещата е събитие от календара на Австрийското председателство на Съвета на ЕС. От страна на България в нея участваха г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА и г-жа Анета Тушева, директор на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ в института.

 

На участниците в събитието беше представен Доклад за срещата на DISPA, проведена на 21-22 юни 2018 г. в София в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

 

Докладът е публикуван в интернет страницата на ИПА, раздел Публикации