18 Юни 2020
Alt

 

Институтът по публична администрация обявява подбор на участници за Лятна академия за млади лидери 2020, която тази година ще се проведе в началото на септември, извън София.

Инициативата е краткосрочно практическо обучение на държавни служители до 35 годишна възраст (ненавършени 36 години към 01.09.2020), преминали едногодишния изпитателен срок, от централната и териториална администрация. Целта е да се предостави алтернативна възможност за обмен на опит и учене за активните млади държавни служители с лидерски потенциал.

Желаещите да кандидатстват следва да изпратят:

  1. Есе на тема: „Публичната администрация след COVID-19 – предизвикателства и иновации“
  2. Актуална автобиография с включена подробна информация за настоящето работно място/доброволчески инициативи/стажове/специализации/завършено образование;
  3. Препоръка от прекия или контролиращия ръководител (по образец);

Комплектът документи следва да се изпрати до Габриела Савова, на имейл: g.savova@ipa.government.bg , относно „Лятна академия за млади лидери“ .

Краен срок за подаване на документите: 15.07.2020

Подробна информация може да намерите тук.

 

Проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.