19 Май 2016

Висшето училище на франкофонията по администрация и управление: ESFAM (École Supérieure de la Francophonie pour l'Administration et le management) предлага на вниманието на държавните служители –франкофони възможности за обучение в няколко направления на френски език:

 

1.      Магистърски програми

В сътрудничество с университет-партньор, френски или белгийски, който осигурява голяма част от лекторите и издава диплома на обучаемите от свое име.

 

2.      Две магистърски програми от специфичен интересза професионалистите от публичната администрация:

2.1.Специализация „Мениджмънт в публичния сектор“

2.2.Специализация „Мениджмънт по европейските въпроси”.

 

3.      Индивидуални курсове

В зависимост от интересите, могат да се изберат един или няколко отделни курса от редовните магистърски програми.

 

Персонализирани курсове или модули от курсове

       Могат да бъдат организирани по заявка в зависимост от желанията и професионалните потребности на служителите.

 

Подробности относно всички обучения можете да намерите в така приложения документ, както и каталог на курсовете.

Информационна брошура