21 Октомври 2015

В периода 13-16 октомври близо 100 служители от държавната администрация преминаха специализирано обучениена тема „Успешна подготовка за председателството на Съвета на Европейския съюз“. Участниците бяха подбрани сред членовете на Екипа за подготовка Българското председателствона Съвета през 2018 г. Обучението бе открито от посланика на Франция в България г-н Ксавие Лапер дьо Кабан и изпълнителния директор на Института по публична администрация (ИПА) г-н Павел Иванов. Обучението се организира от ИПА, съвместно с  Националното висше училище по администрация на Франция (ЕNA) и в партньорство с Френския институт.

 

Програмата на обучението беше логически разделена на две основни части - подготовка за Председателството от столицата: логистика, обучения, човешки и финансов ресурс и провеждане на самото Председателство: формати на Съвета на ЕС, процедури, правила и задължения на Екипа, мандати на председатели на работни групи и др.

Като лектори бяха поканени висши държавни служители  от държави, които са били в ролята на Председател на Съвета на ЕС през последните две години: Литва, Латвия и Италия. Участниците в обучението имаха възможност да се запознаят с богатия опит на лекторите в различни измерения на фактическата подготовка и провеждането на Председателството на Съвета.

 

 

 

 

 

Материали от обучението и кратки автобиографии на лекторите са публикувани тук на английски език.

Учебни материали за група 1 (13-14 октомври 2015 г.):

1. ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND COORDINATION by Kristīne Pommere

2. How to prepare the Presidency at national level: transfer of experience from the ministry point of view by Anna Skrjabina

3. The rotating presidency from Brussels perspective by KASPARS KRUMHOLCS

4. Rules of procedure of the Council of the EU

Учебни материали за група 2 (14-15 октомври 2015 г.):

1. Successful preparation for the Presidency of the Council of the EU:
experience of Lithuania: by Laura Čeponytė

2. LATVIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION by Madara Apsalone

3. Preparation for the Precidensy of the Council of the EU I by Carlo Jacobucci

4. How to prepare the Presidency at national level: transfer of experience from the ministry point of view II by Carlo Jacobucci

Биографии:

Kristine POMMERE, Anna SKRJABINA, Kaspers KRUMHOLCS

Laura CEPONYTE, Madara APASALONE, Carlo JACOBUCCI

Галерия: