Откриваща конференция по проект „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене"

12 Февруари 2020
Alt

На  11 февруари 2020 г. в София се проведе откриваща конференция по новия проект на ИПА „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В събитието взеха участие близо 50 служители от държавната администрация.

Изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов приветства участиците и обяви, че през 2020 г. Институтът отбелязва 20 години от своето създаване. Той представи новостите в Каталога на Института, приоритетите в областта на обучението, както и предстоящи инициативи през юбилейната за ИПА 2020 година.

Габриела Савова, старши експерт в ИПА, представи резултати от проучване за нивото на дигитална компетентност на служителите в държавната администрация, проведено от екип на Института и с участие на 5770 служители от цялата администрация. Проучването е направено в съответствие с рамката за дигитални умения на Европейската комисия DigiComp 2.1. Въз основа на резултатите е разработена  новата учебна програма в Каталога на ИПА „Дигитална компетентност“. Подробен доклад за резултатите от проучването ще бъде публикуван на уеб страницата на ИПА.

Ръководителят на проекта, г-н Георги Стратиев, запозна участниците в конференцията с целите и основните дейности по проекта, като постави акцент върху повишаване на дигиталната компетентност на служителите в администрацията, електронизиране на процесите в ИПА, разширяване на формите на дигитално учене и повишаване на изследователския и аналитичен капацитет на Института.

 

Презентации:

Дигитална компетентност в държавната администрация – Габриела Савова

Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене – Георги Стратиев

 

 

 

Проект „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.