Правни основания за обработване на личните данни

05 Август 2019

В секция Публикации можете да намерите разработени материали на тема „Правни основания за обработване на лични данни“, предоставени от Фондация „Право и Интернет“.

Материалите имат за цел да подпомогнат служителите на местните власти в ежедневното прилагане на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).