25 Октомври 2021

Институтът по публична администрация (ИПА) организира в София през м. октомври 2021 г. две международни събития в рамките на проект „Синергия“, в който е ключов партньор:

  • В периода 6-8 октомври 2021 г. ИПА проведе вторият обучителен модул от 2-рото издание на международната програма за висши държавни служители по проект „Синергия“ в София Хотел Балкан. В тридневното обучение участваха над 40 висши държавни служители от Полша, България, Латвия и Унгария. Събитието бе официално открито от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, а обучителният процес бе воден от най-високо ниво международни и български лектори от престижни институции и университети. За първи път от създаването на проекта обучителен модул от програмата се организира от партньорска организация (ИПА) в друга държава извън Полша.
  • На 11-12 октомври 2021 г. ИПА организира още едно важно събитие по проекта - специална среща за участниците от 1-то издание на програмата от 2020 г. В неговите рамки на 11 октомври 2021 г. в Резиденция Бояна се проведе самата среща, а на 12 октомври 2021 г. международната група държавни служители от Полша и Латвия посетиха Министерски съвет за запознаване с новите тенденции в развитието на българската публична администрация.

Повече за проекта и програмата: https://www.ipa.government.bg/bg/proekt-sinergiya

Снимки от събитията: