05 Март 2021
Alt

 

 

 

Сборникът с добри практики от конкурса на ИПА за 2020 г. е публикуван на интернет страницата на ИПА. Чрез него институтът цели да популяризира иновативни решения да подобряване на дейността на администрацията в различни области. Сборникът съдържа 51 практики на министерства, агенции и общини от цялата страна в следните категории:

  • Управление на хората
  • Технологични решения за открито управление
  • Социална отговорност

Изданието е по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Информация за награждаването на победителите в конкурса можете да намерите тук.