Среща на международната CAF група в Букурещ, Румъния

24 Юни 2019

През май 2019 г. в Букурещ, Румъния се проведе първата за годината Среща на международната CAF група, работеща по въпросите на прилагането на Европейския модел за качество в публичната администрация (Обща рамка за оценка – CAF). На срещата участваха над 30 представители на различни държави – национални CAF кореспонденти и експерти. Българската делегация бе представлявана от Мими Йотова, ръководител на националния CAF ресурсен център към ИПА и Емилия Александрова, експерт по CAF, дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет.

 

По време на срещата бе очертана настоящата картина по прилагането на модел CAF като всички присъстващи национални CAF кореспонденти представиха обобщена информация от реализирането му в своите държави. Българската делегация сподели постиженията и ключовите резултати от изпълнението на проект на ИПА по CAF, от активната работа на националния център за разпространение на информация, обучения и консултации, от усилията на редица български държавни организации да въведат този нов за страната модел, както и намерението ни да продължим работата по внедряването му в България и презследващите три години. На база на направените от различните страни изказвания, може да се каже, че ситуацията в България е много позитивна и през последните години е постигнат наистина сериознен напредък по въвеждането на Европейския модел за качество в сравнение с други държави.

 

В рамките на събитието се реши следващата Европейска среща на потребителите на CAF през 2020 г. да се проведе в Хърватия, а Европейската конференция по качеството през 2021 г. – в Словения.

 

Фокусът на срещата бе продължаване на работата на международната CAF група за разработването на новата версия на модела – очакваното издание CAF 2020. Съобразно приетия по време на срещата план-график то се очаква да бъде подготвено и одобрено от международната CAF група до октомври 2019 г. и представено за одобрение и на срещата на EUPAN DG през ноември 2019 г. в Хелзинки. Предвижда се новият Наръчник CAF 2020 да започне реално да се използва и прилага през следващата година.

 

Програма

Списък с участници

Резултати