04 Юни 2021

В периода 7-30 юни 2021 г. Институтът по публична администрация ще проведе трето национално онлайн проучване на нагласите на служителите в държавната администрация, наречено „Барометър на ангажираността“. То се организира в съответствие с препоръки на Европейската комисия и с подкрепата на дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС.

Целта на това ежегодно проучване е да се установи какви са мненията и нагласите на служителите към някои ключови аспекти на работата в администрацията като лидерство, екипност, ангажираност, удовлетвореност, мотивация и др. Резултатите от проучването ще бъдат представени през септември 2021 г.

Обобщени доклади за резултатите от проучванията през 2019 и 2020 г., в които участваха по около 6000 служители от цялата държавна администрация, са публикувани на интернет страницата на ИПА.

За повече информация: Сава Стефанов, s.stefanov@ipa.government.bg