Удължване на срока за подаване на предложения за анализ на тема „Модели за оценка на цифрова компетентност“

08 Февруари 2021
Alt

Срокът за подаване на предложения във връзка с подбор на външен специалист за разработване на анализ на тема: „Модели за оценка на цифрова компетентност“ се удължава до 19.02.2021.

Повече информация за подбора, може да намерите тук: https://www.ipa.government.bg/bg/novini/ipa-nabira-specialist-za-razrabotvane-na-analitichen-dokument-za-ocenka-na-cifrova