29 Май 2015

Уважаеми колеги,

Въпросника във връзка с провежданото изследване на ефективността на системите за заплащане и оценка на изпълнението на служители в държавната администрация, което се прави по проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № С13-22-1/16.04.2014 г., можете да изтеглите от тук

prilozhenie_1_vaprosi.doc

prilozhenie_2_vaprosnik_sistemi.doc

scanner00012.pdf