Въпросник за проучване виждането на служителите в администрацията за по-добро управление и изпълнение

10 Юли 2015

Изследването се прави във връзка с разработването на БЯЛА КНИГА: „ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: ПОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ“. Въпросникът се попълва от администрациите, които са включени в извадката за това изследване. До селектираните администрации е адресирано специално писмо от изпълнителния директор на ИПА. 

c_13-22-247_06_07_2015.pdf

vprosnik_byala_kniga.pdf

vaprosi_bqla_kniga_obobshten_16_06_2015.docx