Втора заключителна конференция по внедряване на CAF

16 Май 2018
Alt

На 15 май 2018 г. се проведе втората заключителна среща по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На конференцията бяха представени резултатите от внедряване на CAF във втората вълна от 16 администрации.

 

На конференцията присъстваха над 60 представители на внедряващите CAF организации, консултанти по CAF, представители на Националния CAF ресурсен център към ИПА и на екипа по проекта.

 

На срещата беше споделен опит от внедряването на Модела CAF в Министерството на образованието и науката, Министерството на отбраната, Националния център по информация и документация към  МОН, както и постигнатите вече резултати от внедряването на администрации от първата вълна – Община Велико Търново, НОИ, ОДЗ Благоевград и др.

 

Беше представена информация за работата на CAF ресурсния център и резултатите от провеждането на 8-та среща на CAF потребителите, срещата на CAF кореспондентите и прилагането на Националните правила за даване на обратна връзка и присъждане на Етикет „Ефективен CAF потребител“.

 

Презентация ИПА

 

Презентация НАЦИД

 

Презентация МОН

 

Презентация - Процедура PEF

 

Видео "Управление на качеството с CAF" на български

 

Видео "Quality managment with CAF" на английски