06 Февруари 2018
Alt

Български държавни служители могат да кандидатстват за пролетната сесия на 2018 г. за обучения в Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) в Париж за т.нар. CICAP: Международни специализирани обучения по публична администрация.

 

Обученията са насочени към държавни служители, които са препоръчани от администрацията, за която работят, имат минимум 3 години опит и са с достатъчно добро ниво на владеене на френски или английски език в зависимост от обучението.

 

Повече информация можете да откриете в приложеното писмо.

 

Пълният Каталог за 2018 г. с обученията CICAP: Международни специализирани цикли за публичната администрация можете да намерите на интернет-страницата на Националното висше училище по администрация на Франция (ENA):

https://www.ena.fr/Formation-continue/Cycles-Internationaux-et-d-approfondissement/CISAP

 

Лице за контакт за допълнителни въпроси и кандидатстване във Френския институт - г-жа Ария Рибиерас:

 

Mrs Aria Ribieras

Institutional and technical cooperation department

French Embassy in Bulgaria – French Institute in Bulgaria

Tel.:02/937 79 11

 

Официално писмо в PDF