16 Декември 2016

Информираме ви, че българските държавни служители имат възможност да кандидатстват през 2017 г. за обучения във Франция, сред които престижни обучения, организирани от Национално висше училище по администрация (ENA), Национално висше училище по правосъдие (ENM), Национално висше училище по публични финанси (ENFIP). Повече информация можете да намерите на интернет-страницата на Френски институт в България http://institutfrancais.bg/obuchenie-na-frenski/za-raboteshti/

и http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/obutchenia/заедно с всички документи и каталози.

 

От посочените по-долу връзки можете да изтеглите публикуваните за 2017 г. Каталог на Националното висше училище по правосъдие и Каталог за CISAP-обученията на Национално висше училище по администрация.

 

Обръщаме ви внимание на факта, че тези обучения обхващат широк кръг от теми: от дипломация и комуникация до местно самоуправление, данъчно облагане, борбата срещу корупцията и защитата на правата на човека. Някои от курсовете са на френскиезик, а друга част – на английски език.

 

Повечето от обученията са насочени към държавни служители, които са препоръчани от администрацията, за която работят, имат минимум 3 години опит и са с достатъчно добро ниво на владеене на френски или английски език в зависимост от обучението.

 

Френското посолство подкрепя българските кандидати със стипендии, които покриват всички разходи (такси за регистрация, настаняване, дневни разходи и социално осигуряване), с изключение на транспортните разходи до Франция. Повече информация за тези стипендии (Boursesdugouvernementfrançais) може да откриете тук: http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/bgffonctionp/

 

Трябва да се има предвид факта, че обученията по английски език са най-желани и стипендии се отпускат на принципа на първо-записалите се. От кандидатите се изисква да заявят възможно най-скоро, за да е гарантирано, че могат да бъдат включени в желания от тях курс и да могат да се възползват от финансова подкрепа.

 

Лице за контакт за допълнителни въпроси и кандидатстване:

 

Mrs Marion SIMON

Institutional and technical cooperation department

French Embassy in Bulgaria – French Institute in Bulgaria

+359 (2) 937 79 11/22

 

Приложения:

 

  1. catalogue_cisap.pdf
  2. catalogue_enm_en_2017.pdf
  3. catalogue_enm_fr_2017.pdf
  4. formations_ena_enm_enfip.docx