18 Юли 2017

Български държавни служители могат да кандидатстват за есенната сесия на 2017 г. за обучения в Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) в Париж за т.нар. CICAP: Международни специализирани обучения по публична администрация.

 

Обученията са насочени към държавни служители, които са препоръчани от администрацията, за която работят, имат минимум 3 години опит и са с достатъчно добро ниво на владеене на френски или английски език в зависимост от обучението.

Повече информация можете да откриете в приложеното писмо.

 

Пълният Каталог за 2017 г. с обученията CICAP: Международни специализирани цикли за публичната администрация на Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) можете да намерите на интернет-страницата на ИПА: http://www.ipa.government.bg/sites/default/files/catalogue_cisap.pdf

 

Лице за контакт за допълнителни въпроси и кандидатстване във Френски институт - г-жа Мариан Давал:

 

Mrs Marianne Daval

Institutional and technical cooperation department

French Embassy in Bulgaria – French Institute in Bulgaria

Tel.:02/937 79 11