ИПА е домакин на ежегодната среща на специалистите по човешки ресурси в българската администрация. Срещата се организира в рамките на няколко дни  и събира над 100 експерта от цялата страна. 

По време на събитието се провеждат дискусии относно промени в нормативната уредба, споделят се и се обсъждат казуси от ежедневната работа на експертите, идентифицират се по-често срещани проблеми в практиката, и се споделя опит за справяне с предизвикателствата. Лектори на събитието са изявени експерти и преподаватели в сферата на организационното развитие и развитието на човешките ресурси като ИПА се стреми да запознава участниците със  съвременна тематика и иновативни методи за работа със служителите.

Събитието е предназначено за главни секретари, секретари на общини, ръководители и служители от звената по човешки ресурси.

Доклади от годишни срещи:

За контакти:
Снежанка Рибарска

тел.: 02/940-25-37
e-mail: s.ribarska [@] ipa.government.bg

 

Минали срещи:

Alt
Alt
Alt