12-та годишна среща на специалистите по човешки ресурси

14 Юни 2019

Рекорден брой участници се включиха в традиционната Годишна среща на специалистите по човешки ресурси за 2019 г., която се проведе в периода 10-12 юни в Пловдив. Над 160 ръководители и експерти от звената по ЧР в държавната администрация, представители на дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС и гост лектори от висши учебни заведения се събраха, за да обсъдят актуални въпроси на политиките в областта на УЧР,  различни казуси и резултати от нови приложни изследвания в тази област, както и добри практики в управлението на хората.

Срещата беше открита от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, след което участниците бяха приветствани от секретаря на община Пловдив г-жа Ангелина Топчиева. Като домакин на срещата, община Пловдив поздрави участниците с впечатляващо изпълнение на ансамбъл „Тракия“.

Очаквано, голям интерес предизвика най-новата информация за предстоящото въвеждане на централизиран етап на конкурсите за държавни служители. Директорът на дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС Красимир Божанов и Ваня Новакова от същата дирекция дадоха отговори, разяснения и коментари по различни въпроси, свързани с подготовката на тази значима промяна в подбора на държавните служители.

Програмата на годишната среща включваше широк спектър от теми, които участниците оцениха като добре подбрани и практически ориентирани – управление и задържане на талантливи служители, практики за повишаване на мотивацията, развитие на социалната отговорност, конфликт на интереси и УЧР, лобиране в управлението на хората и др.

Началото на срещата съвпадна със старта на най-новата инициатива на ИПА – провеждане на първото национално проучване на нагласите на служителите в държавната администрация.  Проучването се извършва в периода 10 юни – 10 юли чрез анонимен онлайн въпросник, като информация и указания за участие в него своевременно са изпратени на всички администрации. Към края на срещата въпросникът вече беше попълнен от близо 2000 служители на централната и териториалната администрация.

В края на срещата участниците гласуваха за избор на работна група от служители на звената по ЧР, която заедно с екип на ИПА ще подготви предложения и програма за организиране на годишната среща на специалистите по ЧР през юбилейната за ИПА 2020 г., в която Институтът ще чества 20 г. от своето създаване.


Ден 1

Как да задържаме качествените служители, Мария Михайлова

Централизиран етап на конкурса за държавната администрация, Николай Николов

Мениджмънт на талантите в публичната администрация, доц. д-р Валентин Василев (видео)

 

Ден 2

Управление на резулттите чрез повишаване на мотивацията на персонала, Нина Стоянова, ДА Архиви

Създаване и изпълнение на концепция за социална отговорност, Светлин Симеонов, Областна администрация Разград

Доброволчеството – ключов фактор за развитие на работния екип, Светомира Димитрова, НОИ Кърджали

Какво е да си доброволец?, НОИ Кърджали (видео)

Конкурс за Добри практики, Елена Димкина, ИПА

Конфликт на интереси – понятие и практики, Атанас Славов

Звената по човешки ресурси – лобирани и лобиращи, Любомил Иванов

Развитие на човешкия капитал в публичната администрация, проф. Мария Атанасова

Системи за управление на знанието, проф. д-р Маргарита Богданова

 

Ден 3

Анализ на хората и "Барометър на нагласите", Анета Тушева, ИПА

Електронни обучения, Радостина Димитрова, ИПА

Лятна академия за млади лидери, Габриела Савова, ИПА

Щастливи на работното място: Ангажираност (видео)

Щастливи на работното място: Здраве (видео)