28 Януари 2019

   

 

 

Институтът по публична администрация и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ организират обучителни програми за следдипломна квалификация по „Оценка на въздействието“ и „Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“, включени в КАТАЛОГ 2019. Програмите ще се проведат в периода 18 март 2019 – 31.07.2019 г.

 

Сроковете за записване в програмите са както следва:

  • Оценка на въздействието: 23.01.2019 – 28.02.2019 г.
  • Академия за ЕСИФ: 01.02.2019 – 22.02.2019 г.

 

 

За повече информация, може да видите:

 

Брошурата на ИПА с подробна информация за програмите за СДК за 2019 тук

 

Страницата на СДК "Оценка на въздействието" тук

 

Страницата на СДК "ЕСИФ" тук