27 Юни 2018

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, на 21 и 22 юни в НДК се проведе среща на DISPA– неформална мрежа на директорите на институти и училища по публична администрация в Европа. Българският Институт по публична администрация беше организатор и домакин на събитието, в което участваха над 40 делегати от 26 страни.

 

Срещата беше модерирана от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов. При откриването той представи основните акценти в програмата на срещата и подчерта, че от обучаващите организации се очаква все по-активно да подпомагат адаптирането на служителите от публичния сектор към съвременните условия на висока мобилност, работа в мрежи и дигитална трансформация.

 

В своето приветствие към участниците г-н Олег Петков, заместник-министър за Българското председателство на СЕС, посочи конкретни данни за подготовката и успешното провеждане на Българското председателство, обърна специално внимание на ролята на публичната администрация за реализиране на общоевропейски приоритети за следващия програмен период и пожела ползотворна работа на участниците в събитието.

 

Като основни лектори в срещата участваха Даниел Герсон – ръководител в дирекция „Публично управление“ на  ОИСР, проф. Румяна Пейчева-Форсайт – директор на Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет, д-р Вероника Рачева – програмен директор във  Vedamo Ltd., Апостол Мушмов – създател и управляващ директор на 11235 Ltd.и Неда Алкалай  от Mentor Coaches Ltd.Те ангажираха вниманието на делегатите с различни въпроси, практики и проблеми, свързани с дигиталното учене и дигиталната компетентност.

 

В два паралелни уъркшопа делегати от Словения, Черна гора, Испания, Чехия, Полша и България представиха казуси и добри практики в областта на обучението и изследователската дейност на техните институти по публична администрация. Идентифицирани бяха конкретни възможности за бъдещо сътрудничество и обмен на идеи в тези области на дейност.

 

Във връзка с един от приоритетите на Българското председателство на СЕС, специална сесия беше посветена на Западните Балкани. Висши ръководители от Сърбия, Косово и Македония, включително зам.-министърът на информационното общество и администрацията в Македония,  запознаха участниците в срещата със структурата, функциите и дейността на националните обучаващи институции и звена от държавната администрация на тези страни.

 

Екип на Фюжън Академия, ръководен от Иво Паскалев, проведе сесия на тема „Колаборация и творчество“. Сесията даде практическа възможност на участниците за съвместно създаване на художествен продукт със символите на Българското председателство. Заедно с това, тя провокира преосмисляне на ролята на личното преживяване, забавлението и т.нар. „сериозна игра“ в съвременните подходи за учене и развитие.

 

По време на срещата бяха представени и резултати от предварително проучване на ИПА сред сродни институти от 14 европейски страни.  Целта на проучването беше да се очертаят някои основни аспекти на сегашното състояние, както и приоритети в областта на изследванията и обучението на служителите от публичната администрация за периода 2019-2022. Според членовете наDISPA, доминиращи приоритети за следващите години са развитието на дигиталната компетентност, лидерството и т.нар. „меки“ умения.

Макар и за малко, участниците в срещата можаха да се насладят на красотата на българската народна песен. С голям интерес те наблюдаваха кратка фолклорна програма, изнесена от ученици от Националното музикално училище в София.

 

Презентации/Presentations:

 

 

Plennary sessions: Rethinking Training in the Digital Age 

 

 

Skills for innovation in a digital public administration: an OECD perspective - Daniel Gerson,Manager of Public Employment and Management Project, Public Governance Directorate, OECD

 

Ensuring the learners' authentication and authorship as a mechanism for enhancing the quality of online learning - Prof. Roumiana Peytcheva-Forsyth , Professor at the Faculty of Education and Director of Sofia University distance education center

 

The potential of the virtual classroom in the adult training - Veronica Racheva, Education Programme Director, Vedamo company, Bulgaria

 

Gamification for Learning and Development – a good tool born in digital ages - Apostol Mushmov, Founder & Managing Director at 11235 Ltd. Bulgaria

 

Coaching Training on-line – innovative, accessible, effective - Neda Alkalay, МВА, PСС, NLPP; Managing partner, Mentor Coaches Ltd.

 

 

Workshop 1: Challenges of the Digital learning

 

 

Ratka Sekulovic, ReSPA, Montenegro

 

Breda Gruden, Slovenia

 

Tamar Lavado, Spain

 

Preliminary servey - Readinessto respond to the challenges of the Digital Age - Radostina Dimitrova, IPA Bulgaria

 

 

Workshop 2: Studies and analyses in the field of L&D

 

 

Lukas Jirsa, Czech Republic

 

Wojciech  Federczyk, Poland

 

Nikolai Nikolov, Bulgaria

 

Studies and analyses in the field of L&D - Anetta Tusheva, IPA Bulgaria

 

 

The bigger familyof DISPA – presentations from Institutes/Schools of PA from the Western Balkans

 

Serbia

 

Kosovo

 

The former Yugoslav Republic of Macedonia