Конференция за обмяна на опит по процеса на въвеждане на модела CAF

25 Февруари 2020
Alt

 

На 21 февруари 2020 г. ИПА проведе в БТПП, София, първата за 2020 г. Конференция за обмяна на опит по процеса на въвеждане на модела CAF в българската администрация.

На Конференцията участваха български организации, прилагащи Европейския модел за качество, специално предназначен за публичния сектор. Фокус на срещата бе споделяне на опит, добри практики и научени уроци от въвеждането на CAF в български администрации. Бяха направени изказвания както от представители на организации от всички нива на българската администрация (централна, областна и местна администрация), така и от консултанти към националния CAF ресурсен център към ИПА. Конференцията бе открита от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация и в нея присъстваха общо 50 участници.

Проведената Конференция е в рамките на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация (ИПА).

 

Презентации:

Борислава Кушлева - Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград

Боряна Андреева - Община град Добрич

Силвия Стрезова - Областна администрация Видин

Игнат Спахийски - консултант

Светлан Карталов - консултант