18 Октомври 2021

На 14 и 15 октомври се проведе традиционна годишна среща на специалистите по човешки ресурси. Заради епидемичната обстановка в страната, срещата за първи път се проведе онлайн, а участие в нея взеха над 70 ръководители и експерти от звена по УЧР в централната и териториалната администрация, както и гост-лектори на института.

Форумът постави акцент на няколко актуални теми и въпроси, сред които:

  • приоритети в нормативната уредба за УЧР в администрацията
  • гъвкави условия на труд
  • централизиран етап на конкурсите за държавни служители
  • ангажираност на служителите
  • работа от разстояние
  • психично здраве и благосъстояние на служителите

Специални гости на срещата бяха:

Ваня Новакова, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС и дългогодишен лектор на ИПА

Пламен Димитров, психолог, психотерапевт и консултант по организационно развитие, ексклузивен представител за България на ComPsych.Inc, USA  

Иванка Раичкова, директор на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“ в Министерството на икономиката и дългогодишен лектор на ИПА

Николай Николов, директор „Изследвания и развитие“ в консултантска компания „Прометрикс“ ООД, специализирана в оценка и развитие на човешките ресурси

Георги Стратиев, началник отдел в дирекция ЦКЗ на АМС и ръководител на проекта на ИПА „Дигитална трансформация в обучението

Участниците в срещата имаха възможност за обсъждат конкретни казуси от практиката, както и да участват в интерактивна групова сесия по предварително подадени от тях въпроси. Модератори на сесията бяха Антон Вълков и Анна Димитрова, обучители и консултанти, практици на международната мрежа Participatory Leadership.

В рамките на форума беше организиран и Виртуален базар с разнообразни дейности и ресурси за избор от участниците – видео интервюта, тест за самооценка на устойчивостта към стреса, дискусионен форум, правила и съвети по различни въпроси, свързани с управлението на хората в организацията.

В края на срещата екипът на ИПА представи изводи от оценката на обученията през 2020 г., първи резултати от анализ на потребностите от обучение в държавната администрация за 2022-2024 г., някои от най-новите електронни курсове, както и предстоящи форуми и инициативи на института.

Участниците в срещата заявиха висока оценка за нейната актуалност, динамика и отлична организация.