23 Март 2023

Форум "Киберсигурност - мрежа и споделяне на опит"

Alt
В периода 20-21 март 2023 г. в гр. Пловдив се проведе форум „Киберсигурност – мрежа и споделяне на опит“. Форумът събра експерти по информационна и мрежова сигурност и ръководители от близо 40...
28 Февруари 2023

Обучения на обучители по темата за домашно насилие сред специалистите по човешки ресурси

Alt
През месеците януари и февруари 2023 година в град Пловдив, в рамките на проект "Подкрепа за жертвите на домашно насилие чрез повишаване осведомеността на специалистите по човешки ресурси" (№ 101049242, SHE), се проведоха три обучения на обучители сред специалистите по човешки ресурси от централна и териториална администрация. Лектори на обученията бяха...
27 Февруари 2023

Среща на експерти по темата "Стратегическо планиране и разработване на публични политики"

Alt
В периода 22.02.-24.02.2023 г., в гр. Кюстендил, ИПА и дирекция „Стратегическо планиране“ в Администрация на Министерския съвет организираха първата среща на експерти в областта на стратегическото...
06 Февруари 2023

Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на обучения включени в Каталог 2023 -  нови курсове по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“. Темите и информация за курсовете са посочени в  ...
23 Януари 2023

ИПА награди победителите в Конкурса за добри практики за 2022

Alt
На 20 януари 2023 г. в гр. София се проведе официална церемония за награждаване на победителите в Конкурс за добри практики за 2022 г. На събитието присъстваха представители централна, областна и...
19 Януари 2023

Публикуван е Каталог 2023

Alt
Каталогът на ИПА за 2023 г. вече е публикуван на интернет страницата на Института. Той е съобразен с проведения от ИПА Анализ на потребностите от обучение за периода 2022-2024 г. Програмите в Каталога са в съзвучие с политиката за модернизация на администрацията и най-новите промени в нормативната уредба. Обособени са две нови програми -  Регулаторна политика и...
12 Януари 2023

Стартира процедура за подбор на служители за участие в международната програма по проект „Синергия“

Alt
    ИПА стартира процедурата за подбор на български служители за участие в международната обучителна програма по проект „Синергия“ като изпрати писма-покани до ръководителите на администрациите. Срокът за номиниране на представители на...
05 Януари 2023

Процедура за подбор на специалист за анализ - индикатори за оценка на зрелостта в управлението и развитието на човешките ресурси

Alt
Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист, който съвместно с консултант и експерт/експерти от ИПА да разработят анализ на тема: „Индикатори за оценка на...
05 Януари 2023

Процедура за подбор на специалист за анализ - инструменти и модели за стратегическо прогнозиране

Alt
Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист, който съвместно с консултант и експерт/експерти от ИПА да разработят анализ на тема: „Стратегическо...
19 Декември 2022

Форум „Иновации в публичния сектор“

Alt
  В периода 13-15 декември 2022 в Банско се проведе форумът "Иновации в публичния сектор". Събитието събра на едно място експерти от Министерство на електронното управление, Министерство на иновациите и растежа и експерти от мрежата на младите лидери в администрацията.  Форумът бе насочен към търсене на работещи решения как да се създаде и поддържа е мрежа...
12 Декември 2022

ОБУЧЕНИЕ НА ВИСШИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ В СОФИЯ ПО ПРОЕКТ СИНЕРГИЯ

Alt
В периода 5-7 декември 2022 г. Институтът по публична администрация организира провеждането в гр. София, Астория гранд хотел, на тридневен обучителен модул от 3тото издание на международната програма за висши държавни служители по проект „Синергия“. Тя цели развитие на лидерските знания и умения на участниците и...
09 Декември 2022

Заключителна конференция по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“

Alt
Днес, 09.12.2022 г. се проведе заключителната пресконференция по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, изпълняван от Института по публична администрация, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Събитието бе открито от...
02 Декември 2022

Конференция „Изкуствен интелект, политики и управление в публичната администрация“

Alt
На 29.11.2022 г. Институтът по публична администрация проведе международна конференция на тема „Изкуствен интелект, политики и управление в публичната администрация“. Събитието се проведе в гр. София, като беше излъчено на живо и онлайн в социалните канали на ИПА. Излъчването проследиха над 150 човека, а на място присъстваха 80 човека. Конференцията събра на едно...
28 Ноември 2022

Връчване на етикет "Ефективен CAF потребител“

Alt
На 25.11.2022 г. Институтът по публична администрация проведе Конференция за популяризирането на Модела CAF в администрацията и връчване на етикет "Ефективен CAF потребител“ по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“. Участие взеха 80 представители на публични организации на централно, регионално и местно ниво...
21 Ноември 2022

ОБСЪЖДАНЕ НА КАТАЛОГ 2023

Alt
В периода 16 - 18 ноември в град Трявна се проведе среща за обсъждане на проекта на каталога  с обучения на ИПА за 2023 година. Във форума участваха близо 100 държавни служители, експерти по УЧР, както и лектори на ИПА. Срещата бе открита от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, който очерта основните постижения за 2022 г, както и бъдещите проекти и...
07 Ноември 2022

Форум „Комуникация в цифрова среда“

Alt
В периода 02-04.11.2022 г. в гр. Пловдив се проведе форум "Комуникация в цифрова среда", който събра 50 експерта по комуникация, представители на различни административни структури. Форумът бе открит от директора на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ г-жа Гергана Георгиева, която представи някои настоящи и бъдещи инициативи на Института и подчерта...
31 Октомври 2022

Подбор на участници в „Еразъм за публичната администрация“ - март 2023

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по...
17 Октомври 2022

ОБУЧЕНИЕ НА ИПА „НОВИЯТ CAF 2020“

Alt
В периода 11-14 октомври 2022 г. в гр. Чепеларе бе проведено ново обучение за български лектори и консултанти по CAF на тема:  „Промените в CAF, CAF 2020 и връзката му с други инструменти за управление на качеството“ Новото обучение цели да актуализира и надгради знанията по CAF на вече обучавани от ИПА лектори и консултанти. В този контекст основен фокус на...
10 Октомври 2022

Трета годишна среща на потребителите на CAF в България

Alt
На 6 и 7 октомври 2022 г. в гр. Банско, България, се проведе Третата годишна среща на потребителите на CAF в България като форум на българската CAF общност. В събитието участваха общо 100 души – представители на български организации на централно, областно и местно ниво, прилагащи модел CAF в България, лектори и консултанти по модела, екипът по CAF в...
07 Октомври 2022

ИПА обявява два конкурса за длъжността „Младши експерт“

Логото на ИПА - припокриващи се триъгълници в поредност тъмносиньо, светлосиньо, жълто
ИПА обявява два конкурса за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ както следва: 1)  Младши експерт с области на дейност: Обучение на държавните служители за служебно и професионално развитие; Качество на обученията Международна дейност Информация за начините и срока за кандидатстване и образци на документи може да...
30 Септември 2022

Ангажираност на служителите в администрацията – тенденции и предизвикателства

Alt
На 29 септември в град София се проведе специално събитието, на което бяха обявени резултатите от четвъртото национално проучване на ИПА „Барометър на ангажираността“. В събитието се включиха близо 60 участника – ръководители на институции, представители на звена по „Управление на човешките ресурси“, университетски преподаватели, лектори на ИПА и др. Началото на...
15 Септември 2022

Четвърто национално проучване „Барометър на ангажираността“

Alt
В секция „Публикации" на интернет страницата на ИПА вече е публикуван обобщеният доклад за резултатите от четвъртото национално проучване „Барометър на ангажираността". Проучването се проведе в периода 13 – 27 юни, а участие в него взеха общо 8610 служители, което е с 38.8% повече от миналата...
12 Септември 2022

Подбор на кандидати за японска магистърска програма “Young Leaders’ Program“ 23/24

Alt
Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма “Young Leaders’ Program (YLP)“. Програмата се организира от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио и Посолството на Япония в Република България. Целева група са служители до 40 годишна възраст...
07 Септември 2022

Процедура за подбор на специалист за анализ (административен капацитет)

Alt
Във връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро...
29 Август 2022

Структурни стажове по Програмата за националните експерти по професионално обучение

Alt
Европейската комисия отвори процедурата за участие в Програмата за националните експерти по професионално обучение през 2023 г. Тези „структурни стажове“ дават възможност на експерти от администрацията на държавите членки да добият краткосрочен опит за методите на работа институциите на ЕС. Кандидатите трябва да служители на постоянен договор в държавната...
22 Август 2022

Обучение "Киберсигурност: активи, заплахи, рискове"

Alt
В периода 17-19 юни 2022 г. в гр. Пловдив се проведе специализирано обучение на тема "Киберсигурност: активи, заплахи, рискове". В обучението се включиха 40 участници от изданията на Лятна академия за...
16 Август 2022

Участие на български експерти в програма „Еразъм за публичната администрация“

Alt
В периода 28 юни – 8 юли се проведе първата сесия за 2022 година на  програма „Еразъм за публичната администрация“ на Европейското училище по администрация (EUSA). Програмата се проведе присъствено за първи път от март 2020 година насам и от България участие взеха двама души. Представяме ви впечатленията на Габриела Николова, старши експерт отдел „Верификация“,...
15 Август 2022

Обучителен семинар по научни и технологични паркове

Alt
Министерството на науката, информационните технологии и комуникациите на Република Корея и Корейската фондация за иновации (Korea Innovation Foundation) организират 23-ото и 24-ото издание на обучителните семинари по научни и технологични паркове „Science and Technology Park Training Workshops“. Събитията ще се проведат в онлайн формат между 24 октомври 2022 г. и 24...
10 Август 2022

Процедура за подбор на специалист за разработване на анализ (ОИСР)

Alt
Във  връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро...
08 Август 2022

Индекс на административния капацитет на държавната администрация за 2021

Alt
За поредна година ИПА подкрепи провеждането на изследване на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ с автор проф. Борислав Борисов,  за определяне на Индекс на административния капацитет на държавната администрация за 2021 г. Представяме ви ...
04 Август 2022

Възможност за онлайн обучение по линия на Сингапурската програма за сътрудничество

Alt
Сингапурската програма за сътрудничество към МВнР на Сингапур предлага възможност за участие в онлайн обучителен курс на тема „Strategic Leadership аnd Public Governance”. Курсът ще се проведе в периода 26-30 септември 2022 г. Обучението обхваща следните теми: Подходът на Сингапур към управлението и трансформацията на публичните услуги; Стратегии за икономическо...
19 Юли 2022

Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на обучения включени в Каталог 2022 -  електронни модули за самообучение по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“ и нов курс с такса за провеждане Темите и...
04 Юли 2022

Подбор на участници в „Еразъм за публичната администрация“ - октомври 2022

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни, като предстоящата сесия ще се проведе присъствено в периода 11 – 21...
22 Юни 2022

Обучение "Права и комуникация в цифрова среда"

Alt
В периода 14-17 юни 2022 г. в к.к. Албена се проведе специализирано обучение на тема "Права и комуникация в цифрова среда". Обучението беше насочено към експертите в държавната администрация, които...
21 Юни 2022

Лятна академия за млади лидери 2022

Alt
  Институтът по публична администрация обявява подбор на участници за Лятна академия за млади лидери 2022, която ще се проведе през месец септември, извън София. Инициативата е краткосрочно практическо обучение на държавни служители от централната и териториална администрация, които са на възраст до 35 г. (ненавършени 36 към 31.12.2022) и са преминали...
21 Юни 2022

Годишна среща на специалистите по управление на човешките ресурси в администрацията 2022

Логото на ИПА - припокриващи се триъгълници в поредност тъмносиньо, светлосиньо, жълто
В периода 15-17 юни професионалната мрежа на HR мениджърите в администрацията се събра в присъствена форма за първи път от 2 години насам. Участие в нея взеха над 100 ръководители и експерти от звена по УЧР в централната и териториалната администрация, както и гост-лектори на института. Бяха обсъдени актуалните въпроси и съвременни тенденции свързани с управлението...
03 Юни 2022

Споразумение за сътрудничество с Националния институт за развитие на човешките ресурси на Република Корея

Alt
Институтът по публична администрация подписа споразумение за сътрудничество с Националния институт за развитие на човешките ресурси на Република Корея. На 01.06.2022г. в Институтът по публична администрация се проведе среща с представители на Националния институт за развитие на човешките ресурси...
19 Май 2022

Събитие за споделяне на добри практики в администрацията

Alt
В периода 12.05.-14.05.2021 г. в град Велико Търново, се проведе среща за споделяне на добри практики в администрацията. В събитието участваха близо 60 представители на централна и териториална администрация. Целта на срещата бе да даде възможност на администрациите, участвали в Конкурса за добри практики през 2021 г,  да споделят добрите си идеи и работещи...
05 Май 2022

Възможности за участие в курсове по линия на програмата ITEC

Alt
Представители на българската държавна администрация имат възможността за участие в курсове по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество (Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC). Курсовете се провеждат присъствено. Повече информация относно курсовете, сроковете и условията за участие може да бъде намерена...
29 Март 2022

Подбор на участници в програма „Еразъм за публичната администрация“

Подбор на участници в програма „Еразъм за публичната администрация“
  Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни, като предстоящата сесия ще се проведе присъствено в периода 28 юни...
21 Март 2022

БЕЗПЛАТНИ ОНЛАЙН СЕМИНАРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ (EIPA)

Alt
Европейският институт по публична администрация (EIPA), в сътрудничество с Генерална дирекция „Реформи“ на Европейската комисия, стартира серия от безплатни онлайн работни семинари в контекста на Европейската награда за публичния сектор (EPSA) на EIPA. Те са разработени за държавни служители на местно, регионално ниво и национално ниво с насоченост...
18 Март 2022

ИПА набира специалист за разработване на анализ „Задължения на ръководните служители в държавната администрация“

Alt
Във  връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро...
07 Март 2022

Магистърска програма за държавни служители Master of Urban Administration and Planning (MUAP)

Alt
Сеулската столична община и Университетът на Сеул (University of Seoul) обявяват пълна стипендия за магистърска програма за държавни служители – Master of Urban Administration and Planning (MUAP). Програмата е инициирана през 2008 г., като основната цел е да насърчи развитието в сферата на градската администрация и градоустройството на държавни служители или...
07 Март 2022

Международна обучителна програма за висши държавни служители по проект „Синергия“

Alt
В периода 23-25 февруари 2022 г. в Рига, Латвия се проведe последният (5-ти) модул от второто издание на международната програма за висши държавни служители по проект „Синергия“. В тридневното обучение участваха над 40 висши държавни служители от Полша, България, Латвия и Унгария...
25 Февруари 2022

Възможности за обучение от Корейския институт за развитие (KID)

Alt
Посолството на Република Корея в София отправя покана за участие в две обучителни програми. Училището за публична политика и управление (School of Public Policy and Management) обявява провеждането на "Обучителната програма за глобално развитие" (GDLN Blended...
18 Февруари 2022

Среща за междуинституционално сътрудничество

Alt
На 18.02.2022 г., изпълнителният директор на Института по публична администрация г-н Павел Иванов проведе онлайн среща с представители на Националния институт за развитие на човешките ресурси на Република Южна Корея (National Human Resources Development Institute of Republic of Korea). Това бе първата от поредица предстоящи срещи между двете държавни организации....
14 Февруари 2022

ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛЕКТОРИ/ЛЕКТОРСКИ ЕКИПИ

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) обявява процедура за подбор на допълнителни лектори/лекторски екипи за провеждане на модули от обученията за служебно развитие, включени в Каталог 2022. Темите и информация за модулите са посочени в  Приложение № 1  към тази покана. Изискванията към кандидатите за...
08 Февруари 2022

Конкурс за добри практики за 2022 година

Alt
ИПА стартира кампанията по набиране на предложения за участие в новото издание на Конкурс за добри практики. Чрез инициативата администрациите имат възможност да споделят и популяризират своите проекти в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване” и „Социална отговорност“. За участие в Конкурса е...
28 Януари 2022

ПОКАНА ЗА ПОДБОР И ДОГОВАРЯНЕ НА ЛЕКТОРИ/ЛЕКТОРСКИ ЕКИПИ

Alt
  Институтът по публична администрация (ИПА) обявява процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на нови курсове и електронни модули за самообучение, включени в Каталог 2022 по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“. Темите и информация за курсовете са посочени в ...
20 Януари 2022

Публикуван е Каталог 2022

Alt
Каталогът на ИПА за 2022 г. вече е публикуван на интернет страницата на Института. Той е съобразен с проведения през миналата година Анализ на потребностите от обучение за периода 2022-2024 г. Програмите в Каталога са в съзвучие с политиката за модернизация на администрацията и най-новите промени в нормативната уредба. Включена е и изцяло нова програма – „Устойчиво...
18 Януари 2022

ИПА награди победителите в Конкурса за добри практики за 2021 година

Alt
  На 14 януари 2022 г. в гр. София се проведе официална церемония за награждаване на победителите в Конкурс за добри практики за 2021 г. Грамотите и статуетките на администрациите бяха връчени от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов. През 2021 г. бяха получени общо 47 добри практики, като най-много бяха практиките в категориите „Технологични...
17 Януари 2022

Награждаване на учещите администрации за 2021

Alt
На 14 януари 2022 г. на специална церемония ИПА награди организациите с най-високи резултати в Рейтинга на учещите администрации за 2021 г. Инициативата започва през 2016 г.,  като в периода 2016 - 2018 г. в самооценката участваха над 200 централни и териториални администрации. През 2021 г в проучването взеха участие 81 администрации и почти 3000 служители –...
15 Декември 2021

Резултати от инициативата "Учеща ли е Вашата администрация?"

Alt
През 2021 г. добре познатата инициатива на ИПА се проведе за четвърта година. Проучването бе осъществено в периода октомври – ноември. В него взеха участие 81 администрации и почти 3000 служители – много повече отколкото в предходните години на провеждане на изследването. От участвалите общо 81 администрации 56 са покрили изискванията за минимален брой служители,...
13 Декември 2021

Обучение "Комуникация и протокол. Популяризиране на дейността в социални мрежи“

Alt
В периода 1-3 декември 2021 г. в Старозагорските минерални бани се проведе специализирано тридневно обучение на тема "Комуникация и протокол. Популяризиране на дейността в социални мрежи." Обучението беше насочено към професионалната мрежа от млади държавни служители, която ИПА развива чрез Летните академии за млади лидери и се проведе при спазване на всички...
10 Декември 2021

Сборник с добри практики по CAF

Alt
    Излезе второто издание на...
01 Декември 2021

Втора годишна среща на потребителите на CAF в България

Alt
На 26 ноември.2021 г. в гр.Банско, България, се проведе Втората годишна среща на потребителите на CAF в България като форум на българската CAF общност. В събитието участваха общо 70 души – представители на български организации на централно, областно и местно ниво, прилагащи модел CAF в България, лектори и консултанти по модела – асоциирани членове...
22 Ноември 2021

ОБСЪЖДАНЕ НА КАТАЛОГ 2022

Alt
В периода 17-19 ноември 2021 г. в гр. Сандански се проведе среща за обсъждане на проект на каталога на ИПА за 2022. Във форума участваха над 50 висши държавни служители, експерти по УЧР и други служители от различни администрации, както и лектори на ИПА. Срещата беше открита от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, който представи резултатите от „Анализ на...
03 Ноември 2021

Генератор на идеи: Политики за развитие на публичната администрация

Alt
В периода 27-29 октомври 2021 г. в град Пловдив се проведе първият по рода си семинар „Генератор на идеи: Политики за развитие на публичната администрация“.  На едно място се събраха участници от проведените до сега 6 Летни академии за млади лидери, преподаватели в катедрите по публична администрация от 4 университета в България, както и представители на...
27 Октомври 2021

Обучение за споделяне на добри практики в държавната администрация

Alt
В периода 21.10.-23.10.2021 г. Институтът по публична администрация организира обучение за споделяне на добри практики в гр. Правец, по време на което се обсъдиха практиките участвали в Конкурс за добри практики 2020 г. в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление“ и „Социална отговорност“. Обучението имаше за цел да даде...
25 Октомври 2021

Събития на ИПА по международния проект „Синергия”

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) организира в София през м. октомври 2021 г. две международни събития в рамките на проект „Синергия“, в който е ключов партньор: В периода 6-8 октомври 2021 г. ИПА проведе вторият обучителен модул от 2-рото издание на международната програма за висши държавни служители по проект „Синергия“ в София Хотел...
18 Октомври 2021

13-та годишна среща на специалистите по човешки ресурси

Alt
На 14 и 15 октомври се проведе традиционна годишна среща на специалистите по човешки ресурси. Заради епидемичната обстановка в страната, срещата за първи път се проведе онлайн, а участие в нея взеха над 70 ръководители и експерти от звена по УЧР в централната и териториалната администрация, както и гост-лектори на института. Форумът постави акцент на няколко актуални...
18 Октомври 2021

Подбор на кандидати за японска магистърска програма “Young Leaders’ Program“

Alt
Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма “Young Leaders’ Program (YLP)“. Програмата се организира от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио и Посолството на Япония в Република България. Целева група са служители до...
11 Октомври 2021

Трето национално проучване „Барометър на ангажираността“

Alt
В секция „Публикации“ на интернет страницата на ИПА вече е публикуван обобщеният доклад за резултатите от третото национално онлайн проучване „Барометър на ангажираността“. То се проведе през юни 2021 г. и в него участваха 6201 служители от всички видове и нива на държавната администрация. Глобалният индекс на ангажираността се повишава за поредна година и вече е 76...
04 Октомври 2021

Лятна академия за млади лидери в държавната администрация 2021

Alt
  Между 12 и 27 септември в к.к. Албена се проведе Академия за млади лидери в публичната администрация 2021 година. 24 млади държавни служители взеха участие в шестдневно обучение, организирано от Института по публична...
21 Септември 2021

За четвърти път ИПА организира самооценка „Учеща ли е Вашата администрация?“

Alt
Инициативата на ИПА „Учеща ли е вашата администрация?“ започва през 2016 г. Тя дава възможност на администрациите да се самооценят по показатели за учеща организация чрез попълване на онлайн въпросник, разработен от екип на Харвадския университет. В периода 2016 - 2018 г. в самооценката участваха над 200 централни и териториални администрации. Резултатите от нея...
10 Септември 2021

До 15 октомври администрациите могат да се включат в Конкурса за добри практики 2021

Alt
Кандидатстването е през сайта ИПА и изяло онлайн чрез попълване на електронен формуляр. Администрациите могат да участват със свои проекти в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ и „Социална отговорност“. Повече за условията и начина за кандидатстване може да намерите на сайта на ИПА - „Конкурс...
07 Септември 2021

ИПА връчи етикет „Ефективен CAF потребител“ на 24 държавни администрации.

Alt
Институтът по публична администрация връчи етикет „Ефективен CAF потребител“ на 24 държавни администрации по време на организираната „Конференция за споделяне на добри практики“, която се проведе на 03.09.2021 г. във Федерация на научно-техническите съюзи, град София. Събитието се организира по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската...
12 Юли 2021

Близо 11 000 служители завършиха курсове на ИПА през първото полугодие на 2021 г.

Alt
През първото полугодие на тази година в ИПА са организирани 376 обучения, в резултат на които са обучени общо 10 891 служители от държавната администрация на България. За сравнение, през същия период на миналата година броят на обучените е бил 10 391. Резултатите показват увеличение с близо 5%, което, на фона изключително трудните и динамично променящи се...
23 Юни 2021

Лятна академия за млади лидери 2021

Alt
  Институтът по публична администрация обявява подбор на участници за Лятна академия за млади лидери 2021, която ще се проведе през месец септември, извън София. Инициативата е краткосрочно практическо обучение на държавни служители от централната и териториална администрация, които са на възраст до 35 г. (ненавършени 36 към 12.09.2021) и са преминали...
04 Юни 2021

Трето национално проучване „Барометър на ангажираността“

Alt
В периода 7-30 юни 2021 г. Институтът по публична администрация ще проведе трето национално онлайн проучване на нагласите на служителите в държавната администрация, наречено „Барометър на ангажираността“. То се организира в съответствие с препоръки на Европейската комисия и с подкрепата на дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС. Целта на това ежегодно...
28 Април 2021

Годишна среща на лекторите на ИПА

Alt
На 22 април 2021 г. се проведе редовната годишна среща на лекторите на ИПА. Над 50 лектори на Института се включиха в този форум, който заради епидемичната обстановка в страната се проведе онлайн. Изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов откри срещата като представи по-важните резултати от дейността на Института през изминалата година. Посочени бяха курсовете...
28 Април 2021

ИПА набира специалист за разработване на аналитичен документ, посветен на качественото регулиране и иновациите

Alt
Във  връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист...
22 Април 2021

ИПА набира специалист за разработване на аналитичен документ, свързан с институционалната рамка на централно ниво на държави-членки на Европейския съюз

Alt
  С цел повишаване на научно-изследователския капацитет в ИПА по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се предвижда разработване на анализи, за които могат да...
16 Април 2021

Приключи първото издание на международната програма за висши държавни служители

Alt
  Проект „Синергия” (SYNERGIA Project - A network for cooperation and exchange of experience between high-level officials from Central and Eastern Europe, 2019-2022) е международен проект на Полското училище по публична администрация (KSAP), който се изпълнява в партньорство с Българския институт по публична администрация, Училището по публична...
09 Април 2021

Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на нови курсове, включени в Каталог 2021.Темите и информация за курсовете са посочени в  Приложение № 1  към тази покана. Изискванията към кандидатите за лектори са: Висше образование с образователно-...
02 Април 2021

Конкурс за добри практики 2021

Alt
  ИПА стартира кампанията по набиране на предложения за участие в новото издание на Конкурса за добри практики. Чрез тази инициатива администрациите имат възможност да споделят и популяризират свои проекти в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за...
26 Март 2021

Сродни обучаващи институти обсъдиха състоянието на електронното обучение в държавната администрация

Alt
На 25-ти март 2021 г. по инициатива на ИПА се проведе онлайн среща между сродни обучаващи институти и звена, посветена на дигиталните форми на учене в държавната администрация. Участие взеха близо 30 представители от Националния институт по правосъдие, Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи на МТСП, Националната агенция за приходите,...
23 Март 2021

Магистърска програма за държавни служители – Master of Urban Administration and Planning (MUAP)

Alt
Сеулската столична община и Университетът на Сеул (University of Seoul) обявяват пълна стипендия за магистърска програма за държавни служители – Master of Urban Administration and Planning (MUAP). Основна цел на програмата е да насърчи развитието в сферата на градската администрация и градоустройството на държавни служители или професионалисти, работещи в публичния...
18 Март 2021

Държавни служители участваха в обучение свързано с Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ)

Alt
На 11 и 12 март се проведоха две онлайн обучения на тема „Тютюнопушенето – рисков фактор в условията на пандемия от Ковид-19 и защита на общественото здраве от вмешателството на тютюневата индустрия.“ Обученията бяха организирани от „Коалиция за живот без тютюнев дим“, Сдружение “България без дим” и Сдружение „Въздух за здраве“, с подкрепата на офиса на СЗО за...
15 Март 2021

Планирана профилактика на информационните системи на ИПА

Alt
Информираме Ви, че на 16.03.2021 г. (вторник) във времето от 22.00 до 24.00 ч. Институтът по публична администрация ще извърши планирана техническа профилактика на информационните си системи, в т.ч. електронната платформа за обучение. Във връзка с това ще има прекъсване на поддържаните услуги в посочения период. Благодарим за разбирането!
26 Февруари 2021

ИПА награди победителите в Конкурса за добри практики за 2020 година

Alt
  На 26.02.2021 г. се проведе церемония за награждаване на победителите в Конкурса за добри практики в администрацията за 2020 г. В сградата на ИПА присъстваха представители на администрациите, чиито добри практики са класирани на първите три места във всяка от категориите на конкурса – Управление на хората, Технологични решения за открито управление и Социална...
19 Февруари 2021

Онлайн курс „Елементи на изкуствения интелект“ стартира в България

Alt
Онлайн курсът „Elements of AI“/„Елементи на изкуствения интелект“ стартира в България. Безплатният онлайн курс е създаден от фирмата Reaktor и Университета в Хелзинки във връзка с Финландското председателство на Съвета на ЕС. Курсът е класиран като един от 100-те масови отворени онлайн курсове (МООС) и е оценен на първо място сред MOOC курсовете в света в областта на...
18 Февруари 2021

ИПА набира специалист за разработване на аналитичен документ за оценка на въздействието

Alt
Във връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист с...
17 Февруари 2021

Възможности за обучения на български държавни служители в Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) през 2021 г.

Alt
През 2021 г.  българските държавни служители имат отново възможност да кандидатстват за обучения в ЕNA, Франция (за т.нар. CISAP: Международни специализирани обучения по публична администрация) въз основа на сътрудничеството на ИПА с Френския институт и Френското посолство в България. Обученията...
08 Февруари 2021

Удължване на срока за подаване на предложения за анализ на тема „Модели за оценка на цифрова компетентност“

Alt
Срокът за подаване на предложения във връзка с подбор на външен специалист за разработване на анализ на тема: „Модели за оценка на цифрова компетентност“ се удължава до 19.02.2021. Повече информация за подбора, може да намерите тук: ...
04 Февруари 2021

Международен форум по CAF

Alt
На 17 февруари 2021 г. ще се проведе голям международен онлайн форум, организиран от Австрийския CAF Ресурсен център. Събитието е посветено на 20ия юбилей от създаването на Европейския модел за качество – CAF за публичната администрация. В него могат да участват национални CAF кореспонденти, експерти по CAF – от публичната...
25 Януари 2021

Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на нови курсове/електронни модули за самообучение, включени в Каталог 2021 по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“. Темите и информация за курсовете са посочени в  Приложение № 1...
21 Януари 2021

Стартира кампания за набиране на участници в програма „Еразъм за публичната администрация“

Alt
Институтът по публична администрация стартира кампания за набиране на участници в програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA). Поради създалата се обстановка с разпространението на COVID-19, е взето решение първата сесия на програмата да се проведе онлайн...
15 Януари 2021

ИПА набира специалист за разработване на аналитичен документ за оценка на цифрова компетентност

Alt
  НОВ КРАЕН СРОК: 19.02.2021 Във  връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична...
22 Декември 2020

Публикуван е Каталог 2021 на ИПА

Alt
Каталогът на ИПА за 2021 г. е публикуван в секция "Обучение" на интернет страницата на Института. Освен курсовете за служебно развитие, новият каталог на ИПА включва 88 курса за професионално развитие и предлага: по-висок дял на курсовете в електронна форма, включително в смесена (присъствена и електронна); повече гъвкавост в провеждането на обученията, вкл....
17 Декември 2020

ProcurCompEU – новият инструмент за професионализация на обществените поръчки

Alt
ProcurCompEU е инструмент, разработен от Европейската комисия за подпомагане на професионализацията на обществените поръчки. Определяйки 30 ключови...
09 Декември 2020

Брой 7 на бюлетин CAF

Alt
  Публикуван е брой 7 на специализирания електронен бюлетин CAF, в който може да откриете новата версия CAF 2020 на български език както и добрата практика на Министерството на правосъдието. В броя може да се запознаете и с това как преминаха...
13 Ноември 2020

Планирана профилактика на информационните системи на ИПА

Alt
Информираме Ви, че във времето от 14.00 до 16.00 ч. на 15.11.2020 г. (неделя) Институтът по публична администрация ще извърши планирана техническа профилактика на информационните си системи, в т.ч. електронната платформа за обучение. Във връзка с това ще има прекъсване на поддържаните услуги в посочения период. Благодарим за разбирането!
09 Ноември 2020

Възможност за обучение в Швейцария

Alt
От Посолството на Република България в Берн, Конфедерация Швейцария, постъпи информация за възможност за обучение. Обучителната програма е разработена от Швейцарското училище за публично управление в Цюрихския технологичен университет (ETH-Zürich). Програмата – „Certificate of Advanced Studies“, е в областта на публичното управление и администрация и е насочена към...
30 Октомври 2020

Подбор на кандидати за японска магистърска програма за обучение на държавни служители “Young Leaders’ Program (YLP)“ за учебната 2021/2022 г.

Alt
Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма “Young Leaders’ Program (YLP)“. Програмата се организира от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио и Посолството на Япония в Република България. Целева група са служители с...
12 Октомври 2020

Доклад за резултатите от проучването Барометър на ангажираността 2020

Alt
През юни 2020 г. Институтът по публична администрация проведе второ национално онлайн проучване на нагласите на служителите в държавната администраци. То се нарича „Барометър на ангажираността“ и представлява инструмент за оценка на мнението и нагласите на служителите към някои ключови аспекти на работата в администрацията  като лидерство, екипност, ангажираност...
01 Октомври 2020

Конкурс за добри практики 2020

Alt
  Стартира подаването на кандидатури за Конкурса за добри практики 2020. Необходимо е участниците да попълнят формуляр за кандидатстване, който е публикуван на сайта на ИПА и да го изпратят до 16 октомври 2020 г. В тазгодишното издание са предвидени два нови критерия за оценяване – дигитализация на бизнес процесите и ефект от внедряване на...
30 Септември 2020

Среща за обсъждане на Каталог 2021

Alt
На 24 септември в Банкя беше проведена среща за обсъждане на проект на Каталог 2021 и новостите в Интегрираната информационна система на Института по публична администрация. Събитието се проведе в рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от...
28 Септември 2020

Лятна академия за млади лидери 2020

Alt
В периода от 6-ти до 11-ти септември 2020 в курортен комплекс Албена се проведе Лятна академия за млади лидери в държавната администрация, която ИПА организира за пета поредна година. В 5-дневното обучение взеха участие 24 държавни служители на възраст до 35 години. Събитието беше бе открито от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, който представи на...
25 Септември 2020

ИПА на 20 години

Alt
На 23 септември в учебната база на ИПА в Банкя се проведе юбилейна среща за отбелязване на 20 години от създаването на Института.  На събитието бяха поканени дългогодишни лектори и бивши служители на ИПА, които през годините са имали значим принос за неговото развитие и утвърждаване. Срещата беше открита  от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на...
16 Септември 2020

Юбилеен сборник на ИПА

Alt
Излезе от печат юбилейният сборник на ИПА „Професионално развитие на служителите в държавната администрация 2000 – 2020 г.“ Той се издава по случай отбелязването на 20 години от...
25 Август 2020

Покана за участие в процедура за подбор и договаряне на лектори на ИПА

Alt
В периода септември-декември 2020 г. в Института по публична администрация предстои провеждане на нов курс от Каталога на Института на тема: “Бъдещето на ЕС” (Б-3). Във връзка с подготовката и провеждането на обученията, ИПА отправя покана за участие в процедура за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи. За участие в процедурата се допускат лица, които...
31 Юли 2020

Планирана профилактика на информационните системи на ИПА

Alt
Информираме Ви, че за времето от 14.00 до 17.00 ч. на 02.08.2020 г. (неделя) Институтът по публична администрация ще извърши планирана техническа профилактика на информационните си системи, в т.ч. електронната платформа за обучение. Във връзка с това ще има прекъсване на поддържаните услуги в посочения период. Благодарим за разбирането!
14 Юли 2020

Публикуван е брой 2 на Електронния бюлетин на ИПА

Alt
  В секция „Публикации“ на интернет страницата на ИПА вече е публикуван брой 2 на Електронния бюлетин на института. В него са представени основни данни за резултатите от обученията през първото полугодие на 2020 г., мнения и оценки на участници в някои от най-новите е-курсове на ИПА,...
07 Юли 2020

Въведение в цифровите права - нов е-курс на ИПА

Alt
  От есента на 2020 година ИПА стартира нов курс „Въведение в цифровите права“ с лектор проф. Нели Огнянова. Обучението е тематично свързано с курс „Информационна и медийна грамотност“ като въвежда нови предметни полета. Учебното съдържание е разработено с цел усвояване на необходимите знания и създаване на умения за работа в съвременната информационна среда и...
18 Юни 2020

Лятна академия за млади лидери 2020

Alt
  Институтът по публична администрация обявява подбор на участници за Лятна академия за млади лидери 2020, която тази година ще се проведе в началото на септември, извън София. Инициативата е краткосрочно практическо обучение на държавни служители до 35 годишна възраст (ненавършени 36 години към 01.09.2020), преминали едногодишния изпитателен срок, от...
11 Юни 2020

ИПА ОТМЕНЯ ПРИСЪСТВЕНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ДО КРАЯ НА ЮНИ

Alt
Поради удължаване на извънредната епидемична обстановка в страната, планираните присъствени обучения в ИПА за периода 15.06. - 30.06.2020 г. се отменят за есента. Администрациите допълнително ще бъдат информирани за новите дати на присъствените обучения.
01 Юни 2020

Второ национално проучване „Барометър на ангажираността“

Alt
В периода 1-30 юни 2020 г. Институтът по публична администрация провежда второто национално онлайн проучване на нагласите на служителите в държавната администрация, наречено „Барометър на ангажираността“. Целта на това ежегодно проучване е да се установи какви са мненията и нагласите на служителите към някои ключови аспекти на работата в администрацията  като...
01 Юни 2020

Курсът "Въведение в държавната служба" преминава изцяло в електронна форма

Alt
От 1 юни 2020 г. задължителното обучение за служебно развитие "Въведение в държавната служба" преминава изцяло в електронна форма на 2 етапа. Първият етап, както и досега, включва 4 електронни модула за самообучение, по 4 уч. часа всеки, с период за преминаването им от 3 седмици. Вторият етап вече ще се провежда изцяло в...
22 Май 2020

Цифрова администрация - подкаст

Alt
    Институтът по публична администрация стартира подкаст "Цифрова администрация". В поредица от интервюта с...
05 Май 2020

Възможност за самостоятелно подаване на заявки за обучение

Alt
  От пролетта на 2020 година ИПА предоставя възможност на всеки служител от държавната администрация сам да подаде своя заявка за включване в електронен модул за самообучение. Такива заявки могат да се подават целогодишно. Е-модулите са без такса за участие, а служителите сами трябва да си осигурят време за самообучението. За да подадат индивидуална заявка,...
04 Май 2020

ИПА стартира обучение по новия Кодекс за поведение на служителите

Alt
  Във връзка с приетия нов Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, който влиза в сила на 8 май 2020 г.,  Институтът по публична администрация разработи модулен е-курс за самообучение на тема „Кодекс за...
23 Април 2020

Отлагане на сесия по програма „Еразъм за публичната администрация“

Alt
Поради извънредната обстановка във връзка с разпространение на COVID-19, сесията за юни месец на програма „Еразъм за публичната администрация“ се отлага. Тя ще се проведе в периода 13-23 октомври 2020 г., за когато беше планирана третата  редовна сесия за тази година. В резултат на промяната, през април 2020 г. ИПА няма да провежда процедура за подбор на...
23 Април 2020

Eurofound проучва промените в начина на живот в ЕС заради COVID-19

Alt
Агенцията Eurofound, която подпомага разработването на добри практики в социалната област и сферата на заетостта и труда, инициира проучване на промените в начина на живот в страните-членки на Европейския съюз, които са предизвикани от разпространението на COVID-19. Онлайн проучването, което е достъпно на всички официални езици в ЕС, обхваща най-скорошните промени в...
09 Април 2020

Приет е нов Кодекс за поведение на служителите

Alt
С ПМС № 57 от 2 април 2020 г. е приет нов Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация. Постановлението е обнародвано в ДВ, бр. 33 от 7 април 2020 г. С цел по-задълбочено запознаване с Кодекса, ИПА планира да разработи нов електронен модул, който още през месец май да стане част от задължителното обучение за назначени за първи път на държавна служба...
03 Април 2020

Възможност за изучаване на японски език в Япония

Alt
Посолството на Япония в България започва набирането на кандидатури за Програма „Japanese-Language Programs for Foreign Service Officers and Public Officials“, организирана от Японската Фондация (The Japan Foundation), съвместно с Министерството на външните работи на Япония. Програмата ще се осъществи в периода 24 септември 2020 – 21 май 2021 г. в Осака, Япония и е...
31 Март 2020

ИПА набира специалист за разработване на аналитичен документ за дигитални форми на учене

Alt
Във  връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен  ...
17 Март 2020

Колаборативна работа с OneDrive

Alt
 Как да споделяме документи с колеги и да ги редактираме едновременно в реално време? Отговор на този въпрос дава видеото "Колаборативна работа с OneDrive", което ИПА предоставя на служителите в държавната администрация. Видеото е част от новия електронен курс "Колаборативна работа в дигитална среда", за който вече са подадени над 300 заявки за участие....
14 Март 2020

Обучения и ресурси за дистанционна работа

Alt
Поради обявеното извънредно положение, от 16 март ИПА ще провежда обучения само в електронна форма. Лицата за контакт от администрациите вече са информирани, че графикът за обученията до края на юли е готов и достъпен в Информационната система на Института. Един от новите е-курсове – „Колаборативна работа в дигитална среда“ - може да бъде много полезен за...
10 Март 2020

Първа годишна среща на потребителите на CAF в България

Alt
На 27 февруари 2020 г. в гр. Хисаря се проведе Първата годишна среща на потребителите на CAF в България. Целта на ИПА и националният CAF ресурсен център е да превърне тази среща в регулярен форум и общност на български организации за споделяне на добри практики, научени уроци и ползи от прилагането на Европейския...
25 Февруари 2020

Конференция за обмяна на опит по процеса на въвеждане на модела CAF

Alt
  На 21 февруари 2020 г. ИПА проведе в БТПП, София, първата за 2020 г. Конференция за обмяна на опит по процеса на въвеждане на модела CAF в българската администрация. На Конференцията участваха български организации, прилагащи Европейския модел за качество, специално предназначен за публичния сектор. Фокус на срещата бе споделяне на опит...
18 Февруари 2020

Следдипломна квалификация "Оценка на въздействието"

Alt
За поредна година Институтът по публична администрация и СУ "Св. Климент Охридски" организиарат програма за следдипломна квалификация "Оценка на въздействието". Срокът за записване в програмата е 28.02.2020. Повече информация за програмата може да намерите в Каталог 2020, на сайта на ИПА...
12 Февруари 2020

Откриваща конференция по проект „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене"

Alt
На  11 февруари 2020 г. в София се проведе откриваща конференция по новия проект на ИПА „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В събитието взеха участие близо 50 служители от държавната администрация....
11 Февруари 2020

Официално завърши втори курс по административен френски език в ИПА

Alt
На 06 февруари 2020 г. в сградата на Института по публична администрация (ИПА) на ул. "Аксаков" 1 се състоя официалното връчване на атестации от Посолството на Република Франция в България и удостоверения от Института за успешното завършване на втора група от курс на тема: „Усвояване на административен френски език. Обновяване на интерактивна практика“. Това обучение...
24 Януари 2020

Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи

Alt
  Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване и провеждане на нови курсове, включени в Каталог 2020 по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“. Темите и информация за курсовете са посочени в  Приложение № 1...
24 Януари 2020

Публикуван е Каталог 2020 на ИПА

Alt
  Каталогът на ИПА за 2020 г. е публикуван в секция "Обучение" на интернет страницата на Института. Каталогът включва две нови програми - "Дигитална компетентност" и "България в Европейския съюз". Специфичното за новия каталог е, че в програмите за професионално развитие има две групи...
17 Януари 2020

Възможности за обучения на български държавни служители в Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) през 2020

Alt
И през 2020 г. българските държавни служители имат възможност да кандидатстват за обучения в Националното висше училище по администрация на Франция (за т.нар. CISAP: Международни специализирани обучения по публична администрация). Посолството на Франция в България подкрепя финансово участието в семинарите. Държавни...
15 Януари 2020

Подбор на кандидати за Програма „Еразъм за публичната администрация“ – лятна сесия за 2020

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на Програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни като предстоящата сесия ще се проведе в периода 9 – 19 юни 2020 г....
17 Декември 2019

Награда за ИПА за принос в развитието на обществените консултации

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) бе отличен с награда за принос в развитието на обществените консултации. Изпълнителният директор на ИПА, г-н Павел Иванов прие отличието в рамките на заключителната проява по проект „Обществените консултации – печеливш избор за всички“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ,...
16 Декември 2019

ИПА награди победителите в Конкурса за добри практики за 2019 година

Alt
На 13.12.2019 г. в Конферентния център на Капитал Форт се проведе годишното издание на Конкурса за Добрите практики в администрацията. На официална церемония Изпълнителният директор на Института по публична администрация  Павел Иванов връчи наградите на победителите в трите категории – Управление на хората, Технологични решения за добро управление и Социална...
05 Декември 2019

Публикувана е новата версия на CAF - 2020

Alt
На срещата на международната работна група по CAF в Талин в края на 2017 г. се взима решение да се актуализира модела като се разработи новата версия CAF – 2020, която да се прилага през идващите години. В последвалата среща на международната работна група по CAF в София, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., се дава начален тласък за...
04 Декември 2019

Пресконференция за проект на ИПА по CAF

Alt
На 29 ноември 2019 г. ИПА проведе откриваща прескоференция за представяне на нов проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Пресконференцията бе открита от г-н Павел Иванов,...
25 Ноември 2019

ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“

Alt
На 29.11.2019 г. (петък) от 10:00 часа, в конферентна зала А на БТПП, София, ул. Искър № 9 ще се проведе Откриваща пресконференция за представяне на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз...
22 Ноември 2019

Приключи последният за тази година стаж по Програма „Еразъм за публичната администрация” на Европейското училище по администрация в Брюксел

Alt
В периода 15 – 25 октомври 2019 г. се проведе поредната сесия по Програма „Еразъм за публичната администрация“ на Европейското училище по администрация (EUSA). От България в обучението участие взеха Стефан Шавулев, Министерство на вътрешните работи и Стефан Нинов, Министерство на външните работи, които получиха възможността да посетят институции на ЕС в Брюксел,...
14 Ноември 2019

Среща по CAF на Форума на Центъра за управление на Дунавския регион

Alt
На 7 ноември 2019 г. във Виена, Австрия се проведе международна среща на Форума на Центъра за управление на Дунавския регион, фокусирана върху изграждането и развитието на CAF структури и политика по качество в страните от Западните Балкани. Събитието е съвместна инициатива на Австрийския национален CAF ресурсен център и Регионалното училище по публична...
01 Ноември 2019

Национално проучване на нагласите на служителите в администрацията

Alt
„Барометър на нагласите“ е първото национално проучване, посветено на ангажираността на служителите в държавната администрация и на факторите, от които тя зависи. То беше проведено  в периода 10 юни – 10 юли 2019 г. от Института по публична администрация. Над 6000 служители на различни нива и от различни структури на държавната администрация попълниха онлайн...
30 Октомври 2019

Приключиха първите специализирани обучения за внедряване на CAF

Alt
В периода 10 – 16 октомври 2019 г. успешно приключиха специализираните обучения за внедряване на модела CAF в администрациите от първа вълна – Българска агенция за безопасност на храните, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, Регионално управление на образованието София-регион, Национален инспекторат по образованието, Министерство на...
25 Октомври 2019

Обучения в ENA за български държавни служители през 2019 г.

Alt
Последният курс на Френското висше училище по администрация (ENA) за 2019 г., за който български държавни служители могат да кандидатстват е на тема: „Местни власти, модерни градове и отворено управление“ (Local Authorities, smart cities and open government). Обучението ще се проведе в периода 9 – 20 декември 2019 г...
24 Октомври 2019

Подбор на кандидати за Програма „Еразъм за публичната администрация“

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на Програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни като предстоящата сесия ще се проведе в периода 3 – 13 март 2020 г....
22 Октомври 2019

Стартиране на обучение на тема „Усвояване на административен френски език. Обновяване и интерактивна практика“

Alt
На 18.10.2019 г. в сградата на Института по публична администрация (ИПА) бе дадено началото на обучение за служители от държавната администрация на тема „Усвояване на административен френски език. Обновяване и интерактивна практика“. Обучението ще продължи до февруари 2020 г. и се основава на комбинация от онлайн обучение според индивидуалните възможности на всеки...
10 Октомври 2019

Първи специализирани обучения за внедряване на CAF

Alt
В периода от 25 септември до 10 октомври 2019 г. се проведоха първите специализирани обучения за внедряване на CAF в пет администрации, които ще въвеждат модела по проект на ИПА по ОП „Добро управление“. Тези администрации са: Дирекция за национален строителен контрол, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“,...
09 Октомври 2019

Нов срок за кандидатстване за японската програма за млади лидери "Young Leadership Programme"

Alt
Институтът по публична администрация и Японското посолство удължават срока за кандидатстване в магистърската програма за млади лидери "Young Leadership Programme",  организирана от университета GRIPS в град Токио, Япония Новият срок за подаване на документи в ИПА на хартиен носител и електронно по имейл е 20.10.2019 г. (неделя). Повече информация може да...
07 Октомври 2019

Среща на международната CAF група в Хелзинки, Финландия

Alt
На 1 и 2 октомври 2019 г. в Хелзинки, Финландия се проведе среща на международната CAF група, работеща по въпросите на Европейския модел за качество в публичната администрация (Обща рамка за оценка – CAF). На срещата участваха около 40 представители на 21 държави - национални CAF кореспонденти и CAF експерти. Българската делегация бе представлявана от Мими Йотова,...
18 Септември 2019

Лятна академия за млади лидери 2019

Alt
В периода 8 – 13 септември 2019 г. Институтът по публична администрация проведе ежегодната Лятна академия за млади лидери под мотото „Дигиталната трансформация – бъдещето на публичните услуги и на взаимодействието на администрацията с гражданското общество“. Тя се реализира в рамките на проект на ИПА по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от...
17 Септември 2019

Процедура по кандидатстване за курсове по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество

Alt
Индийското правителство предоставя възможност за кандидатстване за курсове по линия на Програмата му за техническо и икономическо сътрудничество (Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC)  за финансовата 2019 – 2020 , предоставени от Посолството на Индия в България. За повече информация и пълен списък на предлаганите курсове вижте ...
17 Септември 2019

Обучения в Националното висше училище по администрация на Франция (ENA)

Alt
ИПА напомня за възможността български държавни служители да кандидатстват за участие в международни специализирани обучения на ENA във Франция, както следва:   Курс Език на обучение   Период на провеждане   Срок на кандидатстване Линк за онлайн регистрация...
10 Септември 2019

Стартира Конкурса за добри практики за 2019 г.

Alt
За поредна година Институтът по публична администрация организира Конкурс за добри практики в следните категории: Управление на хората. Технологични решения за открито управление. Социална отговорност. Инициативата дава възможност: да се популяризират добрите практики в администрацията; да се стимулират администрациите, които прилагат иновативни практики; да се...
23 Август 2019

Прием за магистърска програма „Оценка на политики и оценка на въздействие“

Alt
Катедра „Публична администрация“ на СУ "Св. Климент Охридски" обявява прием за магистърска програма „Оценка на политики и оценка на въздействие“. Програмата се реализира с подкрепата на Института по публична администрация. Амбициозни сте и искате да заемете ръководна длъжност в държавната администрация? Искате да се запишете в магистърска програма, в която...
21 Август 2019

Подбор на кандидати за японска магистърска програма за обучение на държавни служители “Young Leaders’ Program (YLP)“ за учебната 2020/2021

Alt
Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма “Young Leaders’ Program (YLP)“. Програмата се организира от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио и Посолството на Япония в Република България. Целева група са служители с...
16 Август 2019

Програма Обмен на знания на Република Корея

Alt
Посолството на Република Корея в София отправя покана за участие в проекти по „Програмата за обмен на знания” (Knowledge Sharing Program) на Министерство на стратегията и финансите на Република Корея за 2020/2021 г.   Програмата предоставя възможност за анализиране на конкретни предизвикателства и препятствия пред...
08 Август 2019

Възможности за обучение в Националния институт за политически науки в Япония (GRIPS)

Alt
Националният институт за политически науки в Япония (GRIPS) ообявява прием за магистърски и докторантски програми, започващи през есента на 2020 г. Обучението е предназначено за държавни служители, които работят в национална, регионална или международна институция, и за изследователи в областта на политическите науки. GRIPS предоставя стипендии на изявени кандидати....
08 Август 2019

Предстояща среща на международната работна група по CAF

Alt
На 1 и 2 октомври 2019 г. ще се проведе регулярната есенна среща на международната работна група по CAF, в която участват националните CAF кореспонденти и CAF експерти от различни държави. Срещата се провежда в Хелзинки под патронажа на Финландското председателство на Съвета на ЕС. Ключова задача на международната работна група през 2018 и 2019 г. беше...
05 Август 2019

Стипендиантска програма на Университета към ООН

Alt
Университетът към ООН предоставя възможност на държавни служители за участие в стипендиантска програма, свързана с електронното управление. Програмата е насочена към изследвания и разработване на политики в областта на е-управлението и съдейства за развитие на компетентни държавни служители, които имат отношение към модернизирането и иновацията на ИТ-сферата в...
05 Август 2019

Правни основания за обработване на личните данни

Alt
В секция Публикации можете да намерите разработени материали на тема „Правни основания за обработване на лични данни“, предоставени от Фондация „Право и Интернет“. Материалите имат за цел да подпомогнат служителите на местните...
24 Юли 2019

Магистърска програма „Публичен мениджмънт и политики“

Alt
Философският факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" обявява прием за Магистърска програма „Публичен мениджмънт и политики“. Програмата създава знания и умения за работа в публичния сектор; в европейските, държавните и общинските институции; в неправителствените организации; в дружествата, които предоставят публични услуги. Предназначена е за всички,...
16 Юли 2019

Graduate School на Korea University в Сеул набира студенти

Alt
     Graduate School на Korea University набира студенти за обучение в образователно-квалификационни степени магистър и...
08 Юли 2019

Брой 2 на електронния бюлетин на ИПА за 2019

Alt
Във втория брой на е-бюлетина на ИПА за 2019 година поставяме акцент върху професионализацията в областта на обществените поръчки като ви представяме и две добри практики от Финландия и Шотландия. Включили сме няколко възможности за развитие в чужбина както и актуални новини за дейността на Института от началото на лятото.   Пълният брой на бюлетина може да...
24 Юни 2019

Среща на международната CAF група в Букурещ, Румъния

Alt
През май 2019 г. в Букурещ, Румъния се проведе първата за годината Среща на международната CAF група, работеща по въпросите на прилагането на Европейския модел за качество в публичната администрация (Обща рамка за оценка – CAF). На срещата участваха над 30 представители на различни държави – национални CAF кореспонденти и експерти. Българската...
20 Юни 2019

Е-модул "Мерки срещу изпирането на пари"

Alt
Във връзка с приетия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и прилагането на свързаните с него изисквания по превенция, разкриване и противодействие на изпирането на пари, Институтът по публична администрация разработи електронен модул за самообучение „Мерки срещу изпирането на пари“.   Първото е-обучение по разработения модул стартира на 14 юни 2019 г...
14 Юни 2019

12-та годишна среща на специалистите по човешки ресурси

Alt
Рекорден брой участници се включиха в традиционната Годишна среща на специалистите по човешки ресурси за 2019 г., която се проведе в периода 10-12 юни в Пловдив. Над 160 ръководители и експерти от звената по ЧР в държавната администрация, представители на дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС и гост лектори от висши учебни заведения се събраха, за да...
13 Юни 2019

Възможности за обучение в ENA, Франция

Alt
ИПА напомня, че българските държавни служители имат възможност да кандидатстват за участие в обучения на ENA ...
06 Юни 2019

Курсове по програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество

Alt
Посолството на Индия в София предлага курсове по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество (Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC) за финансовата 2019 – 2020 г. Повече информация относно курсовете може да бъде намерена на интернет адрес: https://www.itecgoi.in....
31 Май 2019

Подбор на участници в Лятна академия за млади лидери в публичната администрация 2019

Alt
  Институтът по публична администрация обявява прием за Лятна академия за млади лидери в публичната администрация 2019. Инициативата е краткосрочно практическо обучение за 30 държавни...
29 Май 2019

Семинар на тема "Икономическо управление в ЕС"

На 29 май 2019 г. в Института по публична администрация се проведе семинар на тема "Икономическо управление в ЕС" с гост-лектор г-н Марко Лоприори от Европейския институт по публична администрация.   Краткото обучение покри основни теми, свързани с функционирането на фискалното и макроикономическо наблюдение; Пакета от шест законодателни акта (Six Pack);...
29 Май 2019

Семинар на тема "Икономическо управление в ЕС"

Alt
На 29 май 2019 г. в Института по публична администрация се проведе семинар на тема "Икономическо управление в ЕС" с гост-лектор г-н Марко Лоприори от Европейския институт по публична администрация.Краткото обучение покри основни теми, свързани с функционирането на фискалното и макроикономическо наблюдение; Пакета от шест законодателни акта (Six Pack); Законодателният...
23 Май 2019

ИПА участва в срещата на DISPA в Тимишоара

Alt
На 16 и 17 май в Тимишоара, Румъния, се проведе срещата на Директорите на институти по публична администрация, организирана в рамките на Румънското председателството на Съвета на ЕС. В събитието участваха над 40 представители на институти по публична администрация от цяла Европа, експерти от Световната банка, от Службата за подкрепа на структурните реформи към...
07 Май 2019

Удължаване на срока за кандидатстване за СДК по Публични политики

Alt
Срокът за записване за следдипломна квалификация на тема „Публични политики“, организирана от Института по публична администрация, съвместно с катедра „Публична администрация“ на СУ "Св. Климент Охридски" и с Американския университет в България, се удължава до ...
02 Май 2019

Подбор на участници в програма „Еразъм за публичната администрация"

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) обявява прием на кандидати за програма „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел, което ще се проведе...
23 Април 2019

Програма за следдипломна квалификация по Публични политики

Alt
     През 2019 година Институтът по публична администрация, съвместно...
22 Април 2019

Годишна среща на лекторите на ИПА

Alt
На 15 април се проведе ежегодната среща на лекторите на ИПА в зала Project Lab, София. На срещата присъстваха близо 40 лектори, които ще водят обученията през настоящата година. Изпълнителният директор, г-н Павел Иванов, очерта основните насоки за развитие на Института в периода 2019 - 2020 като акцентира върху нарастващата роля на дигиталното обучение. Събитието...
22 Април 2019

Учебно посещение на тема „Инициатива за отворени данни в България“

Alt
На 15.04.2019 г. Институтът по публична администрация (ИПА) посрещна делегация от държавни служители от РепублиКосово в рамките на учебно посещение за обмяна на опит на тема: „Инициатива за отворени данни в България“. Визитата беше организирана от Държавна агенция „Електронно управление“ по молба на Министерството на публичната администрация на Косово. Г-н Павел...
08 Април 2019

Покана за подбор на лектори/лекторски екипи на ИПА

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на нови лектори/лекторски екипи за разработване и провеждане на курсове, включени в Каталог 2019. Темите на курсовете са посочени в Приложение № 1 към тази покана. ...
04 Април 2019

„Еразъм за публичната администрация” на Европейското училище по администрация в Брюксел от 5 до 15 март 2019

Alt
В периода 5-15 март 2019 г. се проведе поредната сесия на програма „Еразъм за публична администрация“ на Европейското училище по администрация (EUSA). Това е практически стаж за държавни служители в рамките на 12 дни, който включва лекции, посещения на място и наставничество (job shadowing) в структури на европейските институции. За тази сесия от България имаше един...
04 Април 2019

Официално завършване на тримесечен курс по административен френски език

Alt
На 29 март 2019 г. в сградата на Института по публична администрация (ИПА) на ул. Аксаков 1 се състоя официалното връчване на атестации от Посолството на Република Франция в България и удостоверения от Института за успешното завършване на курс на тема: „Усвояване на административен френски език. Обновяване на интерактивна практика“.  Обучението е част от редица...
02 Април 2019

Индекс на професионализма в държавната администрация на България за 2018

Alt
През септември 2018 г. екип на ИПА направи проучване за оценка на професионализма в държавната администрация на България. Проучването е направено сред над 120 участници в годишната среща на специалистите по човешки ресурси, като е приложена същата методика, използвана за определяне на индекса на професионализъм, представен в доклада на ЕК „A comparative overview of...
29 Март 2019

Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики

Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики се разработи в рамките на проект на ИПА. В него се анализират съществуващи практики по разработване и тестване на алтернативни варианти на публични политики във всички държави – членки на ЕС като подробно са проучени добрите практики в Португалия, Великобритания и...
29 Март 2019

Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики

Alt
Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики се разработи в рамките на проект на ИПА. В него се анализират съществуващи практики по разработване и тестване на алтернативни варианти на публични политики във всички държави – членки на ЕС като подробно са проучени добрите практики в Португалия, Великобритания и...
28 Март 2019

Изследване на тема: „Практически наръчник и инструментариум за по-добро регулиране“

Alt
  В рамките на проект на ИПА се разработи изследване, в което се анализират добри международни практики и подходи за по-добро регулиране. Целта е да се  идентифицират подходящи за адаптиране към българския контекст инструменти,...
15 Март 2019

Лятно училище за млади професионалисти в сферата на публичните политики

Alt
  Институтът за икономическа политика (ИИП) приема участници за „Лятно училище за млади професионалисти в сферата на публичните политики от Югоизточна Европа и Черноморския регион“, което ще се проведе в периода 3-7юни 2019 г. в к.к. „Албена“. Тази година...
13 Март 2019

Летен курс по антикорупция на Transparency school, Литва

Alt
      За поредна година международното училище за почтеност „Transparency school“ (TISI) в Литва...
25 Февруари 2019

Нов срок за СДК "Академия за ЕСИФ"

Alt
      Институтът по публична...
19 Февруари 2019

Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи на ИПА

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) стартира нова процедура за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи за разработването на електронен модул за самообучение, част от програмата на обучение за служебно развитие „Предизвикателството да управляваш“ (ЗО-2). Курсът е предназначен за държавни служители, назначени за първи път на ръководна длъжност. Темата на...
19 Февруари 2019

Стипендии за Global IT Technology Program, Корея

Alt
Korea Advanced Institute of Technology (KAIST) предлага пълни стипендии до 2 години за получаване на образователна степен „Магистър“ и до 3 години за получаване на образователна степен „Доктор“, на чуждестранни граждани, за своята Global IT Technology Program (ITTP). Програмата е спонсорирана изцяло от правителството на Република Корея и е насочена към държавни...
19 Февруари 2019

Следдипломна програма по публична политика и устойчиво развитие, Индия

Alt
Школата за следдипломно обучение при Института по енергетика и ресурси, Ню Делхи, организира за единадесета поредна година Следдипломна програма „Публична политика и устойчиво развитие“, финансово подкрепена от департамента „Персонал и обучение“ към правителството на Индия. Едногодишната програма стартира на 23.07.2019 година. При желание, програмата...
18 Февруари 2019

Стартира серия дебати „Държавата през XXI-ви век“

Alt
    Посолството на Франция и Френски институт в България организира нова серия от дебати „Държавата през XXI-ви век“ като първия от тях е на тема „Авторитетът и държавата в епохата на демокрацията: криза?“....
14 Февруари 2019

Подбор за разширяване на лекторските екипи на програмата за служебно развитие

Alt
В съответствие с политиката за прозрачност и с утвърдената през последните години практика за подбор на лектори, Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за разширяване на лекторските екипи по отделните модули в програмите на задължителните обучения, организирани от ИПА в съответствие с разпоредбите на чл. 35б, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за...
01 Февруари 2019

Информационната система на ИПА е отворена за електронно въвеждане и подаване на заявки за обучения за периода април - юли 2019 г.

От 04 февруари 2019г. информационната система на ИПА  е отворена за  електронно въвеждане и подаване на заявки по Годишните планове за обучение за периода  април - юли 2019 г.   Крайният срок за подаване на тези заявки е 25 март 2019 г. Ще се приемат само заявки, които са със сканиран опис и...
01 Февруари 2019

Възможности за обучение във Франция през 2019 г.

Alt
Възможности за обучения на български държавни служители в Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) през 2019 г.   И през 2019 г.българските държавни служители...
28 Януари 2019

Изследване за киберсигурността в държавната администрация

Alt
ИПА публикува изследване на тема „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“. Фокусът на изследването е подобряване на киберсигурността на публичния сектор, като се отчитат възможностите за приложение на иновативни технологии.  ...
22 Януари 2019

Открита процедура за подбор на участници в програма „Еразъм за публичната администрация“

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни, като предстоящата сесия ще се проведе в периода 11 – 21 юни 2019 г....
22 Януари 2019

Стартиране на обучение на тема „Усвояване на административен френски език“

На 18.01.2019 г. в сградата на Института по публична администрация (ИПА) бе дадено началото на онлайн обучение за служители от държавните администрации, на тема „Усвояване на административен френски език. Обновяване и интерактивна практика“. Обучението ще продължи до края на месец март 2019г. и се основава на комбинации от различни педагогически методи (онлайн...
18 Януари 2019

Обучение на държавни служители със значим принос в изпълнение на проектни дейности на ИПА

На 10-12 януари 2019 г. във Велинград се проведе обучение на тема „Лична ефективност. Емоционална интелигентност“ на служители с особено голям принос в изпълнението на проектни дейности на ИПА и постигнали значими успехи. Участваха над 20 представители на Администрацията на министерски съвет, ИПА, Министерство на отбраната, Министерство на финансите, Министерство на...
11 Януари 2019

Заключителна конференция по проект "Работим за хората"

Alt
На 10 януари 2019 г. в гр. София се проведе Заключителната конференция по проект № BG05SFOP001-2.004-0004 с наименование „Работим за хората“- укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския...
11 Януари 2019

Почетна лекция "Закуската с Митеран - 30 години по-късно"

Alt
Фреснкият Институт организира специална почетна лекция "Закуската с Митеран - 30 години по-късно". Лекцията ще се състои от 15:00 ч. на 18 януари, 2019 година, в огледалната зала на Софийски университет "Св. Климент Охридски".   Входът е свободен и е осигурен симултанен превод на френски и български език.   ...
04 Януари 2019

Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи на ИПА

Alt
През 2018 г. Института по публична администрация (ИПА) стартира нова учебна програма „Електронни модули за самообучение“. По Каталог 2019 предстои разработването на още 9курса в рамките на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, осъществяван с...
30 Декември 2018

Публикуван е Каталогът на ИПА за 2019 г.

Alt
Каталогът на ИПА за 2019 г. е публикуван в секция „Обучение“. Освен курсовете за служебно развитие, Каталогът предлага и 54 курса за професионално развитие, 44% от които  включват електронна форма на обучение. През 2019 г. ИПА...
20 Декември 2018

Брой 3 на електронния бюлетин на ИПА

Alt
В последния за годината Е-бюлетин на ИПА поставяме акцент върху някои по-важни постижения в дейността на Института през 2018 г., част от които са реализирани по проекти по Оперативна програма „Добро управление".
В края на бюлетина са очертани основни приоритети и перспективи за развитие на обученията, консултациите и...
20 Декември 2018

Брой 4 на електронния бюлетин за CAF

Alt
Институтът по публична администрация публикува четрърто издание на специализирания електронен бюлетин на CAF. Във финалния за 2018 година брой ви предлагаме основните резултати по проекта "Внедряване на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите".    Бюлетина може да видите ...
17 Декември 2018

Международна конференция „Кибер сигурност в публичната администрация“

Alt
На 12-13 декември в хотел „Феста“ в гр.София се проведе международна конференция на тема „Кибер сигурност в публичната администрация“. Форумът събра на едно място експерти от областта от държавната администрация и от частния сектор.   Събитието бе открито от изпълнителния директор на Института по публична администрация (ИПА) г-н Павел Иванов, който представи на...
14 Декември 2018

ИПА награди победителите в Конкурс за добри практики 2018

Alt
На 11.12.2018 г. се проведе официалната церемония по връчване на наградите за Добри практики в публичната администрация 2018. Събитието се проведе в Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ се проведе 5-то юбилейно издание на Конкурса за Добри практики в администрацията. На официалната церемония, изпълнителния директор на Института по публична...
14 Декември 2018

Рейтинг на учещите администрации 2018’

На 10 декември 2018 г. ИПА обяви Рейтинг на учещите администрации за 2018 г. и награди администрациите с най-високи резултати. Близо 50 представители на отличените администрации участваха в церемонията по награждаването.   Тази инициатива се провежда за 3-та поредна година. В периода 2016-2018 г. над 200 централни и териториални администрации са участвали в...
10 Декември 2018

Възможност за кандидатстване по програма Millenium Fellowship

Alt
Програма Millennium Fellowship е една от основните програми на Atlantic Council - неправителствена американска организация със седалище Вашингтон, САЩ, работеща в областта на лидерството и международните отношения в рамките на Атлантическата общност за осигуряване на мир и сигурност. Атлантическият съвет е създаден през...
06 Декември 2018

Заключителна конференция по проект "Внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите"

Alt
На 30.11.2018 г. в София се проведе заключителната пресконференция по проекта "Внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, реализиран от Института по публична администрация с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Ръководителят на проекта г-жа Камелия...
04 Декември 2018

ИПА връчи признания за „Ефективен CAF потребител“

Alt
На 29.11.2018  г. в София се проведе специална конференция с участие на представители на администрациите, внедрили CAF по проекта "Въвеждане на общата рамка за оценка(CAF) в администрациите"  през периода 2017-2018 г. Администрациите от първата вълна на внедряване бяха включени в прилагането на Националните правилата за външна обратна връзка. От тях 14 бяха...
20 Ноември 2018

ИПА участва в срещата на DISPA във Виена

Alt
На 15 и 16 ноември 2018 г. във Виена се проведе поредната среща на Директорите на институти и училища по публична администрация (DISPA)в Европа. Срещата е събитие от календара на Австрийското председателство на Съвета на ЕС. От страна на България в нея участваха г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА и г-жа Анета Тушева, директор на дирекция „Обучение,...
16 Ноември 2018

Кръгла маса на тема киберсигурност

На 15 ноември 2018 г. се проведе кръгла маса на тема „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“, организирана от Национална лаборатория по компютърна вирусология при Българска академия на науките.   Събитието е част от изследване на Института по публична администрация...
14 Ноември 2018

„Еразъм за публичната администрация” Брюксел - 16 - 26 октомври 2018

Alt
В периода 16-26 октомври 2018 г. представител на Министерството на икономиката участва в есенното издание на програма „Еразъм за публичната администрация” и посети институции на ЕС в Брюксел, Страсбург и Люксембург. Програмата на Европейското училище по администрация (EUSA) представлява практически стаж за държавни служители в рамките на 11 дни, който включва лекции...
08 Ноември 2018

Семинар „Политики по човешките права и наследството на Холокоста, членството на България в МАВХ”

Alt
Институтът по публична администрация съвместно с катедрата по Публична администрация в Софийския университет, Института за държавата и правото при БАН, Центъра за Еврейски изследвания при Софийския университет и работната група по въпросите на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ) в България проведе семинар на тема „Политики по човешките...
08 Ноември 2018

Подбор на участници в програма „Еразъм за публичната администрация“ – сесия през март 2019 г.

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни, като предстоящата сесия ще се проведе в периода 5 – 15 март 2019 г....
02 Ноември 2018

Среща за обсъждане на Каталог 2019

В периода 25 – 26 октомври 2018 г. Институтът по публична администрация (ИПА) организира Среща за обсъждане на Каталог 2019 г.  Събитието се проведе във Велинград, в изпълнение на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро...
26 Октомври 2018

Регионална конференция "Европейски ценности и обучение на държавната администрация"

Alt
На 11-12 октомври в хотел Феста в София, се проведе регионална конференция "Европейски ценности и обучение на държавната администрация". Двудневното събитие събра на едно място представители на институти по публична администрация от  Румъния, Гърция и Сърбия, експерти и ръководители от централната администрация, експерти от сродните институти в България,...
25 Октомври 2018

Обучение в Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST)

Alt
Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) обяви прием на документи от чуждестранни студенти, като предлага пълни стипендии за обучение за магистърска и докторска степен.   За повече подробности може д получите на уебсайта на института (http://admission.dgist.ac.kr), както и на електронна поща...
24 Октомври 2018

Третата заключителна среща по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

Alt
На 24 октомври 2018 г. в София се проведе третата заключителна среща по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския...
04 Октомври 2018

Стипендиантска програма CHARM GLOBAL Scholarship Program на Semyung University в Корея

Alt
    Корейският университет Semyung University предлага възможност за стипендиантска магистърска програма Charm Global Scholarship Program.   Крайният срок за кандидатстване е 30 ноември...
04 Октомври 2018

Стипендии, предоставени от Ewha Womans University в Корея

Alt
      Корейският университет Ewha Womans University в Сеул предлага възможност за следните пълни и частични стипендии за жени:    -  Магистър по международна търговия;  -...
04 Октомври 2018

Oбучения на тема „Внедряване на по-добри организационни и технологични модели на взаимодействие и административно обслужване“

През септември Институтът по публична администрация (ИПА) стартира серия от специализирани обучения на тема „Внедряване на по-добри организационни и технологични модели на взаимодействие и административно обслужване“, по проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран...
04 Октомври 2018

Годишна среща на специалистите по човешките ресурси 2018

Alt
От 19 до 21 септември 2018 г.в гр. Бургас се проведе 11-та Годишна среща на специалистите по човешки ресурси. Срещата се радваше на голям интерес, като участниците бяха над 130 представители на всички видове административни структури. С приветствие към участниците се обърнаха изпълнителния директор на ИПА - г-н Павел Иванов и зам.-кмета по финанси, бюджет и икономика...
19 Септември 2018

Японската магистърска програма за обучение на държавни служители “Young Leaders’ Program (YLP)“ за учебната 2019-2020 г.

      Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма ...
13 Септември 2018

Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи на ИПА

Alt
ПОКАНА за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи на ИПА   През втората половина на 2018 г. Институтът по публична администрация организира присъствени обучения по нов курс на тема "Работа с граждани с увреждания" който ще се проведе в рамките на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за...
12 Септември 2018

Рейтинг на учещите администрации за 2018

За трета поредна година Институтът по публична администрация (ИПА) организира самооценка на администрациите по показатели за учеща организация. Участието в самооценката дава възможност на администрациите да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, ангажирането на служителите, стимулиране на иновативното мислене, изграждането...
07 Септември 2018

Посещение на проф. Такада от GRIPS в ИПА

Alt
    На 7 септември на посещение в Института по публична администрация беше проф. Хирофуми Такада от Университета за политически науки GRIPS в Токио. Проф. Такада е заместник-директор на магистърската...
03 Септември 2018

Стартира Конкурс за Добри практики 2018

Alt
Институтът по публична администрация отправя покана до всички администрации да вземат участие в Конкурс за добри практики 2018 година.   Целите на инициативата са: популяризиране на добрите практики в администрацията; стимулиране развитието на иноватовни практики и вътрешното предприемачество в администрацията; да се даде възможност на администрациите да...
26 Август 2018

Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи на ИПА

Alt
  ПОКАНА за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи на ИПА   През втората половина на 2018 г. Институтът по публична администрация организира присъствени обучения по 3 нови присъствени курса и 5 електронни обучения, които ще се провеждат в рамките на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на...
08 Август 2018

Излезе 3-ти брой на специалния Е-бюлетин по CAF

Alt
Излезе третият брой на специализирания електронен бюлетин за CAF – Общата рамка за оценка. Издаването на бюлетина е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework-CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,...
07 Август 2018

Стипендии, предоставяни от Корейския институт за развитие (KDI)

Alt
Училището за публична политика и управление (School of Public Policy and Management) към Корейския институт за развитие (KDI) предлага възможност за пълни и частични стипендии за магистърски и докторски програми.   Корейският институт за развитие (KDI) и в частност – Училището за публична политика и управление (School of Public Policy and Management) предлагат...
04 Август 2018

„Еразъм за публичната администрация” на Европейското училище по администрация в Брюксел от 5 до 15 юни 2018 г. с представители от България

В периода 5-15 юни 2018 г. представители на Администрацията на МС, Министерството на икономиката и Министерството на вътрешните работи участваха в лятното издание на програма „Еразъм за публичната администрация” и посетиха институции на ЕС в Брюксел, Страсбург и Люксембург. Програмата на Европейското училище по администрация (EUSA) представлява практически стаж за...
11 Юли 2018

Възможности за обучение на български държавни служители във Франция

Alt
    Български държавни служители могат да кандидатстват за есенната сесия на 2018 г. за обучения в Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) в Париж за т.нар. CICAP: Международни...
03 Юли 2018

Удължен срок за участие в Академията за млади лидери

Alt
       Срокът за кандидататставане за Академията...
27 Юни 2018

Среща на директорите на институти и училища по публична администрация в Европа

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, на 21 и 22 юни в НДК се проведе среща на DISPA– неформална мрежа на директорите на институти и училища по публична администрация в Европа. Българският Институт по публична администрация беше организатор и домакин на събитието, в което участваха над 40 делегати от 26 страни.   Срещата беше модерирана от...
17 Юни 2018

Подбор на участници в програма „Еразъм за публичната администрация“ – сесия през октомври 2018 г.

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни, като предстоящата сесия ще се проведе в периода 16 – 26 октомври 2018 г....
13 Юни 2018

Франкофонският институт за устойчиво развитие набира предложения за добри практики и иновации

Alt
Франкофонският институт за устойчиво развитие отправя покана за набиране на предложения за добри практики и иновации. Поканата е публикувана на интернет страницата на Института: http://www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=439   Международната организация на...
12 Юни 2018

ИПА публикува два аналитични документа по проект "Работим за хората"

Alt
Институтът по публична администрация публикува на страницата си, в секция Публикации, два аналитични документа, разработени по проект "Работим за хората".   „Институционална идентичност на интернет...
12 Юни 2018

Е-бюлетин на ИПА - брой 2, 2018

Alt
Вторият брой на е-бюлетина на ИПА за 2018 годиан е посветен на Дигиталната администрация. Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на ИПА в ...
07 Юни 2018

Лятна академия за млади лидери в администрацията 2018

Alt
        За поредна година Институтът по...
07 Юни 2018

Конференция по проект „Работим за хората“

Alt
На 5 юни в гр. София се проведе втората конференция по проект № BG05SFOP001-2.004-0004 и наименование „Работим за хората“- укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро...
06 Юни 2018

ИПА обявява конкурс за младши експерт

Alt
Институтът по публична администрация обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "младши експерт - организация на обученията" в дирекция "Обучение, международна дейност и проекти".   Повече информация може да видите в страницата ни с Конкурси.    
06 Юни 2018

Възможности за обучение във Военна академия

Alt
През 2018 година Военната академия предлага краткосрочни курсове и семинари, предназначени и за служители от държавната администрация.   Обученията са краткосрочни и завършват с издаване на удостоверение.   При сформиране на група от минимум 15 участници обученията по всяка от посочените теми  могат да се провеждат и на място.   Темите на...
06 Юни 2018

Правила за обратна връзка по CAF и присъждане на етикет „Ефективен CAF потребител“

Alt
      Експертите от CAF ресурсния център разработиха Национални правила за  външна обратна връзка. Те се основават на Процедура за външна обратна връзка по CAF, разработена през...
06 Юни 2018

Design thinking уъркшоп за младите лидери

Alt
В периода 30 май – 1 юни 2018 г. се организира специален уъркшоп по “Design thinking“ (Дизайн мислене) за участниците в „Лятна академия за млади лидери“ организиран от Института по публична администрация (ИПА) и IBM. Уъркшопът е част от инициативата на ИПА за стимулиране на младите служители в администрацията.    В рамките на 2 интензивни дни, 12 млади...
04 Юни 2018

Международна конференция на тема „Стратегически обществени поръчки – политики, процеси и добри практики“

На 29 и 30 май 2018 г.  се проведе международна конференция на тема: „Стратегически обществени поръчки – политики, процеси и добри практики“, организирана от Институтът по публична администрация (ИПА), по проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран по...
04 Юни 2018

Модулна програма за ИТ лидери

Между 14 и 18 май в с. Баня се проведе първата по рода си модулна програма за ИТ лидери в администрацията „Управление на информационните ресурси и кибер устойчивост в публичния сектор“.Обучението е организирано от Института по публична администрация  в сътрудничество с Държавна агенция „Електронно управление“ и Института по информационни и комуникационни...
25 Май 2018

Конференция по проект „Работим за хората“

Alt
На 05 юни в София ще се проведе конференция по проект на ИПА „Работим за хората“ укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез...
16 Май 2018

Втора заключителна конференция по внедряване на CAF

Alt
На 15 май 2018 г. се проведе втората заключителна среща по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На конференцията бяха представени резултатите...
15 Май 2018

ИПА набира специалисти за разработване на аналитичен документ в областта на поведенческата икономика

Alt
Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на млади специалисти с висше образование, които съвместно с експерт от ИПА и г-н Спартак Керемидчиев от Институтa за икономически изследвания на БАН (ментор) да разработят аналитичен документ на тема:   „Идентифициране на добри практики в прилагане на алтернативни на регулирането мерки чрез...
08 Май 2018

Международна конференция на тема „Оценка на въздействието – какво можем да подобрим?

Alt
На 26 и 27 април 2018 г. в гр. София, Институтът по публична администрация проведе международна конференция на тема „Оценка на въздействието – какво можем да подобрим?“.   На конференцията бяха представени добри практики от България и Европа при извършване на оценка на въздействието.   Събитието бе открито от Павел Иванов, изпълнителен директо на ИПА. Той...
04 Май 2018

Покана за участие в Emerging Leader Fellowship

Alt
  Корейският институт за обучение по въпроси на обединението към Министерството на обединението на Република Корея обявява набиране на кандидати за участие в програмата...
04 Май 2018

Посолството на Индия предлага стипендии за курсове към ITEC

Alt
Посолството на Индия в София предлага курсове по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество (Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC) за финансовата 2018 – 2019 г.. Повече информация относно курсовете може да бъде намерена на интернет адрес: https://www.itecgoi.in.  ...
27 Април 2018

Обучение на тема „Leadership in International Security Course”

Alt
    Посолство на Конфедерация Швейцария отправя покана за номиниране на участници в обучение на тема „Leadership in International Security Course” в Женевския център по въпросите на сигурността (GCSP),...
18 Април 2018

ГОДИШНА СРЕЩА НА ЛЕКТОРИТЕ НА ИПА 2018

Alt
На 16 април в зала Project Lab  в София се състоя годишната среща на лекторите на ИПА. На събитието присъстваха близо 40 лектори, които ще обучават държавни служители през 2018 година по каталога на ИПА.   Изпълнителния директор на ИПА Г-н Павел Иванов откри срещата и сподели с присъстващите новостите в каталога през 2018, както и обяви едни от най-...
16 Април 2018

8-та среща на потребителите на CAF

Alt
На 12 април 2018 г. Институтът по публична администрация беше домакин на едно от най-големите събития по време на българското председателство – 8-та среща на потребителите на CAF.   В събитието взеха участие над 150 делегати от  16 държави.   ИПА организира това събитие с подкрепата на Европейския...
28 Март 2018

Обучение "Въведение в Общия регламент за защита на личните данни(GDPR)

Alt
На 27 март Институтът по публична администрация организира първото от серия обучения на тема „Въведение в Общия регламент за защита на личните данни(GDPR)”, по проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма  „Добро управление“,...
26 Март 2018

Стипендии за магистърска и докторантска програма в TODAIE

Alt
Институтът по публична администрация за Турция и Близкия Изток (TODAIE) обявява за 2018-2019 година пълни стипендии за висши държавни служители от България за Международна магистърска програма (Advanced Public Executive program – APEP) и за Докторантска програма по Политически науки  и Публична администрация.   Краен срок за кандидатстване:...
22 Март 2018

Разработени и актуализирани присъствени обучения по проект "Работим за хората"

Alt
Във връзка с изпълнението на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, дейност 4 "Реализиране на обучения за повишаване на експертния капацитет на служителите в държавната администрация на всички нива посъвременни обучителни програми в синхрон със стратегическитеприоритети...
15 Март 2018

Стипендии за образователна степен Магистър и Доктор в Корея

Alt
    Korea Advanced Institute of Technology (KAIST) обявява прием на документи от чуждестранни граждани за своята Global IT Technology Program (ITTP). Отпускат се пълни  стипендии до 2 години за получаване на образователна степен „Магистър“ и до 3 години за получаване на образователна степен „Доктор“....
26 Февруари 2018

Стипендии за летен курс по антикорупция в The transparency school, Литва

Alt
Transparency school в Литва стартира приема на участници  за летен курс по антикорупция. Събитието ще се проведе между 2 -8 юли 2018 година. Желаещите да участват имат възможност да кандидатстват за стипендия, която да покрие частично или изцяло разходите по обучението.   Международното училище за почтеност "Transparency International" (TISI) е...
26 Февруари 2018

Покана за участие в курс по публична администрация в Цюрих

Швейцарското училище по публична администрация към Техническия университет в Цюрих отправя покана за участие на български държавни служители в двуседмичен курс по публична администрация и управление през м. септември 2018 г.   Програмата на курса и условията за участие могат да бъдат намерени на ...
26 Февруари 2018

Лятна академия и изследователска програма в Институт за мир и диалог в Базел

Институтът за мир и диалог в Базел, Швейцария организира Лятна академия и тримесечна изследователска програма, насочена към темите за изграждане на мира, разрешаването на конфликти, посредничество, сигурност,междукултурния диалог и правата на човека.   Повече информация за курса, условията за участие и формуляр за кандидатстване може да бъде намерена на ...
26 Февруари 2018

Стипендия за български държавни служители за обучение в Корея

Alt
Корейският институт за развитие (KDI) и в частност – Училището за публична политика и управление (School of Public Policy and Management) предлагат възможност за българските държавни служители за стипендия “Korean Government Scholarship Program (2018 NIIED GKS-KGSP)”. Обучението е тригодишно, спонсорирано от Министерството на образованието за получаване на...
21 Февруари 2018

Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи на ИПА

Alt
В периода април – юли 2018 г. в Института по публична администрация предстои организиране и провеждане на обучения по 4 курса от Каталог 2018. Курсовете са с такса за участие, а темите им са посочени в Приложение № 3 към тази покана.   Във връзка с подготовката и провеждането на обученията, ИПА отправя покана за участие в процедура за...
12 Февруари 2018

Семинар „Икономическа дипломация“ във Виена

Alt
Дипломатическа Академия Виена съвместно с Международната организация  на франкофонията организира семинар на тема“ Икономическа дипломация“. Семинарът  ще се проведе в гр. Виена, Република Австрия, в периода 12-16 март 2018 г. и ще бъде на тема “La diplomatie économique: un exercice d´équilibriste entre les interest économiques nationaux et les relations...
08 Февруари 2018

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 2

Alt
Втори брой на специализирания електронен бюлетин за CAF – Общата рамка за оценка, създадена специално за публичната администрация, е публикуван на страницата на ИПА. Издаването на бюлетина е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework-CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата...
06 Февруари 2018

Възможности за обучение на български държавни служители във Франция

Български държавни служители могат да кандидатстват за пролетната сесия на 2018 г. за обучения в Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) в Париж за т.нар. CICAP: Международни специализирани обучения по публична администрация.   Обученията са насочени към държавни служители, които са препоръчани от администрацията, за която работят, имат...
05 Февруари 2018

Програма „Еразъм за публичната администрация“ – сесия юни 2018 г.

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни, като предстоящата сесия ще се проведе в периода...
02 Февруари 2018

ПОКАНА за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи на ИПА за електронни модули за самообучение

Alt
През 2018 г. ИПА ще реализира нова учебна програма „Електронни модули за самообучение“. Програмата включва 10 е-модула, които ще се провеждат в рамките на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, осъществяван с финансовата подкрепа на...
02 Февруари 2018

Официално връчване на дипломите за професионален френски език

Alt
На 1 февруари 2018 г. във Френския институт се проведе официалното връчване на дипломите на служителите франкофони от българската държавна администрация, успешно завършили френските езикови курсове в рамките на проект „Национална франкофонска инициатива 2017 г.“.   Проектът е разработен съвместно с правителството на Република България и Международната...
01 Февруари 2018

Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи на ИПА за присъствени обучения

Alt
През 2018 г. в Института по публична администрация предстои организиране и провеждане на присъствени обучения по 10 нови курса от Каталога. Курсовете ще се провеждат в рамките на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, осъществяван с финансовата подкрепа...
31 Януари 2018

Стартира приемът на кандидати за следдипломна квалификация на Академията за ЕСИФ

Alt
Институтът по публична администрация, съвместно със  СУ “Климент Охридски” и в партньорство с инициативата Jaspers на Европейската комисия, организира следдипломна квалификация в рамките на Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове".   Срокът за подаване на документи е от 1.02.2018 г. до 23.02.2018 г. до ИПА на e-mail:...
19 Януари 2018

Публикуван е Каталогът на ИПА за 2018

Alt
В секция Обучение“ на интернет страницата на ИПА е публикуван Каталогът с програми за обучение за 2018 г. До 25 януари всички администрации...
11 Януари 2018

Официален старт на Българското председателство на съвета на ЕС

Alt
    Днес, 11.01.2018 година, официално стартира Българското председателство на Съвета на ЕС.   Пожелаваме на всички колеги, ангажирани с тази важна за България роля, да...
11 Януари 2018

ИПА награди най-добрите учещи администрации за 2017 г.

На 14 декември 2017 г. в споделено пространство „Космос“ гр. София заедно с церемонията по награждаване на добри практики в дейността на администрацията, ИПА обяви и рейтинга на учещите администрации за 2017 г. Г-жа Анета Тушева, директор на дирекция „Обучения, международна дейност и проекти“ в ИПА представи накратко основните цели на инициативата и резултатите от...
09 Януари 2018

ИПА награди участниците в Конкурса за добри практики за 2017 г.

Alt
На 14-ти декември 2017 г. в Споделено пространство „Космос“ гр. София представители на администрациите от цялата страна се събраха на традиционната годишна церемония за награждаване на добрите практики в дейността на администрацията.   Г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, откри церемонията като поздрави всички участници и подчерта значимостта на...
09 Декември 2017

Е-бюлетин на ИПА - брой 3, 2017

Третият брой на е-бюлетина на ИПА е посветен на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година. Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на ИПА в ...
01 Декември 2017

Рейтинг на учещите администрации за 2017 г.

Alt
През октомври, за втора поредна година ИПА организира провеждането на самооценка на администрациите по показатели за учеща организация. Самооценката беше извършена чрез онлайн въпросник, който активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света.   В самооценката участваха близо 1300 служители от 70 централни и териториални...
30 Ноември 2017

Първа среща на обучаващи институции и звена от държавната администраци

Alt
    На 24 ноември 2017 г. в София се проведе Кръгла маса с участие на обучаващи институции и звена от държавната администрация, които провеждат обучение на служителите от администрацията. Това е първата по рода си среща, необходимостта от която следва и от Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020. Срещата се проведе в рамките на...
23 Ноември 2017

Годишна среща на франкофоните в държавната администрация

Alt
    „Срещата беше много полезна и професионална!“ „Много добра организация.“ „Поздравления за инициативата!“   На 15 ноември 2017 г. Институтът по публична администрация организира в София...
08 Ноември 2017

Проведе се откриваща конференция по проект "Работим за хората"

Alt
На 7 ноември в гр. София се проведе откриваща конференция на проект № BG05SFOP001-2.004-0004 и наименование„Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с...
02 Ноември 2017

Обучителни модули по дейност 2, по проект "Работим за хората"

Alt
Във връзка с изпълнението на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решение в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България“,...
01 Ноември 2017

Участие на ИПА в Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление“ на УНСС

Alt
  На 26 октомври в УНСС се проведе Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“, посветена на двадесетгодишнината от създаването на специалност „Публична администрация“. В събитието участваха представители на ИПА, които представиха някои от основните проекти на Института.   Павел...
30 Октомври 2017

Обсъждане на проект на Каталог 2018

На 26 и 27 октомври експерти и лектори на ИПА се събраха в Боровец  за обсъждане на проекта на Каталог 2018. Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА  и Анета Тушева, директор на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ запознаха присъстващите с предложенията за нови обучения и с преструктурирането на основните програми. Предвижда се каталогът...
24 Октомври 2017

Прием за следдипломна квалификация “Оценка на въздействието”

Alt
За втора поредна година Институтът по публична администрация, съвместно с катедра “Публична администрация” на СУ “Климент Охридски”, организира следдипломна квалификацияна тема "Оценка на въздействието".   Срокът за подаване на документи е 31.10.2017 г. Интервю с д-р Елена Калфова от катедра „Публична администрация“ и с първите завършили...
23 Октомври 2017

Удължава се срока за подбор на лектори за Академия по ЕСИФ

Alt
Във връзка с публикуваната на 11.10.2017 г.  покана за подбор на лектори за разработване на обучителни модули за Академия по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), ИПА обявява, че срока се удължава до 3.11. 2017 г., включително.   За повече информация, може да видите оригиналното обявление...
16 Октомври 2017

Среща с американски студенти и докторанти по публична администрация

Alt
В началото на октомври ИПА посрещна студенти и докторанти по публична администрация от Международния университет във Флорида. По време на срещата гостите бяха запознати с дейността на Института, с неговия принос за подготовката на държавната администрация на България за председателството на съвета на Европейския съюз, както и с най-новите инициативи на Института....
16 Октомври 2017

Обучение на тема “Работа с граждани с увреден слух”

Alt
  На 13 октомври в ИПА се проведе специализиран курс на тема “Работа с граждани с увреден слух”. Събитието е част от плана на Института за развитие на социалната отговорност.   Близо 50 служители на държавната администрация се запознаха със съвременни технологии и дигитални инструменти, които...
16 Октомври 2017

Среща на изпълнителния директор на ИПА с преводачи на Европейския парламент

Alt
На 12 октомври изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов се срещна с група преводачи от различни езикови отдели на Генералната дирекция за писмени преводи в Европейския парламент, които превеждат от български език. Срещата е част от специализиран курс за подготовка на преводачи от дирекция “Писмен превод”, организиран от Европейския парламент във връзка с...
16 Октомври 2017

Препоръки на ЕК за организиране на обществени поръчки

Alt
На 3 октомври Европейската комисия представи пакет за възлагане на обществени поръчки, който включва Препоръка за професионализиране на публичните поръчки.   Предложената от Комисията инициатива е за по-ефективно и по-устойчиво изпълнение на обществените поръчки и пълноценното използване на цифровите технологии за опростяване и ускоряване на процедурите, като...
13 Октомври 2017

Академията за млади лидери 2017

Alt
За втора поредна година Институтът по публична администрация събра на едно място 30 от най-изявените млади държавни служители. 5-дневното интензивно обучение, целящо да развие лидерския потенциал на участниците, се проведе в курортен комплекс Слънчев ден, между 1 и 5 октомври.   Ден 1 Програмата за участниците започна със специално разработена...
11 Октомври 2017

Първа заключителна конференция по внедряване на CAF

Alt
Днес 10.10.2017 г. се проведе първата заключителна среща по Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На конференцията бяха представени резултатите...
11 Октомври 2017

ИПА обявява подбор на лектори за Академия по ЕСИФ по проект „Работим за хората“

Alt
В изпълнение на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Институт по публична администрация (ИПА) организира провеждане на Академия по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), която ще предоставя модулно обучение за държавни служители. Целеви групи...
09 Октомври 2017

Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 набира доброволци

Alt
Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 набира доброволци, които искат да станат част от екипа на Председателството и които да съдействат в осъществяването на една национална кауза – успешното провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС.   Доброволците на Председателството първи ще посрещат международните...
09 Октомври 2017

Курс "Преговори в практиката" на Колежа на Европа

Alt
Колежът на Европа в гр. Брюж, Белгия, обявява свободни места за курс Преговори в практиката. Курсът ще се проведе между 13 и 17 Ноември в Брюж.   Двуседмичният курс има за цел да повиши познанията на участниците за европейския процес на вземане на решения, да подобри комуникационните им умения и способностите им за водене на преговори. Програмата включва...
04 Октомври 2017

Среща на CAF кореспондентите в Талин

Alt
„CAF дава възможност на практика хора от всички нива на организацията да участват в управлението. Той е лесен за прилагане и ефективен.“   На 28 септември 2017 г. в Талин, Естония, се проведе поредната среща на CAF кореспондентите.   Една от основните теми на срещата беше програмата на предстоящата среща на CAF потребителите, която...
02 Октомври 2017

Е-бюлетин на ИПА - брой 2, 2017

Alt
В този брой на бюлетина можете  да прочетете повече за оценката на въздействието в публична администрация. Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на ИПА в ...
25 Септември 2017

Събитие на ИПА във водещите новини на МОФ

Alt
Тематичният семинар „Предизвикателствата на Председателството“ (13 и 14 септември 2017 г.) беше отразен и във водещите новини на интернет сайта на Международната организация на франкофонията (МОФ). МОФ дава висока оценка на ИПА за перфектната организация и качеството на проведения семинар.  ...
18 Септември 2017

Нови 16 администрации ще въвеждат CAF

Alt
    Стартира втора вълна от проекта „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от...
15 Септември 2017

Публикувани са Инструкции и Формуляр за кандидатстване за Конкурс за добри практики 2017

Alt
Институтът по публична администрация публикува актуални Инструкции за кандидатстване и Формуляр за кандидатстване за Конкурс за добри практики...
13 Септември 2017

ИПА обявява подбор на лектори по проект "Работим за хората"

Alt
В периода октомври-декември 2017 г. в Института по публична администрация предстои провеждане на обучения по 11 курса по проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиранаот Европейския съюз чрез...
12 Септември 2017

Обучение на тема "Работа с граждани с увреден слух”

Alt
Институтът по публична администрация Ви кани на специално, безплатно обучение на тема “Повишаване на разбирането и информираност за работа с граждани с увреден слух”. Обучението се провежда по повод на Международната седмица на хората с увреден слух, която се отбелязва по целия святмежду 18 и...
08 Септември 2017

Започна набирането на заявки за обучения по Дейност 4 от проект „Работим за хората“

Alt
ИПА започна набирането на заявки за обучения без такса за участие, като списъкът с обученията  можете да разгледате тук   Обученията се реализират по проект „Работим за хората“ - укрепване...
01 Септември 2017

ИПА набира специалисти за разработване на аналитични документи

Alt
Във  връзка с изпълнение на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0004-С01/23.12.2016 г. по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез...
31 Август 2017

Рейтинг на учещите администрации за 2017

Alt
За втора поредна година ИПА организира провеждането на самооценка на администрациите по показатели за учеща организация. Самооценката се извършва чрез онлайн въпросник, който активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света.   В извършването на самооценката през 2016 г. участваха близо 900 служители от 63 централни...
16 Август 2017

Покана за участие в процедура за подбор и договаряне на лектори на ИПА

Alt
В периода септември-декември 2017 г. в Института по публична администрация предстои провеждане на обучения по седем курса от Каталога на Института. Курсовете са с такса за участие, а темите им са посочени в Приложение № 1 към тази покана.   Във връзка с подготовката и провеждането на обученията, ИПА отправя покана за участие в процедура за подбор и договаряне на...
08 Август 2017

График за обученията на ИПА за периода септември - декември

Alt
Във връзка със стартиране на есенния цикъл обучения Ви информираме, че графикът за периода м. септември-декември вече е достъпен в информационната система на ИПА.
07 Август 2017

Японска магистърска програма за обучение на държавни служители 2018/2019 г.

Alt
Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма “Young Leaders’ Program (YLP)“ (до 40 години). Програмата се организира от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио и Посолството на Япония в Република България.   Целева...
18 Юли 2017

Възможности за обучение на държавни служители във Франция

Alt
Български държавни служители могат да кандидатстват за есенната сесия на 2017 г. за обучения в Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) в Париж за т.нар. CICAP: Международни специализирани обучения по публична администрация.   Обученията са насочени към държавни служители, които са препоръчани от администрацията, за която работят, имат...
13 Юли 2017

Видео-лекция за Председателството на Съвета на ЕС

Alt
На 26 юни 2017 г. Институтът по публична администрация организира във Френския институт лекция на тема „Оценка на въздействието на европейските политики по време на Председателството на Съвета на ЕС“.     Видео-лекцията е част от техническите и професионални обучения, които ИПА реализира посредством проекта „Национална франкофонска българска инициатива 2015...
06 Юли 2017

Втора част на специализираните обучения от внедряване на CAF

Alt
Започна провеждането на втората част на специализираните обучения от внедряване на CAF по проекта „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   ИПА и консултантите към...
06 Юли 2017

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 1

Alt
В първи брой на бюлетина CAF можете да прочетете повече за модела, както и за проекта на ИПА "Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в администрацията" осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Бюлетинът може да намерите в секция...
30 Юни 2017

Започна подаването на заявки за обучения за периода септември-декември 2017 г.

От 30 юни до 25 юли 2017 г. информационната система на ИПА ще бъде отворена за електронно въвеждане и подаване на заявки за обучения  по Каталог 2017 за периода септември-декември. В този период трябва да се подадат заявки само за обучения и форуми, които са с такса за участие. Те са: 1. ...
22 Юни 2017

Учебно посещение на държавни служители от Туркменистан

Alt
Между 11 и 16 юни Институтът по публична администрация (ИПА) беше домакин на 11 държавни служители от Туркменистан, по проект, финансиран от Европейската комисия – „Подкрепа за изграждане на капацитета на публичната администрация в Туркменистан“, дейност „Подкрепа на Академията за държавни служители за установяване на партньорства с професионални мрежи, участие в...
07 Юни 2017

Участие на проекта за внедряване на CAF на ИПА в е-бюлетина на EIPA

Alt
Проектът на ИПА за внедряване на CAF 48 администрации, който стартира септември 2016 г., беше представен на срещата на националните CAF кореспонденти в Брюксел и отразен в брой 2 на електронния бюлетин на Европейския институт по публична администрация (EIPA).   Бюлетинът може да видите ...
06 Юни 2017

ИПА и АОП подписаха споразумение за сътрудничество в областта на обществените поръчки

Alt
Днес изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки Миглена Павлова и изпълнителният директор на Института по публична администрация Павел Иванов подписаха Споразумение за сътрудничество в областта на обществените поръчки. Споразумението е насочено към засилване на взаимодействието между двата органа с цел повишаване професионализма при възлагането на...
06 Юни 2017

Възможност за участие в “Sweden Study Seminar“ в Стокхолм

Alt
  Шведският съвет за висше образование в Стокхолм (Swedish Council for Higher Education) организира семинар на тема "Sweden Study Seminar", който е предназначен  специално за представители на държавната администрация. Семинарът ще се проведе в периода 09 – 11 октомври 2017 г., в Стокхолм. Участието на държавните служители е без такса, като...
05 Юни 2017

Възможности за стипендии за следдипломно обучение в TODAIE

Alt
Институтът по публична администрация за Турция и Средния Изток предоставя възможности за стипендии за следдипломно обучение на английски език на български държавни служители за академичната 2017-2018 г. Предлагат се две програми на обучение с продължителност 9 месеца:   магистърска програма “International Advanced Public Executive...
18 Май 2017

Интервю с Павел Иванов

Alt
На 18 май изпълнителният директор на Института по публична администрация г-н Павел Иванов даде интервю за агенция Фокус по въпроси на плановата практика в България. Цялото интервю можете да прочетете...
17 Май 2017

10-та юбилейна среща на човешките ресурси

Alt
От 10 до 12 май в Стара Загора се проведе 10-та Годишна среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация, в която участваха повече от 120 ръководители и експерти.   Срещата беше открита от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, а секретарят на община Стара Загора г-н Делян Иванов приветства гостите на града. В обръщението си към...
11 Май 2017

Второ издание на курс по международно миграционно право в Женева

  Международната организация за миграция (IOM) организира второ издание на курс по международно миграционно право, който ще се проведе от 30 май до 2 юни 2017 г. в Женева, Конфедерация Швейцария.   Обучението е предназначено за служители от държавната администрация. Разходите за такса за участие (възлизаща на 200 долара), настаняване, храна и транспорт се...
04 Май 2017

Изследване на ЕИПА от 2016 г. за резултати от прилагането на CAF

Alt
Институтът по публична администрация публикува преведена версия на изследването на Европейския институт по публична администрация, проведено през 2016 г. “CAF Improvement identification, prioritisation and implementation” – “Идентифициране, приоритизиране и...
03 Май 2017

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Alt
От 26 до 28 април в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе международна конференция на тема „Транснационален обмен на административни модели и инструменти: възможности, ограничения и рискове“. Поводът на събитието е 20-та годишнина от създаването на катедра „Публична администрация“.    В последния ден на конференцията Институтът по публична...
27 Април 2017

ЗАПОЧНА ВНЕДРЯВАНЕТО НА CAF

Alt
    От 19 до 21 април 2017 г. се проведоха паралелно първите три обучения за внедряване на CAF в Националния осигурителен институт, Община Велико Търново и Столична регионална здравна инспекция.     В първата сесия пред ръководствата и служителите на тези администрации бяха представени проектът за внедряване на CAF в администрациите, очакваните...
26 Април 2017

Стипендии за професионално развитие в САЩ за български държавни служители

Alt
Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия за професионално развитие“Хюбърт Хъмфри” (с продължителност 10 месеца) за академичната 2018 – 2019 г. Крайният срок за кандидатстване е 1 септември 2017 г.   Подробна информация за конкурса можете да откриете в...
24 Април 2017

ГОДИШНА СРЕЩА НА ЛЕКТОРИТЕ НА ИПА

Alt
На 20 април се проведе Годишна среща на лекторите на ИПА, които ще реализират обученията по Каталог 2017.   Над 40 лектори се събраха в обновената учебна база на Института в Банкя.   Събитието бе открито от г-н Павел Иванов – изпълнителен директор на ИПА, който представи по-важните постижения през 2016 г. и новостите в каталог 2017.   Aнета Tушева,...
18 Април 2017

Е-бюлетин на ИПА - брой 1, 2017

Alt
В този брой на бюлетина можете  да прочетете повече за социалната отговорност в публична администрация. Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на ИПА в...
10 Април 2017

Следдипломна квалификация по Оценка на въздействието

Alt
На 7 април 2017 г. бе дадено началото на програма за следдипломна квалификация по Оценка на въздействието, разработена съвместно от Института по публична администрация и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Официалното откриване на програмата направиха доц. Татяна Томова, ръководител на катедра „Публична администрация“ и изпълнителният...
06 Април 2017

Конкурсът EPSA за 2017 г. е обявен. Краен срок за кандидатстване: 1 май 2017 г.

Alt
Стартира конкурсът за добри практики European Pubic Sector Award (EPSA) за 2017-та година. Престижната награда за публична администрация се организира от Европейския институт за публична администрация (ЕИПА/EIPA), с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Административните структури на всички държави членки на ЕС могат да кандидатстват в срок до 1 май, като...
28 Март 2017

Среща на CAF кореспондентите в Брюксел

Alt
На 23 март 2017 г. представители на ресурсния център по CAFна ИПА и на администрацията на МС взеха участие в поредната среща на CAF кореспондентите в Брюксел. На срещата беше направена оценка на проведената през ноември 2016 г. в Братислава среща потребителите на CAF. Участваха националните CAF кореспонденти от Словакия, Словения, Австрия, Италия, Норвегия, Естония,...
27 Март 2017

300 обучени ръководители и експерти по CAF

Alt
В периода 9 февруари – 16 март 2017 г. Националният ресурсен център по CAF на Института по публична администрация успешно приключи с обучението на 300 ръководители и експерти от държавната администрация на тема „Управление на качеството и внедряване на CAF“. Обучението се реализира по проект BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в...
17 Март 2017

Среща на експерти по електронно обучение

Alt
На 16 март в сградата на Института по публична администрация се състоя работна среща на експерти по електронно обучение в държавната администрация. В събитието участваха служители от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП, Националния институт по правосъдие и Института по...
15 Март 2017

Първите 16 администрации, които ще внедряват CAF

Alt
Списък с първите 16 администрации, които ще внедряват CAF по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   
14 Март 2017

Годишен доклад на ИПА за 2016 г.

Alt
В секция ЗА НАС е публикуван годишния доклад на Института по публична администрация за 2016 година.       
10 Март 2017

Одит и управление на качеството

Alt
На 10 март в Министерството на икономиката се проведе дискусионен форум на тема "Oдит и управление на качеството в държавната администрация". Форумът се организира от ИПА в съответствие с политиката за популяризиране и по-широко прилагане на системи за управление на качеството в администрацията.   На събитието присъстваха над 40 ръководители и експерти от звена...
10 Март 2017

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ "ОДИТ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Alt
На 10 март 2017 г. в залата на Министерството на икономиката от 9.30 до 13.30 часа ще бъде проведен Дискусионен форум „Одит и управление на качеството в държавната администрация“. На форума ще бъдат представени два инструмента, подпомагащи организационното развитие – CAF 2013 и ISO 9001:2015. Ще бъдат илюстрирани възможностите, които CAF 2013...
07 Март 2017

Стартираха обученията по Дейност 2 от проект "Работим за хората"

  На 6 март започна първото от серия обучения, свързани с подобряване капацитета на българската  администрацияза участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на Република...
24 Февруари 2017

Възможност за участие в семинар на тема „Stress management and Burnout prevention in the Public sector organisations”

Семинарът се организира от  Европейска академия за данъци, икономика и право  (European Academy for taxes, economics and lаw), предназначен е за държавни служители и ще се проведе от 18 до 19 май 2017 г. в Берлин, Германия. Регистрацията за участие в семинара става онлайн, чрез следния линк:...
09 Февруари 2017

Заключителна среща по проект на ИПА и ОИСР

Alt
  На 8.02.2017 г. се проведе Заключителна среща по проект „Подкрепа за разработване и изпълнение на програма за обучение и развитие в областта на обществените поръчки в България в контекста на Плана за действие...
08 Февруари 2017

Проведе се откриваща пресконференция по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

Alt
На 07.02.2017 г. в х-л Шипка, Институтът по публична администрация проведе пресконференция по повод старта на Проект № BG05SFOP001-2.002-0001-C01 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,...
03 Февруари 2017

Алтернативи на формалното обучение в държавната администрация

Alt
ИПА публикува доклад за резултатите от проекта „Алтернативи на формалното обучение в държавната администрация“, реализиран през 2016 г. Първата част на доклада представя резултатите от проучване на практиките на учене на работното място – тяхното...
31 Януари 2017

Магистърски програми за обучение на държавни служители в Република Корея

Република Корея чрез Корейския институт за развитие (KDI) и Училището за публична политика и управление (School of Public Policy and Management) предоставят възможност за едногодишно обучение в магистърска степен за български държавни служители по следните специалности: Магистър по публична дипломация - Master of Public Policy (MPP) Магистър по политика за развитие...
30 Януари 2017

Откриваща пресконференция по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

Alt
ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ   по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“   На 07.02.2017 г., вторник, от 10:00часа, в конферентната зала на х-л „Шипка“, гр. София, ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“...
30 Януари 2017

Конференция "Подготовка за Европейските предизвикателства"

На 26 януари 2017 г. в сградата на Министерски съвет се състоя конференция на тема „Подготовка за Европейските предизвикателства“, разглежданa в контекста на ангажиментите на България в ЕС.Събитието се проведе по повод на стартиралия в края на 2016 г. проект на Института по публична администрация (ИПА) - „Работим за хората“, чиято цел е развитие на...
17 Януари 2017

Публикуван е Каталог 2017

Alt
  На 16 януари Каталог 2017 бе одобрен от Програмния съвет на ИПА. Каталогът отговаря на потребностите на администрацията и на политиката за нейната модернизация.   Насочен е към всички професионални общности, работещи в държавните институции. В него са включени редица нови курсове и перспективни обучения, от които може да се възползвате.    Он-...
27 Декември 2016

ИПА стартира нов проект по ОП "Добро управление"

Alt
                                                                                               На 23.12.2016 г....
27 Декември 2016

Е-бюлетин на ИПА - брой 4, 2016

Alt
В този брой на бюлетина може да прочетете повече за приоритетите и постиженията на ИПА през 2016. Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на ИПА в...
16 Декември 2016

Възможности за обучение на държавни служители във Франция

Информираме ви, че българските държавни служители имат възможност да кандидатстват през 2017 г. за обучения във Франция, сред които престижни обучения, организирани от Национално висше училище по администрация (ENA), Национално висше училище по правосъдие (ENM), Национално висше училище по публични финанси (ENFIP). Повече информация можете да...
14 Декември 2016

Подбор на участници в Програма „Еразъм за публичната администрация“

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни и се провеждат в периода 6 – 16 юни 2017 г. За 2017 г. България разполага с 4 квоти за участие в...
09 Декември 2016

Рейтинг на учещите организации за 2016 г.

На 5 декември в клуб „Перото“ на НДК, заедно с церемонията по награждаване на добри практики в дейността на администрацията, ИПА обяви и рейтинг на учещите администрации за 2016 г.  Рейтингът е определен въз основа на онлайн самооценка по показатели за учеща организация, проведена сред повече от 60 централни и териториални администрации, които предстои да...
07 Декември 2016

ИПА награди участниците в конкурса за добри практики за 2016 г.

Alt
ИПА награди участниците в конкурса за добри практики за 2016 г.             „Добрите практики са инструмент за споделено учене от опита на другите.“ С тези думи изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов откри поредната годишна церемония за награждаване на добри практики в...
05 Декември 2016

Български експерти участваха в програма „Еразъм за публичната администрация“

  В периода 15-25 ноември 2016 г. служители от Mинистерството на образованието и науката и от Mинистерството на туризма  участваха в поредното издание на програма „Еразъм за публичната администрация”. Програмата на Европейското училище по администрация (EUSA) е предназначена за държавни служители и представлява комбинация от обучение и практически стаж в...
02 Декември 2016

Специализиран брифинг относно Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.

На 1 декември в резиденция Бояна се проведе специализиран брифинг за главните секретари на министерствата относно Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.   Брифингът беше открит от Яна Дочева, заместник-директор на Националния център за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС. Лектори бяха представители на Генералния...
22 Ноември 2016

Списък с първите 16 администрации, които ще внедряват CAF

  Списък с 48 администрации, които ще внедрят CAF   Списък с 48 централни и териториални организации, в които ще бъде въведен модела CAF, по една от дейностите на проекта „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, с бенефициент Института по публична администрация, изпълняван с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „...
22 Ноември 2016

Обучение на консултанти по въвеждане на CAF

Alt
                                                                        В периода 16-18 ноември 2016 г. в гр. Пазарджик се проведе първата част на специализирано обучение за...
18 Ноември 2016

Мениджър за един ден в ИПА

Институтът по публична администрация взе участие в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Мениджър за един ден“. Така, на 17 ноември имахме удоволствието да приемем в екипа си две мотивирани и амбициозни млади дами. Изпълнителен директор на Института беше Теодора Христова, студентка трети курс, специалност публична администрация в Софийски университет „Свети...
10 Ноември 2016

Трета есенна академия "Реформите в публичната администрация в огледалото на публичния мениджмънт"

Alt
В края на октомври катедра „Публична администрация“ на УНСС, с подкрепата на Института по публична администрация, организира третата есенна академия „Реформите в публичната администрация в огледалото на публични мениджмънт“. Участие в академията взеха университетски преподаватели, представители на държавни институции и експерти от неправителствения сектор. На...
09 Ноември 2016

Мениджър за един ден в ИПА

Alt
Институтът по публична администрация се присъедини към инициативата "Мениджър за един ден" 2016, организирана от Джуниър Ачийвмънт България. Целта на инициативата е да се даде възможност на студенти и ученици за ранно кариерно ориентиране и придобиване на ценни умения за бъдещия им професионален път!   Очакваме заинтересовани и  мотивирани млади хора за...
09 Ноември 2016

Годишна среща на ръководители и експерти по административно обслужване

Втората Годишна среща на ръководители и експерти по административно обслужване се проведе на 28.10.2016 г. в Министерския съвет.   Годишната среща беше организирана от Института по публична администрация съвместно с дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет. В срещата взеха участие представители на централната и териториалната...
21 Октомври 2016

Събитие на ИПА е сред водещите новини на МОФ

Alt
На интернет сайта на Международната организация на франкофонията (МОФ) е публикувана информация за проведената на 13 октомври 2016 г. Годишна среща на франкофоните в държавната администрация на тема „ Успешна подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС“.   МОФ дава висока оценка на ИПА за перфектната организация и качеството на програмата на...
20 Октомври 2016

ИПА ще партнира в проект на ЕК за Туркменистан

Alt
На 17 октомври 2016 г. в Брюксел бе дадено началото на четиригодишен международен проект за „Подкрепа за изграждане на капацитет на публичната администрация в Туркменистан“ –DCI-ASIE/2013/024—820. Проектът е възложен от Европейската комисия и ще се управлява от международната компания Human Dynamics в партньорство с ИПА и...
13 Октомври 2016

Излезе брой 3 на е-бюлетина на ИПА за 2016 година

Този брой на бюлетина е посветен на ученето на работното място. В него можете да прочетете за опита на Европейската комисия, ГД „ОХРАНА“ на Министерство на правосъдието  и др. организации, които прилагат алтернативи на формалното обучение в своята практика. Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на ИПА в ...
12 Октомври 2016

Конкурс за добри практики

Институтът по публична администрация открива процедура за кандидатстване в годишния конкурс за добри практики в дейността на администрацията за 2016 г. Темите на конкурса са следните: Оптимизиране на работни процеси; Ангажиране и задържане на служителите; Открито управление. Всички административни структури, желаещи да участват в конкурса за добри практики следва...
12 Октомври 2016

Стартират обученията за функционална група 6 от Екипа на Председателството на Съвета на ЕС

На 17 октомври 2016 г. Институтът по публична администрация стартира обученията на тема „Същност на Председателството на Съвета на ЕС“ за функционална група 6 (експерти по политики) от Екипа на Председателството. Изпълнителният директор на Института г-н Павел Иванов ще открие официално обученията и ще произнесе приветствено слово.Обученията целят да...
05 Октомври 2016

Видео-лекция, посветена на подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС

Alt
  На 30 септември 2016 г. Институтът по публична администрация организира втората лекция от Цикъла видео-лекции на тема „Подготовка и осъществяване на председателството, погледнато от ъгъла на едно постоянно представителство“. Мероприятието се проведе в партньорство с Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт (ESFAM) и се реализира с любезното...
03 Октомври 2016

Въвежда се онлайн оценка на обученията в ИПА

Alt
От началото на октомври 2016 г., в изпълнение на своята политика за социална отговорност, ИПА  въвежда онлайн оценка на проведените обучения. С тази нова практика се цели оптимизиране на процеса на оценка чрез съкращаване на разходите за отпечатване на анкетни карти и спестяване на времето за обобщаване на попълнените анкети.   Използваната досега анкета за...
28 Септември 2016

Националната програма за обучение на Eкипа на председателството започна

Alt
Днес, 28 септември 2016 г., вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева откри официално първото обучение за Екипа на Председателството на тема „Практически аспекти на Председателството на Съвета на ЕС“ в Дома на Европа.  Госпожа Кунева анализира наличния капацитет и...
21 Септември 2016

ИПА публикува нова книга по комуникативни умения

Alt
ИПА публикува новата книга на доц. Веселина Пеневска - „Основни комуникативни умения“, която е полезно помагало за курсистите на ИПА и всички служители от държавната администрация, които имат желание и потребност да се самоусъвършенстват.     "Начинът, по който...
20 Септември 2016

Обучение за обучители по обществени поръчки по проект "Подкрепа за разработване и прилагане на програма за обучение и развитие на обществените поръчки в България в контекста на Плана за действие по предварителните условия на ЕСИФ"

Alt
В периода 12 – 16 септември 2016 г. се проведе обучение за обучители по обществени поръчки в рамките на проект „Подкрепа за разработване и прилагане на програма за обучение и развитие на обществените поръчки в България в контекста на Плана за действие по предварителните условия на ЕСИФ“. Проектът се изпълнява от ОИСР и е финансиран от Европейската комисия.  ...
20 Септември 2016

Възможност за обучение по линия на Сингапурската програма за сътрудничество

Министерството на външните работи на Сингапур съвместно с Училището по публична администрация (Civil Service College) на страната организират курсове за държавни служители от държави, включени в Сингапурската програма за сътрудничество. Министерството на външните работи на България и дирекция „Азия, Австралия и Океания“ са определени за национален координатор по...
19 Септември 2016

България с две допълнителни квоти по Програма Еразъм за публичната администрация за 2016 г.

Alt
В периода 15 – 25 ноември 2016 г. двама представители на Министерството на образованието и науката и на Министерството на туризма ще вземат участие в програма Еразъм за публичната администрация на Европейското училище по администрация (EUSA). Участниците са избрани сред служители на министерства, които до момента не са излъчвали свои участници в Програмата. Годишната...
15 Септември 2016

ИПА започва изпълнение на проект по ОПДУ за въвеждане на CAF в 48 администрации

С договор от 15 септември 2016 г. между ИПА и ръководителя на УО на ОПДУ на Института се предоставя безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05SFOP001-2.002-001 с наименование „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“ и срок за изпълнение до 31.12.2018 г.   Общата стойност на...
14 Септември 2016

Първата лятна академия за млади лидери е в ход

Alt
"Развитието на младите служители е изключително важно за съвременната администрация!" - с тези думи изпълнителният директор на ИПА Павел Иванов даде началото на първата Лятна академия за млади лидери в държавната администрация. Академията се провежда в периода 12-15 септември 2016 г. Официален гост на събитието бе господин Андрей Новаков, член на Европейския...
13 Септември 2016

Обучение за обучители по обществени поръчки

Alt
  На 12 септември 2016 г. стартира обучение за обучители по обществени поръчки в рамките на съвместен проект на ИПА и ОИСР „Подкрепа за разработване и прилагане на програма за обучение и развитие на обществените поръчки в България в контекста на Плана за действие по предварителните условия на ЕСИФ“. Обучението обхваща широк кръг от теми от планиране, анализ на...
09 Септември 2016

Оферти за обявената обществена поръчка на ИПА „Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на Република България“

На 9 септември 2016 г. в сградата на Института по публична администрация (ИПА) бяха публично отворени офертите на кандидатите по откритата процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на Република...
04 Август 2016

Подбор на кандидати за японска магистърска програма “Young leadership programme“

Институтът по публична администрация, открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за магистърска програма “Young leadership programme“. Програмата се организира от  университета GRIPS (Graduate Institute for Policy Studies) и Посолството на Япония в Република България.   Целева група са служители с изявен лидерски потенциал и най-малко 3...
02 Август 2016

Възможности за обучение в ENA и ENM

Френският институт отваря процедура за подбор на кандидати в обучения на Висшето училище по администрация (ENA) и Националният институт по правосъдие на Франция (ENM). Българските държавни служители ще могат да кандидатстват за обученията включени в приложените по-долу информационни брошури.   Обученията обхващат широк кръг от теми - от дипломация, комуникация,...
27 Юли 2016

Възможност за обучение в чужбина в областта на ЕСИФ

Обучителната организация European Academy for Taxes, Economics and Law представя възможност за участие в 2 обучителни семинара за периода 22-26 август 2016 г.   -          EU Funds Policies, Regulations and Management: First Experiences in the Programming Period 2014-2020 (22 – 23 август 2016 г.), Берлин, Германия -...
25 Юли 2016

Възможност за обучение по магистърска програма за държавни служители в ESFAM

Alt
На вниманието на франкофоните в държавната администрация: Предоставяме Ви информация за възможностите за обучение – магистърска програма за държавни служители във Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт (ESFAM). В случай на въпроси – за контакт от ИПА: Кристина Андреева тел. 02/940 25 61; имейл:...
07 Юли 2016

Европейската комисия обяви началото на процедурата по подбор за участие в Програмата за националните експерти на професионално обучение през 2017 г.

Европейската комисия обяви началото на процедурата по подбор за участие в първата сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение в ЕК и ЕСВД през 2017 г.   Това са т. нар. „структурни стажове“, които дават възможност на експерти от администрацията на държавите членки да добият краткосрочен опит за методите на работа институциите...
05 Юли 2016

Излезе брой 2 на е-бюлетина на ИПА за 2016 година

Този брой на бюлетина е посветен на електронното обучение. В него може да прочетете за опита на ИПА, НАП и НИП в развитието на тази форма на обучение в българската администрация.   Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на ИПА в секция Публикации.
23 Юни 2016

ИПА участва в международна конференция за лидерството

В периода 16-19 юни 2016 г. в Китен се проведе Международна научна конференция на тема „Лидерство и организационно развитие“, организирана от  Университетския център за управление на конфликти и организационни изследвания към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. По време на конференцията бяха представени актуални изследвания и тенденции в трудовата...
20 Юни 2016

Информационната система на ИПА е отворена за електронно въвеждане и подаване на заявки за обучения за периода септември-декември 2016 г.

Важно!От 20.06.2016 г. информационната система на ИПА  е отворена за  електронно въвеждане и подаване на заявки за обучения за периода септември-декември 2016 г.  Поради голям интерес към обученията по обществени поръчки и АПК, ИПА дава възможност на администрациите да заявяват обучения за периода...
16 Юни 2016

ИПА ще стартира внедряването на CAF в 48 администрации по проект

Alt
През периода март – април 2016 г. 85 администрации заявиха своя интерес за включване в проекта.   Комисия с представители на ИПА и Администрацията на Министерския съвет определи  критериите за избор, селектира...
16 Юни 2016

Двуезична магистърска програма по European Legal Studies на ЕИПА в Люксембург 2016/2018

Alt
Европейският институт по публична администрация (ЕИПА) представя възможност за обучение на държавни служители по линия на магистърската програма Master of European Legal Studies - MELS Online, която се организира от Европейския център за адвокати и съдии на ЕИПА в Люксембург, съвместно с университетът Лоран – „The University of Lorraine: the European University...
14 Юни 2016

Български експерти участваха в програма „Еразъм за публичната администрация“

Alt
В периода 1-12 юни представители на МТСП и МОСВ участваха в поредното издание на програма „Еразъм за публичната администрация” и посетиха институции на ЕС в Брюксел, Страсбург и Люксембург. Програмата на Европейското училище по администрация (EUSA) представлява практически стаж за държавни служители в рамките на 12 дни, който включва лекции, посещения на място и...
07 Юни 2016

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Alt
Институтът по публична администрация организира Лятна академия за млади лидери от държавната администрация. Лятната академия е краткосрочно практическо обучение на 30 млади държавни служители от централната и териториалната администрация. В рамките на 4 дни участниците ще преминат през интензивно обучение за лидери и ще усвоят основни умения, които са необходими за...
26 Май 2016

Възможност за специализация в САЩ за изследователи

Европейският институт към университета в Цюрих (EIZ) и Държавният секретариат за образование, научни изследвания и иновации (SBFI) в Швейцария осигуряват две изследователски стипендии в Woodrow Wilson Center(WWC) във Вашингтон, Съединени американски щати, в...
25 Май 2016

Участие на ИПА в международна конференция „Право и Интернет"

Центърът по юридически науки при Бургаския свободен университет организира научна конференция - "Право и Интернет" в периода 21-22 май 2016 г. В конференцията участваха изследователи, преподаватели и професионалисти от 4 различни държави. Най-голям интерес предизвикаха докладите свързани с темата за електронното гласуване, развитието на електронното управление и...
19 Май 2016

Възможност за обучение по програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество

Посолството на Индия предоставя възможност за обучение на държавни служители по линия на програмата на индийското правителство  за техническо и икономическо сътрудничество – ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) за периода 2016 – 2017 година. Обученията обхващат следните тематични области: ·...
19 Май 2016

Обучения във Висшето училище на франкофонията по администрация и управление: ESFAM

Висшето училище на франкофонията по администрация и управление: ESFAM (École Supérieure de la Francophonie pour l'Administration et le management) предлага на вниманието на държавните служители –франкофони възможности за обучение в няколко направления на френски език:   1.      Магистърски...
18 Май 2016

VIII-ма годишна среща на специалистите по човешки ресурси

Поредната Годишна среща на специалистите по човешки ресурси се проведе в периода 12-14 май в Благоевград. В нея участваха над 100 ръководители и експерти от звената по човешки ресурси в централната и териториалната администрация, преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“, представители на дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС и HR експерти от корпоративния...
12 Май 2016

Публична лекция за Ротационното председателство на Съвета на ЕС в УНСС

Българското председателство на Съвета на ЕС е уникален шанс за страната да покаже способността си да изпълнява своите ангажименти към Съюза в рамките на принципите и приоритетите на Общността като цяло. Около това мнение се обединиха посланикът на Република Франция в България г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов и членът на...
26 Април 2016

Магистърски програми за обучение на държавни служители в Република Корея

Република Корея чрез Корейския институт за развитие (KDI) и Училището за публична политика и управление (School of Public Policy and Management) предоставят възможност за едногодишно обучение в магистърска степен за български държавни служители по следните специалности: -  Master of Public Policy (MPP) -  Master of Development Policy (MDP) Програмата Master...
21 Април 2016

Видео-лекция за Българското председателство на Съвета на ЕС / Vidéoconférence pour la Présidence bulgare du Conseil de l’Union européenne

Alt
На 14 април 2016 г. във Френски институт в гр. София, ИПА организира видео-лекция на тема „Визия в перспектива за Българското председателство на Съвета на ЕС: Федерална Европа или многостепенна Европа?“, водена от лектора г-н Мишел Ерманс - професор по геополитика и киберполитика в Университета на Лиеж (Белгия). На лекцията присъстваха участници от различни държавни...
11 Април 2016

Излезе брой 1/2016 на електронния бюлетин на ИПА

Alt
Фокус на броя е темата за социалните мрежи като средство за комуникация в държавната администрация. В интервю по темата, заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин споделя виждането си за навлизането на социалните мрежи в работата на МТСП. Като най-голямо предизвикателство той...
01 Април 2016

Възможност за участие в международна конференция

От 5-ти до 8-ми септември 2016 г. в Гимараеш, Португалия ще се проведе 15–та Международна конференция за е-правителството, организирана от International Federation for Information Processing, в която могат да участват студенти и докторанти.   Инициативата не се координира от ИПА.   За повече информация: вижте...
28 Март 2016

ИПА организира информационен ден за студенти от водещи университети

Alt
На 25 март 2016 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се състоя среща между студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство, Стопанската академия „Д. Ценов“, Технически университет Габрово, Нов български университет, Югозападен университет "Неофит Рилски", представители на Института по публична...
23 Март 2016

Среща за обмяна на опит за обучения за Председателството на Съвета на ЕС с представители на Република Словакия

Alt
На 22 март 2016 г. се състоя среща между представители на Република Словакия и представители на Института по публична администрация, Дипломатическия институт и администрацията на МС за споделяне на опита в обученията на Екипа за Председателството на Съвета на ЕС. „Обучителната програма за подготовка на държавните служители за Ротационното...
22 Март 2016

Първа среща с лекторите на ИПА 21 март 2016 г. Резултати

Alt
На 21 март 2016 г. в резиденция „Бояна“ се проведе първата Годишна среща на лекторите на ИПА. На нея присъстваха 70 лектори, които са повече от половината от целия лекторски екип на Института за реализиране на обученията по Каталог 2016. За останалите лектори, които нямаха възможност да присъстват на срещата, тя беше излъчена онлайн чрез интернет страницата на...
21 Март 2016

Среща с лекторите по Каталог 2016

На 21.03.2016 от 15:00 - 18:00 часа ще се излъчва среща с лекторите на ИПА. Срещата може да се наблюдяваме от тук
15 Март 2016

Нов Устройствен правилник на ИПА

С Постановление на Министерски съвет № 44 от 2 март 2016 г. е приет нов Устройствен правилник на ИПА.
07 Март 2016

Среща със студенти от ВСУ

Alt
Какво прави Институтът по публична администрация (ИПА)? Това беше темата на срещата между служители на ИПА и студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, която се проведе на 7 март 2016 г. в ИПА. Срещата е част от посещение на студенти от магистърските програми „Европейска администрация и мениджмънт“  и „Управление на проекти,...
29 Февруари 2016

„Пет елемента от пъзела на модерната администрация“

Alt
Как да стимулираме реформи на база на добрия опит? Това беше мотото на семинара „Пет елемента от пъзела на модерната администрация“, който се организира от ИПА в сътрудничество с Европейската комисия, Европейския институт по публична администрация и администрацията на Министерския съвет. Това е първото събитие в България за представяне на сборника на...
29 Февруари 2016

Стартира проект между ИПА и ОИСР за разработване на програма за обучение в областта на обществените поръчки

На 24.02.2016 г. се проведе Встъпителна среща по проект между Института по публична администрация (ИПА) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за разработване на програма за обучение в областта на обществените поръчки. Проектът се осъществява с подкрепата на Европейската комисия.   На срещата присъстваха г-н Марек Теплански, заместник-...
23 Февруари 2016

Гражданските измерения на българското председателство на Съвета на ЕС- 2018

Alt
Изпълнителният директор на ИПА взе участие в публична дискусия за гражданските измерения на българското председателство на ЕС през 2018 г. Събитието се организира от сдружение „Политики за развитие“. Дискусията бе открита от г-жа Меглена Кунева, вицепремиер по координация на европейските политики и институционалните въпроси, Н. Пр. Том ван Орсхот, Посланик на...
17 Февруари 2016

Работна среща за новата информационна система на ИПА

Alt
С цел представяне на новата информационна система на ИПА и правилата за работа с нея, на 17 февруари 2015 г. Институтът по публична администрация проведе среща с близо 40 служители от звена по човешки ресурси от централни и териториални администрации. Срещата се състоя в зала на Института по правосъдие към ВСС. Тя беше открита от изпълнителния директор на ИПА г-н...
03 Февруари 2016

Информация за преместване на сървъра с информационната система

Достъпът до информационната система на Института е възстановен.
21 Януари 2016

Публикуван е новият Каталог 2016 за обучения в държавната администрация

Alt
Под надслов „Насърчаваме доброто управление“,  Институтът по публична администрация  представя на Вашето внимание Каталог за 2016г.  С него ИПА отговаря на потребностите от обучение в държавната администрация и активно съдейства за справяне с предизвикателствата в публичното управление в България. Каталогът ще откриете...
21 Януари 2016

Проект на Постановление на Министерския съвет за Устройствен правилник на Института по публична администрация /ИПА/

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Устройствен правилник на ИПА е свързан с изпълнението на Концепцията за укрепване на ИПА 2014-2016 (Концепцията), Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020, Пътната карта за изпълнение на стратегията и Плана за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за...
12 Януари 2016

Нови изисквания ИПА

Уважаеми колеги, От началото на 2016 година Институтът по публична администрация започва да работи с нова информационна система за управление на обучението. Във всяка заявка за обучение за професионално развитие има задължителни за попълване полета - ЕГН, телефон и e-mail на курсиста. ИПА е регистриран като администратор на лични...
11 Декември 2015

Годишна среща на ръководители и експерти, работещи по проекти, съфинансирани от Европейския съюз

На 8-ми декември 2015 г. Институтът по публична администрация организира Годишна среща на ръководители и експерти, работещи по проекти, съфинансирани от Европейския съюз. Срещата беше фокусирана върху подобряването на административния капацитет на управляващите, сертифициращите и одитиращите органи и бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ...
10 Декември 2015

ИПА връчи награди за добри практики за 2015 г.

Alt
Институтът по публична администрация организира за втора поредна година среща за споделяне на добри практики и награждаване на участниците в Конкурсите за иновативни практики в доброто управление и за иновативни е-решения и практики.Тя се състоя  на 8-ми декември в сградата на Европейската комисия в гр. София. До 15 октомври 2015 г. в ИПА бяха подадени общо 17...
08 Декември 2015

Конференции по програмата на Международната организация по франкофония (Conférences dans le cadre le programme de l'Organisation internationale de la Francophonie)

Alt
Както продължение на франкофонските инициативи за 2015 г., на 24 и 25 ноември ИПА проведе цикъл от конференции:     Видео-конференция на тема: „Добро управление в перспективата на Председателството на България на Съвета на ЕС Конференция на тема: „Навременна подготовка за Председателството на България на Съвета на ЕС“...
26 Ноември 2015

Международен курс на ИПА на тема „Влияние и стратегии за лобиране в ЕС“

Alt
Институтът по публична администрация съвместно с Националното висше училище по администрация на Франция (ЕNA) и в партньорство с Френския институт проведе международния курс „Влияние и стратегии за лобиране в ЕС“ на 19-20 ноември 2015 г. във Френския институт в София.   Лобирането и стратегиите за въздействие са...
20 Ноември 2015

КОНФЕРЕНЦИЯ: „СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

На 20 май 2015 г. Институтът по публична администрация проведе първата национална конференция на тема „Прилагане на системи за управление на качеството в българската държавна администрация“ в гр. София, резиденция Бояна.   Темата на конференцията е тясно свързана с новата Стратегия за развитие на държавната администрация в България 2014-2020,...
20 Ноември 2015

Европейски Дата Форум (EDF2015), 16-17 ноември 2015 г.

Alt
             В периода 16 – 17 ноември 2015 г., под егидата на ротационното председателство на Европейския съюз от Люксембург, се проведе Европейският  дата форум.  Форумът е годишна среща на представители на индустрията, академичните среди и публичната администрация за обсъждане на предизвикателствата и възможностите за...
19 Ноември 2015

Стратегии за влияние и лобиране в ЕС (Stratégies d’influence et de lobbying dans l’Union européenne)

Alt
На 18 ноември 2015 г. ИПА проведе семинар на тема „Стратегии за влияние и лобиране в рамките на ЕС“, предназначен за държавни служители-франкофони. Обучението е първото франкофонско мероприятие по проект „Национални франкофонски инициативи“ за 2015 г. по програмата на Международната организация по франкофония “Френският език в международните...
16 Ноември 2015

ИПА открива процедура за подбор на участници в Програма „Еразъм за публичната администрация“

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация(EUSA) в Брюксел. Процедурата за кандидатстване за зимния семестър на програмата (март 2016 г.) е с краен срок 27 ноември 2015 г. ...
21 Октомври 2015

Обучения за Екипа на Председателството на ЕС

Alt
В периода 13-16 октомври близо 100 служители от държавната администрация преминаха специализирано обучениена тема „Успешна подготовка за председателството на Съвета на Европейския съюз“. Участниците бяха подбрани сред...
08 Октомври 2015

Служители в държавната администрация и дипломати ще преминат специализирани курсове по и на френски език

Министерският съвет одобри проекта на Меморандум за партньорство с Международната организация на франкофонията (МОФ) и правителствата на България, Албания, Армения, Хърватия, Египет, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Румъния, Словения. Меморандумът е във връзка с проект „Национална франкофонска инициатива 2015-2018” в рамките на програмата „Френският език в...
08 Октомври 2015

Павел Иванов ще представлява България в ЕИПА

Изпълнителният директор на Института по публична администрация Павел Иванов ще бъде представителят на България в Борда на директорите на Европейския институт по публична администрация (ЕИПА).   Правителството определи за заместник на Павел Иванов в ЕИПА Антон Герунов – началник на политическия кабинет на вицепремиера по коалиционната политика и държавната...
08 Октомври 2015

ИПА въвежда Общата рамка за оценка

Институтът по публична администрация започна внедряването на Общата рамка за оценка (CAF) във версията, която е предназначена за сектор Образование. Това е инструмент за цялостно управление на качеството в администрацията, който е разработен с подкрепата на Европейския институт по публична администрация в Маастрихт и се прилага от 2000 г.  Очаква се...
07 Октомври 2015

Заключителна конференция по проект на ИПА

Alt
На 09 октомври 2015 г. в зала „Анел“, хотел Анел в гр. София ще се проведе заключителна конференция по проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление ” с номер на договор за безвъзмездна финансова помощ № С13-22-1/16.04.2014. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен на 16...
07 Октомври 2015

Над 130 държавни служители завършиха е-курсове на ИПА

Alt
В края на септември завършиха последните електронни курсове на ИПА, планирани в рамките на проект по ОПАК „Изграждане на капацитета на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление“.  Над 150 държавни служители се включиха в осемте е-курса:   ·         “...
07 Октомври 2015

Стажант-изследователи в Института по публична администрация

Конкурс за стажанти– изследователска дейност в Института по публична администрация   Институтът по публична администрация (ИПА) обявява конкурс за двама стажанти по граждански договор за изследователска дейност в областта на управлениетои публичната...
24 Август 2015

Електронен бюлетин на ИПА

Alt
В секция Публикации е публикуван първи брой на електронния бюлетин на ИПА. Бюлетинът е периодично издание за разпространение на иновации в административната дейност, информация за предстоящи събития на ИПА и др. Първият брой на бюлетина е посветен на Инициативата за отворени данни в държавната...
21 Август 2015

Нови издания на ИПА

Alt
Излязоха от печат четири нови издания на ИПА, представящи резултати от изследвания по ключови въпроси на модернизирането на администрацията.     ·         Отворени данни и прозрачно...
20 Август 2015

Бюлетин с обявените свободни позиции в институциите на ЕС за периода 13-20 август

Alt
I. КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ 1.      Командировани национални експерти в Европейската агенция по отбрана Европейската агенция по отбрана обявява 7 свободни позиции за командировани национални експерти. Наименование на позициите на английски език: -  ...
19 Август 2015

Интервю с Антон Герунов, началник на политическия кабинет на Заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация

Alt
В последно време темата за отворените данни бе широко дискутирана. В тази връзка бихте ли пояснили какъв е реалният двигател на инициативата за отворени данни? Защо е важно в България да се публикуват данни в машинночетим формат?    Данните са все по-важен стратегически актив за държавата. Те са необходими за взимане на информирани решения...
19 Август 2015

Отчет на ИПА за първото полугодие на 2015 г.

Институтът по публична администрация е създаден за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в държавната администрация и има водеща роля в обучението на служителите от всички нива на администрацията. Резултатите от дейността му през първото шестмесечие на 2015 г. са представени по следните основни дейности:  ...
18 Август 2015

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА ЕС

Свободни позиции в институции и органи на Европейския съюз, публикувани в периода 1-12 август  2015 г.   I. КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ Няма обявени позиции. II. СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННИ ДОГОВОРИ 1.   ...
24 Юли 2015

Второ публично обсъждане на проект на Бялата книга

Alt
На 24 юли 2015 г. в „Гранд хотел София“, с участието на повече от 70 представители на централната и местната администрация, се проведе второто публично обсъждане на Бялата книга: „ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: ПОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ“, разработена по проект на ИПА. След краткото представяне...
14 Юли 2015

Обмен на добри практики между НАЦИД България и CIEP Франция

През 2014 г. Националният център за информация и документация (НАЦИД) печели награда за добра практика в категория „Добро управление“ за Въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни....
10 Юли 2015

Конференция за второ публично обсъждане на Бяла книга „ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: ПОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ“

Проектът на Бялата книга ще бъде обсъден на конференция, която ще се проведе на 24 юли 2015 г. от 9.00 часа в зала София на „Гранд хотел София“, намиращ се на ул. „Гурко“ 1. Прилагаме програмата за събитието и проекта на Бялата книга за запознаване. ...
10 Юли 2015

Въпросник за проучване виждането на служителите в администрацията за по-добро управление и изпълнение

Изследването се прави във връзка с разработването на БЯЛА КНИГА: „ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: ПОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ“. Въпросникът се попълва от администрациите, които са включени в извадката за това изследване. До селектираните администрации е адресирано специално писмо от изпълнителния директор на ИПА. ...
09 Юли 2015

Бенчмаркинг срещи в Лондон – награда за добра практика

В края на юни 2015 г. служители от Националния осигурителен институт участваха в практически бенчмаркинг в Департамента за работа и пенсии (Department for work and pensions) в Лондон. Тази работна визита беше награда за номинираната в конкурс на ИПА за 2014 г. добра практика на НОИ „Е-обмен между НОИ и Агенция по заетостта“, реализирана от екип с...
02 Юли 2015

Изследване за управление на качеството в държавната администрация

Излезе от печат книжка с резултатите от изследване на тема „Системи за управление на качеството в държавната администрация“. Това е първото от общо пет издания, чрез които ИПА ще популяризира резултатите от изследвания по актуални въпроси на административната реформа. Изследванията са осъществени в рамките на проект на института по ОПАК....
23 Юни 2015

Форум: Бяла книга „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения“

На 23 юни в „Гранд хотел София“ беше проведено първото публично обсъждане на Бяла книга „ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ: ПОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ“.  На обсъждането присъстваха представители на ИПА, изпълнителя по проекта, представители от различни звена и нива на администрацията....
23 Юни 2015

Кръгла маса „Отворено управление“

Alt
На 17 юни 2015 г. в зала Триадица на резиденция Бояна се проведе Кръгла маса на тема „Отворено управление“ с международно експертно участие от Франция и Испания. Събитието бе организирано от Института по публична администрация с цел обмяна на опит и среща с международни експерти в областта на отворените данни, електронното и доброто управление. Домакин на...
16 Юни 2015

Конференция за представяне на резултатите от изследване „Административно обслужване на населението в България“

На 16 юни 2015 г. в „Гранд хотел София“ се проведе конференция на тема „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ“, в рамките на проект на Института по публична администрация. На конференцията бяха представени проучените добри практики на Чехия, Германия и Италия по изграждане на центрове за комплексни административни услуги....
16 Юни 2015

Конференция за представяне на резултатите от изследване „Европейски практики в доброто управление на административната дейност“

На 15 юни 2015 г. в „Гранд хотел София“ се проведе конференция на тема „ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ В ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ“, в рамките на проект на Института по публична администрация. На конференцията бяха представени проучените принципи за добро управление в различни европейски и световни институции, добри практики от...
04 Юни 2015

Конференция „Отворени данни и прозрачно управление“

На 2.06.2015 г. в ,,Гранд Хотел София“ се проведе конференция за представяне на резултати от извършено изследване: „Отворени данни и прозрачно управление“. Бяха представени добри и иновативни практики за прозрачно и отговорно управление, включени в плановете на Обединено Кралство, Финландия, Дания, Испания, Гърция, Латвия, Естония, Хърватия,...
29 Май 2015

Въпросник за изследване на ефективността на системите за заплащане и оценка на изпълнението на служители в държавната администрация

Уважаеми колеги, Въпросника във връзка с провежданото изследване на ефективността на системите за заплащане и оценка на изпълнението на служители в държавната администрация, което се прави по проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, по...
28 Май 2015

Kонференция на тема „Отворени данни и прозрачно управление”

На 2 юни 2015 г. ИПА организира конференция на тема „Отворени данни и прозрачно управление”, на която ще се представят резултатите от проведено изследване в рамките на проект на института.   Конференцията ще се проведе в  „Гранд хотел София“, ул. Гурко 1   Може да заявите Вашето участие на адрес...
25 Май 2015

Конференция по управление на качеството

На 20.05.2015 г. в Резиденция „Бояна“, гр. София се проведе конференция за представяне на резултати от извършено изследване: „Системи за управление на качество в държавната администрация“. В конференцията участие взеха общо 82 представители на централната, териториалната, областната и общинската администрации. Изследването има за цел да идентифицира кои инструменти...
25 Май 2015

Обучение по поръчка на тема „Държавни помощи“

На 19 май 2015 г. в гр. Пловдив се проведе специализирано обучение на тема „Прилагане на режими по държавни помощи“. В обучението участваха 42 служители на общинска администрация Пловдив от ключови отдели и дирекции, свързани с прилагането на режимите по държавни помощи. Обучението бе експертно подкрепено от дирекция „Държавни помощи и реален сектор...
19 Май 2015

Годишна среща на специалистите по човешки ресурси

От 13 до 15 май 2015 г. в гр. Хисаря се проведе традиционната Годишна среща на специалистите по човешки ресурси. В нея участваха над 80 ръководители и експерти от централната и териториалната администрация. При откриването на срещата участниците бяха приветствани от изпълнителния директор на ИПА доц. Георги Манлиев и от кмета на община Хисаря г-жа Пенка Ганева, която...
30 Април 2015

Магистърско обучение в Южна Корея

Корейският институт за развитие (KDI school) предоставя стипендии за държавни служители за обучение в магистърски програми по публични политики и политика на развитие. Корейският институт поема разходите за самолетни билети, таксата за обучение и месечна стипендия. Необходимо е служителите да ползват английски език.   Краен срок за кандидатстване : 22 май 2015...
28 Април 2015

Конференция по управление на качеството в държавната администрация

Alt
На 20 май 2015 г. Институтът по публична администрация ще проведе първата конференция по управление на качеството в българската държавна администрация. Събитието стартира в 10.00 ч., в Резиденция Бояна, град София. На конференцията ще бъдат представени резултатите от извършено изследване за прилагане на системи за управление на качеството в...
23 Април 2015

Втора група от висши ръководители започна обучение по програмата "Управление, ориентирано към резултати"

На 22 април започна обучението на нова група от висши ръководители по модулната програма "Управление, ориентирано към резултати". Групата включва 20 главни секретари от министерства и агенции. До края на м. юни участниците ще преминат обучение по 4-те модула на програмата, единият от които ще се проведе в ирландския Институт по публична администрация в...
22 Април 2015

Пилотни обучения по „Лидерство за добро управление“

На 16-17 и 21-22 април 2015 г. в София се проведоха две пилотни обучения на тема „Лидерство за добро управление“. Обученията са предназначени за висши държавни служители и основен акцент в тях е ролята и отговорностите на ръководителите за  реализиране на Стратегията за развитие на държавната администрация „Работим за хората“. Близо 50...
07 Април 2015

График за обученията на ИПА за периода 15.04-10.07.2015г.

На 7.04.2015г. до всички администрации е изпратен график за обученията на ИПА за периода 15.04-10.07.2015г. Администрации, които не са получили този график, могат да сигнализират на тел. 02/940 29 57.
30 Март 2015

Годишен форум на специалистите по държавните помощи

Alt
На 26 март 2015 г. в зала Триадица на Резиденция Бояна, Институтът по публична администрация, съвместно с Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ към Министерство на финансите, организира и проведе  „Годишен форум на специалистите по прилагане на държавните помощи“. Участие взеха над 60 експерти от 28 централни и териториални...
19 Март 2015

Публикувано е съобщение за отваряне на ценови оферти в Профил на купувача по обществена поръчка „Доставка и инсталация на хардуерна платформа за виртуализация и софтуер за нея”

На 23.03.2015 г., в 17.30часа, в административната сграда на Института по публична администрация на адрес гр. София, ул. „Сердика” № 6-8, ет. 6в заседателна зала, Комисията, назначена със Заповед № ОПАК 09-26/27.02.2015 г. на изпълнителния директор на ИПА, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на...
10 Март 2015

Среща със студенти от Варненския свободен университет

На 9 март 2015 г. в ИПА се проведе среща между представители на Института и студенти от  Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. В нея участваха 21 студенти от магистърски програми „Европейска администрация и мениджмънт“  и „Управление на проекти, финансирани по фондове на ЕС“. Служителите на ИПА представиха...
09 Март 2015

Пилотни обучения в България за Европейския инструмент за качество (CAF)

Институтът по публична администрация (ИПА) ще проведе първото пилотно обучение за Европейския инструмент за качество в публичната администрация CAF на 10-12 март 2014 г. в София. Курсът ще бъде официално открит от г-н Георги Манлиев, изпълнителен директор на...
06 Март 2015

Годишна среща по административно обслужване

На 6 март 2015 г. в Парк-хотел „Москва“ се проведе Годишна среща на ръководители и експерти в административното обслужване на бизнеса и гражданите, организирана съвместно от ИПА и Министерския съвет. Събитието премина при изключителен интерес, като броят на участниците надхвърли 350.   Срещата беше открита от доц. Георги Манлиев, изпълнителен директор на ИПА....
18 Февруари 2015

Краен срок за заявки по Каталог 2014

Alt
ИПА ще приема заявки за обучения по Каталог ‘2014, включени в проекти по ОПАК, най-късно до 28 февруари 2015 г. Заявените обучения ще се проведат до края на първото полугодие.
06 Февруари 2015

Награди в областта на публичната администрация EPSA 2015

Alt
Покана за участие в Европейския конкурс за добри практики в публичния сектор- EPSA 2015 Краен срок 17 април2015 Европейският институт по публична администрация(EIPA) обява процедурата по изпращане на предложения за конкурса EPSA 2015за открита. Крайният срок за кандидатстване е 17 април2015....
02 Февруари 2015

Годишен доклад за дейността на ИПА 2014г.

В рубриката „ЗА НАС“ >„Годишен доклад“ е публикуван Годишен доклад за дейността на ИПА за 2014г.
27 Януари 2015

Образец на Годишен план за обучение

В рубриката „Обучения“ >„Каталог обучения на ИПА“ е публикуван образец за изготвяне на Годишен план за обучение. В срок до 15.03.2015 г. администрациите трябва да изпратят в ИПА сканирано копие на утвърдения годишен план, който се изпраща само по електронна поща на...
16 Януари 2015

Oбучение на секретари на общини по Модулна програма

Alt
На 15 януари 2015 г. успешно приключи обучението на първата група от Модулната програма „Управление, ориентирано към резултати“ на ИПА, предназначено за секретари на общини. Програмата е съставена и проведена съвместно с Националното висше училище по администрация (ENA) Франция. В Резиденция „Бояна“ изпълнителният директор на ИПА доц....
09 Януари 2015

Юбилеен каталог на ИПА

Alt
Публикуван е новият Каталог на ИПА за 2015 г. С него Институтът отбелязва 15 години от своето създаване. Каталогът ще откриете в рубриката „...
05 Декември 2014

Конференция на тема „Усвояване на европейските фондове“

На 4 декември 2014 г. в Резиденция „Бояна“ се проведе конференция на тема„Усвояване на европейските фондове: опит и поуки 2007-2013, хоризонт 2014-2020“, която беше организирана от Института по публична администрация. На конференцията присъстваха повече от 90 служители от централната и териториалната администрация. Г-жа Моника Димитрова-Бийчър...
05 Декември 2014

Проведе се годишната среща на франкофоните в държавната администрация

На 27 ноември 2014 г. в резиденция „Бояна“ се проведе Годишната среща на франкофоните в държавната администрация, организирана от Клуба на франкофоните в държавната администрация към Института по публична администрация. Той беше създаден преди 10 години. На срещата присъстваха 45 членове на клуба на франкофоните, представители на държавни, областни и...
02 Декември 2014

Конкурси за добри практики на ИПА 2014

Alt
Конкурси за добри практики На 27 ноември 2014 г. изпълнителният директор на ИПА доц. Георги Манлиев награди участниците в два конкурса за добрипрактики. Представени бяха общо 11иновативни решения на централни и териториални администрации, реализирани както с подкрепата на ОПАК, така и със собствени ресурси. Осъществените добри практики са показател...
12 Ноември 2014

Промяна в дата на провеждане на конференция "Усвояване на европейските фондове: опит и поуки 2007-2013, хоризонт 2014-2020"

Alt
Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че конференцията "Усвояване на европейските фондове: опит и поуки 2007-2013, хоризонт 2014-2020" е с променена дата на провеждане. Събитието ще се проведе на 4 декември 2014 г. в резиденция Бояна. Регистрация за конференцията може да направите...
10 Ноември 2014

Институтът по публична администрация организира научно-приложна конференция за преподаватели, докторанти и студенти

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА), с подкрепата на Югозападен университет „Неофит Рилски“, организира научно-приложна конференция за преподаватели, докторанти и студенти на тема „Административно обслужване на гражданите и бизнеса“/“Моята визия за модернизирането на българската администрация“, която се проведе на 7.11.2014...
10 Ноември 2014

Годишна среща на юристите в държавната администрация

Alt
На 7 ноември 2014 г. в Резиденция „Бояна“ се проведе Годишна среща на юристите в държавната администрация. На срещата присъстваха близо 60 служители от централната и териториалната администрация. „Законът за държавния служител – 15 г. след неговото приемане“ беше водеща тема, по която проф. Мария Славова от СУ „Св. Кл. Охридски...
04 Ноември 2014

Публикувано е съобщение за отваряне на ценови оферти в Профил на купувача по обществена поръчка:„Изграждане на електронна платформа за управление на учебния процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения"

На 06.11.2014г., в 17.30часа, в административната сграда на Института по публична администрация на адрес: гр. София, ул. „Сердика” № 6-8, ет. 6, заседателна зала, комисията, назначена със Заповед № 09-12/26.09.2014 г. на изпълнителния директор на ИПА, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на...
03 Ноември 2014

Годишна среща на юристите в държавната администрация

Уважаеми колеги, в секцията СЪБИТИЯ на интернет страницата на ИПА ще откриете програмата на годишната среща на юристите в държавната администрация. По долу ще откриете директна връзка към събитието. Регистрацията е затворена към момента. http://ipa.government....
28 Октомври 2014

Взето е решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Провеждане на изследвания в областта на доброто управление в държавната администрация и разработване на стратегически документ - бяла книга" по проект

Във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Провеждане на изследвания в областта на доброто управление в държавната администрация и разработване на стратегически документ - бяла книга: „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения”открита с Решение №  ...
24 Октомври 2014

Взето е решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация и повишаване на тяхното качество

Във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация и повишаване на тяхното качество“ по проект С13-22-1/16.04.2014 „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на...
24 Октомври 2014

Стартира модулна програма "Управление, ориентирано към резултати"

Alt
На 22 октомври 2014 г. Институтът по публична администрация стартира нова Модулна програма "Управление, ориентирано към резултати",  разработена със съдействието на Националното висше училище по администрация във Франция. ...
24 Октомври 2014

Отворени данни в държавната администрация

Alt
Администрацията на Министерския съвет съвместно с Института по публична администрация организира обучение на тема „Отворени данни в държавната администрация“, което се проведе на 16.10.2014 г. в резиденция Бояна. Гост лектор на специализираното обучение беше Макс Декерс, консултант по проект на Европейската комисия за популяризиране на инициативата за...
20 Октомври 2014

Публикувано е съобщение за отваряне на ценови оферти в Профил на купувача по обществена поръчка:„Провеждане на изследвания в областта на доброто управление в държавната администрация и разработване на стратегически документ"

На 22.10.2014г., в 17.30 часа, в административната сграда на Института по публична администрация на адрес: гр. София, ул. „Сердика” № 6-8, ет. 6, заседателна зала, комисията, назначена със Заповед № ОПАК 09-09/17.09.2014 г.  на изпълнителния директор на ИПА, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита...
20 Октомври 2014

На 14 октомври 2014 г. в резиденция Бояна се проведе конференция на тема „Електронното управление в България: оценка и анализи“ под патронажа на министъра на транспорта.

Alt
                На 14 октомври 2014 г. в резиденция Бояна се проведе конференция на тема „Електронното управление в България: оценка и анализи“ под патронажа на министъра на транспорта.              ...
17 Октомври 2014

Конкурси за добри практики на ИПА

Във връзка със зачестили въпроси относно провеждането и правилата за конкурсите за добри практики на ИПА, тук публикуваме отново брошурата на събитието.
15 Октомври 2014

Публикувано е съобщение за отваряне на ценови оферти в Профил на купувача по обществена поръчка:„Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация и повишаване на тяхното качество"

Публикувано е съобщение за отваряне на ценови оферти в Профил на купувача по обществена поръчка, открита с Решение №  РД10-54/30.07.2014 г.  на Изпълнителния директор на ИПА и предмет „Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация и повишаване на тяхното...
15 Октомври 2014

Изпратен график за обученията в ИПА до края на годината

До 14.10.2014 г. на всички администрации е изпратен график за обученията в ИПА до края на годината. Ако някоя администрация не е получила график, нека да сигнализира за това на...
09 Октомври 2014

Публикувано е решение за избор на изпълнител в Профил на купувача по обществена поръчка с предмет "Осигуряване на логистика при провеждане на обучения и срещи в чужбина"

Публикувано е съобщение избор на изпълнител в Профил на купувача по обществена поръчка, открита с Решение №  РД10-54/30.07.2014 г.  на Изпълнителния директор на ИПА и предмет "Осигуряване на логистика при провеждане на обучения и срещи в чужбина" по проект C13-22-1/16.04.2014 "Изграждане на капацитет на...
03 Октомври 2014

Публикувано е съобщение за отваряне на ценови оферти в Профил на купувача по обществена поръчка с предмет "Осигуряване на логистика при провеждане на обучения и срещи в чужбина"

Публикувано е съобщение за отваряне на ценови оферти в Профил на купувача по обществена поръчка, открита с Решение №  РД10-54/30.07.2014 г.  на Изпълнителния директор на ИПА и предмет "Осигуряване на логистика при провеждане на обучения и срещи в чужбина" по проект C13-22-1/16.04.2014 "Изграждане на капацитет...
03 Октомври 2014

Предстоящи инициативи на ИПА за 2014 г. - 2015 г.

Alt
През 2014 г. Институтът по публична администрация организираредица специализирани годишни форуми, срещи и инициативи за споделяне на добри практики и обмяна на опит между служителите от централната и териториалната администрация. Годишни срещи за експерти и ръководители: -          Годишна среща на...
25 Септември 2014

Конкурси за добри практики

Alt
През 2014 г. Институтът по публична администрация инициира провеждането на два конкурса за споделяне на добри практики: ·         Конкурс за иновативни е-решения и практики ·         Конкурс за иновативни практики в доброто управление Крайният срок за представяне на добрите...
23 Септември 2014

Отваряне на ценови оферти: Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на наръчници, програми и обучителни материали за нуждите на проект: „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практик

Alt
На 24.09.2014г., в 17.30часа, в административната сграда на Института по публична администрация на адрес: гр. София, ул. „Сердика” № 6-8, ет. 6, заседателна зала, комисията, назначена със Заповед № ОПАК 09-08/12.09.2014 г. на изпълнителния директор на ИПА, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на...
11 Септември 2014

„Е-управление за бъдещето, което искаме“ – доклад на ООН за оценка на състоянието на електронното управление в 193-те страни членки

Alt
                „Е-управление за бъдещето, което искаме“ – така е озаглавен  публикуваният  от ООН Доклад за оценка на състоянието на Е-управление в 193-те страни членки.  Темата на издание ‘2014 на проучването е от...
09 Септември 2014

Промяна на имейл адрес за модулната програма „Управление, ориентирано към резултати“

Alt
Уважаеми дами и господа, Във връзка с поканата (Писмо на ИПА Изх.№ РД-15-46 от 27.08.2014 г.) до кметовете на общини за участието в модулната програма „Управление, ориентирано към резултати“, Ви информираме, че имаме технически проблеми с посочения в поканата имейл адрес...
20 Август 2014

Проведе се откриваща конференция по повод официалното представяне на проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление ”

Alt
На 31 юли 2014 г. в конферентна зала „АБ“ на Хотел Рила в гр. София се проведе конференция по повод официалното представяне на проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление ” с номер на договор за безвъзмездна финансова помощ № С13-22-1/16.04.2014. Договорът...
30 Юли 2014

Започва процедура по набиране на кандидати за проrрамата за млади лидери - "Young Leadership Programme" на университета GRIPS в Япония

Alt
Институтът по публична администрация, съвместно с посолството на Япония в Република България открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за “Young Leadership Programme”към университета GRIPS. Крайният срок за кандидатстване е през октомври 2014 г., като програмата започва през октомври 2015 г. ИПА ще набира кандидати и прави...
30 Юли 2014

Откриваща конференция на ИПА на 31.07.2014 г. за представяне на проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление

Alt
На 31 юли 2014 г. в конферентна зала „АБ“ на Хотел Рила в гр. София ще се проведе конференция по повод официалното представяне на проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление ” с номер на договор за безвъзмездна финансова помощ № С13-22-1/16.04.2014....
21 Юли 2014

Обучения в ИПА: януари-юни 2014 г.

Alt
През първото полугодие на 2014 г. в ИПА са проведени 687 обучения, а броят на обучените в тях служители е 13 259. Тези резултати надхвърлят целевите индикатори за цялата 2014 година. Основна причина за големия брой на обученията са проектите на над 300 администрации по оперативна програма „Административен капацитет“, във всеки от които има планирани...
15 Юли 2014

График за участие в обучения на ИПА

Alt
До 4.08.2014 г. звената по човешки ресурси в администрациите ще получат по електронна поща график за участие на техните служители в обученията на ИПА в периода м.септември-м.октомври. Таксите за планираните обучения трябва да бъдат платени по банковата сметка на ИПА най-късно до 10 септември.
11 Юли 2014

Стартира обучението по нов курс за висши държавни служители

Alt
На 10 юли в Резиденция „Бояна“ се проведе първото обучение за висши държавни служители на тема „Лидерство за добро управление“  с участието на главни секретари на агенции и областни администрации. Бяха разгледани актуални въпроси, свързани със Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г. и...
08 Юли 2014

Обучения по най-новите промени в ЗОП

Alt
В периода 7-15 юли Институтът по публична администрация, със съдействието на АОП и НСОРБ,  провежда извънпланови обучения по най-новите промени в  закона за обществените поръчки, влезли в сила от 1 юли 2014 г. В обученията ще участват служители на над 350 централни и териториални администрации.  Експерти от АОП разясняват на участниците актуални...
26 Юни 2014

Изпълнителният директор на ИПА доц. Георги Манлиев се срещна с представители на японския университет за политически науки GRIPS в София

Alt
Над 26 юни 2014 г. в Института по публична администрация се проведе среща с представители на Националния висш институт за политически науки, Токио, Япония (National Graduate Institute For Policy Studies – GRIPS). Срещата бе инициирана във връзка с провеждането на кампания за набиране на кандидати сред талантливи държавни служители за магистърски и докторантски...
26 Юни 2014

Предстоящи обучения по ЗОП

Alt
Във връзка с най-новите изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и необходимостта от своевременно запознаване на възложителите на обществени поръчки с промените, в периода 7-15 юли Институтът по публична администрация ще проведе обучения на тема „Измененията в ЗОП в сила от 1 юли 2014 г.“. Обученията се организират в координация с...
25 Юни 2014

Институтът по публична администрация организира на 18-19 юни 2014 г. в гр. Кърджали семинар на тема „Споделяне на опита в доброто управление на регионалните здравни инспекции“

Alt
Институтът по публична администрация (ИПА)в сътрудничество с Министерство на здравеопазването и Националният център по обществено здраве проведе на 18-19 юни 2014 г. в гр. Кърджали семинар на тема „Споделяне на опита в доброто управление на регионалните здравни инспекции“. Това е първият форум от новата програма на ИПА „Споделяне на добри практики...
18 Юни 2014

Екип на ИПА направи анализ на потребностите от обучение

Alt
В периода 15 април – 15 юни екип на ИПА направи анализ на потребностите от обучение на служителите от държавната администрация, който ще послужи като основа за планиране на обученията в Каталог 2015. Анализът е публикуван в рубриката „Обучение“, но може да бъде изтеглен и от...
06 Юни 2014

Висши ръководители от администрацията преминаха обучение по подход за управление, ориентирано към резултати

Alt
Между 3 – 5 юни в резиденция „Бояна“ се проведе обучение на тема „Управление, ориентирано към резултати”. Над 20 служителя на ръководни позиции преминаха курс за придобиване на умения в прилагането на Vanguard метод за изпълнение и оценка на работата на публични организации. Обучението е част от дейностите по многонационален проект...
23 Май 2014

ИПА организира конференцията „Административна реформа чрез е-управление“

Alt
На 19-ти  май 2014 г. в резиденция Бояна се проведе конференцията „Административна реформа чрез е-управление“, организирана от Института по публична администрация. Събитието премина  под патронажа на заместник министър-председателя  по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева и бе изцяло...
21 Май 2014

Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в Публичната Администрация

Alt
Институтът по публична администрация подготви настоящата Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в публичната администрация, която да послужи за правилното и прецизно изготвяне на документите, създавани в централната и териториална администрации.  Практическата инструкция представя в общ план и основните процеси, свързани с движението на...
21 Май 2014

Администрацията на МС съвместно с ИПА, организира Дни на "отворените врати" в МС

Alt
Администрацията на Министерския съвет съвместно с  Института по публична администрация, организира първите Дни на „отворените врати“ в партньорство с водещи университети в областта на публичната администрация. Събитието се проведе на 15-ти и 16 май-ти 2014 г. в Гранитна зала на Министерския съвет. Участие в срещата взеха повече от 70 студенти, от...
10 Май 2014

Resource Center

CAF (The Common Assessment Framework) is an European instrument for organizational improvement, designed specifically for the needs of public sector organizations. European Commission recommends the Member States to implement the tool in the structures of public administration because of its serious advantages. On the one hand it is a comprehensive tool that...
30 Април 2014

Проведе се 6-та среща на специалистите по управление на човешките ресурси в държавната администрация

Alt
"Годишната среща на ръководителите и експерти по човешки ресурси е професионален форум за модерно изграждане на систама за управление на ЧР в българската администрация", доц. Георги Манлиев, изпълнителен директор на ИПА   Институтът по публична администрация, съвместно с финансовата и експертна подкрепа на администрацията на Министерския съвет проведе...
17 Април 2014

ИПА сключи договор с управляващия орган на ОП „Административен капацитет“

Alt
На 16.04.2014 г. Института по публична администрация сключи договор с Министерството на финансите, Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“  за изпълнението на проект „Изграждане на...
15 Април 2014

Провеждането на обучения по Каталог 2014

Провеждането на обучения по Каталог 2014 ще започне през втората половина на м. май. До 5 май администрациите ще получат график за обученията по този каталог за периода 26.05 – 11.07.2014 г. За обученията след този период ще бъде изпратен допълнителен график.
14 Април 2014

Конференция на ИПА за електронното управление

Alt
На 19 май 2014 г. от 13 до 18 часа в резиденция Бояна ще се проведе конференция на тема : „Административна реформа чрез електронно управление“. Конференцията ще се проведе под патронажа на вицепремиера г-жа Даниела Бобева. Предварителната програма на конференцията можете да видите...
11 Април 2014

Годишна среща на специалистите по човешки ресурси

Alt
На 24 и 25 април в Интерхотел Велико Търново ще се проведе шестата Годишна среща на специалистите по човешки ресурси. В нея ще участват близо 100 ръководители и експерти от звена по човешки ресурси в централната и териториалната администрация, както и гост-лектори от МС, МФ, университети и неправителствени организации. Предварителната програма на срещата можете да...
03 Април 2014

Нов проект на ИПА по оперативна програма „Административен капацитет“

Alt
В началото на месец април 2014 ИПА подписа с Управляващия орган на ОПАК  договор за реализиране на проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучения и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление“ със срок за изпълнение 18 месеца. В проекта са предвидени 4 основни дейности: провеждане на научни изследвания за добри практики в...
01 Април 2014

Директорът на френското Национално училище за администрация (ENA) на посещение в ИПА

Alt
На 28 март на посещение в ИПА беше директорът напрестижното френско Национално училище за администрация (ЕNА,  www.ena.fr )г-жа Натали Лоазо. Изпълнителният директор на ИПА г-н Георги Манлиев и г-жа Лоазо подписаха споразумение за сътрудничество, което предвижда провеждане на съвместни  семинари в България  и Франция и...